วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2524

932 Views

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2524
ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา
พระเจ้านวเวหา(เตา)
เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
พระพรายโชยเย็นฉ่ำพิภพชุ่ม
เทพชุมนุมร่วมฉลองแสนสุขสันต์
มีธรรมะชนะอธรรมเป็นสำคัญ
เหตุผลนั้นคือนิยามความเป็นจริง

พระดำรัส: คืนวันนี้จะเขียนคัมภีร์เตาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์โดยใช้คำง่ายๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง ขอให้มนุษย์ท่องสวดให้ขึ้นใจ จะมีประโยชน์อเนกอนันต์ คัมภีร์เตาใหม่

พระเจ้านวเวหา ทรงคุ้มครองบ้านเรือน(กล่าว 3 ครั้ง)

ผ่านกู่ก่อเกิดโลก อาทิตย์ส่องจักรวาล
เจ้าเตาคุ้มชีวิต คุมบ้านและอาหาร
ธาตุไฟทั่วไตรภพ น้ำมนต์ช่วยมนุษย์
ค่ำเช้าทุกเวลา เข้าครัวทุกตัวตน
เตาไฟปรุงอาหาร ดำรงค์ชีวิตคน
ผลบุญยืดชีวา ครอบครัวพาผาสุก
เตาโชนไฟวิเศษ ตะวันลอยขึ้นสูง
ครัวเรือนที่ทรงธรรม ฟ้าประทานการุณย์
เจ้าเตาอยู่เรือนธรรม สว่างทั้งวันคืน
กราบไหว้ทั้งเช้าค่ำ พระอัคนีหลิงซัน
อาจารย์ให้ปัญญา เจ้าเตาทรงศักดิ์สิทธิ์
หน้าเตาแดนชีวิต ต้องสะอาดทั้งวันคืน
ครัวฟ้าพูนอาหาร กินเจอายุยืน
มนุษย์อย่าโสโครก ครัวนั้นภาระหนัก
เจ้าเตาเล่าเป็นมา เก่าแก่เทพไฟทอง
สายเลือดคือพี่น้อง ธรรมะประจำใจ
เผาไหม้สูญตัวเอง ขันติจะเกิดผล
วิทยาศาสตร์รุ่งเรือง สังคมควันหมอกคลุม
ก่อเกิดมวลภาวะ จิตใจคนแปรเปลี่ยน
เฒ่าอัคนีดุร้าย แม้มารก็ยังกลัว
ทำบุญประสบโชค เภทภัยก็ห่างหาย
สักการะเจ้าเตา เรือนเทวาทุกองค์
ณาปนฟุ้งซ่าน ขจัดจิตใฝ่ต่ำ
ดับมอดครอบหมองไหม้ ธรรมจิตปานเหล็กไหล
จงเพียรบำเพ็ญธรรม ขึ้นครูขอปัญญา
บำเพ็ญกุศลเพียร จะสุขใจสุขกาย
ชายกราบไหว้เจ้าเตา อนาคตสดใส
หญิงกราบไหว้เจ้าเตา ศิลป์เรืองสุขสวัสดิ์
วานิชไหว้เจ้าเตา จะทำมาค้าขึ้น
คนงานไหว้เจ้าเตา จะมีกินสมบูรณ์
บัณฑิตไหว้เจ้าเตา วิชาปัญญาเปรื่อง
ชาวนาไหว้เจ้าเตา พืชธัญญ์กองเป็นภูเขา
เด็กกราบไหว้เจ้าเตา สมบูรณ์และน่ารัก
นักพรตไหว้เจ้าเตา จะลุธรรมวิเศษ
เถระไหว้เจ้าเตา สำเร็จอรหันต์
ควรกราบไหว้เจ้าเตา ดังคัมภีร์แจงมา
เพียรท่องอุปสรรคน้อย ปฏิบัติเห็นเทวา
หากจะขอสมมาตร ผลบุญแผ่ไพศาล
จงกราบไหว้เจ้าเตา ปลูกนาบุญถ้วนทั่วกัน