วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2524

836 Views

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2524
ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา
พระเจ้าเฮงเซี้ยง เล่าโจ๊ว เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
พระเจ้าเตาทรงหนังสือตามวาระ
ด้วยมานะหลักปรัชญาวิชาล้ำ
แสงชีวิตส่องสว่างสู่ทางธรรม
เป็นสื่อนำ สงบสุข ทุกครัวเรือน
สรรเสริญแสงสว่างแห่งชีวิต

สำนักธรรมเซิ่งเต๋อได้เขียนหนังสือ “แสงสว่างแห่งชีวิต” ตามบัญชาสวรรค์ โดยมีคนทรงเอกหยางเซิงเสนอปัญหา และพระเจ้าเตาเป็นผู้ตอบคำถาม อ่านแล้วเข้าใจง่าย เพียบพร้อมด้วยเหตุและผล ดำรงไว้ซึ่งประเพณี เผยแพร่ความรู้ใหม่ เป็นหนังสือทรงคุณค่าที่ควรมีไว้ทุกครัวเรือน

มหาจักรพรรดิซุ้งหยางไต้ตี่ (เทพเจ้าเหลยโจ๊ว) เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
แสงเรืองรองส่องสว่างวังศักดิ์สิทธิ์
บุญญาฤทธิ์พระเจ้าเตาเล่าลือเลื่อง
แพร่ธรรมะไขปัญหาดังทั่วเมือง
เพื่อประเทืองงานหนังสือสื่อความดี

พระเจ้าเตาซือมิ่งจิงกุงเผยแผ่ธรรมะ ท่านเป็นเทพเจ้าของทุกครัวเรือน มีหน้าที่ปกปักรักษาชีวิตบ้านเรือนราษฎร แต่เสียดายมนุษย์มองข้ามพระกรุณธิคุณ ยังดีที่สำนักธรรมเซิ่งเต๋อ ได้รับราชโองการให้แต่งหนังสือ โดยมีพระเจ้าเตาประทับทรง ถ่ายทอดเจตนารมณ์เผยแผ่หลักธรรม ประเทืองปัญญามวลมนุษย์ให้พ้นภัยพิบัติด้วยจิตเมตตากรุณา หยางเซิงเสนอปัญหาตรงจุด พระเจ้าเตาก็ตอบปัญหาถึงแก่น ชีวิตมนุษย์โปร่งแสงจำรัส อายุยืนยาว ธรรมะจรรโลง บรรเทาโรคภัย ล้วนมีอยู่ในหนังสือ อันเป็นความโชคดีของมนุษย์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ประเทืองปัญญา จึงถือโอกาสหนังสือแสงสว่างแห่งชีวิต ออกสู่บรรณภพ กล่าวสรรเสริญไว้ ณ ที่นี้

พระอรหันต์จี้กงเสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
ทุกบ้านเรือนกราบไหว้ซือมิ่งกง
เพื่อประสงค์ท่านช่วยเหลือเมื่อทุกข์ร้อน
อธิษฐานด้วยจริงใจท่านให้พร
แต่เก่าก่อนเจ้าองค์นี้นิรนาม
สรรเสริญแสงสว่างแห่งชีวิต
ชีวิตไร้ขีดขั้น เนื่องเพราะมนุษย์ห่างเหินแสงสว่างแห่งพระธรรม
ชีวิตไร้ขีดขั้น เนื่องเพราะมนุษย์หลงในกามตัณหาจนเสียสมาธิ
ชีวิตไร้ขีดขั้น เนื่องเพราะมนุษย์ประพฤติทราม กรรมสนอง
ชีวิตไร้ขีดขั้น เนื่องเพราะมนุษย์ไม่รู้จักรักษาสุขภาพ
ชีวิตไร้ขีดขั้น เนื่องเพราะมนุษย์ทำบาปบ้าระห่ำ
จงทำดี อย่าทำบาป ชีวิตท่านจะยืนยาว
ขอมนุษย์ จงอย่าลืม เจตนารมณ์พระเจ้าเตา

พระโพธิสัตว์กวนอิม เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
น้ำอมฤตหลั่งนองพื้นปฐพี
อันวจีซือมิ่งกุงเผยในใจ
เทพมนุษย์ถามตอบไขสงสัย
จิตผ่องใสแสงธรรมผ่องส่องจักรวาล
สรรเสริญแสงสว่างแห่งชีวิต

พระเจ้าเตาออกจากครัว ปรุงอาหารใจโต๊ะหนึ่งด้วยไฟวิเศษแสงสว่างแห่งชีวิตให้มนุษย์บริโภค ชาวโลกกินเนื้อสัตว์มานานปีไม่สามารถทดแทนความอ้างว้างแห่งใจของมนุษย์ ไม่สามารถรักษาแผลในดวงใจได้ จากการค้นคว้า พระเจ้าเตาได้ทำยาวิเศษชุบชีวิตขึ้นโดยประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่ง ดั่งเสบียงโปรดชาวโลก ซึ่งบรรจุด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า และสูตรยารักษาโรค ขอให้มนุษย์จงทะนุถนอมเพื่อรับไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้การสนับสนุนโดยบริจาคทรัพย์พิมพ์เผยแผ่ ให้แสงสว่างแห่งชีวิตของท่าน จงส่องสว่างไปทั่วจักรวาล