วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2524

1,178 Views

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2524
ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา
พระเจ้านวเวหา(เตา)
เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
ใจเป็นสุขเสพอาหารมีรสชาติ
จิตสะอาดปราศกิเลสเภทภัยหนี
ปฏิบัติธรรมเพื่อนำทางสว่างชีวี
ละสุราและนารีมีกายงาม

พระดำรัส: มีกินมีใช้ควรรู้จักพอ ยิ่งสมควรสร้างบุญกุศล ทำให้ชีวิตสุขสมบูรณ์ พระเจ้าเตาทรงเอาพระทัยใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เป็นเช่นนี้อยู่ชั่วนาตาปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ส่วนมนุษย์ทั้งวันเพื่อตัวเอง และก็บั่นทอนตัวเองไปด้วย ทำไมไม่เอาอย่างข้าทำเพื่อมวลมนุษย์บ้าง ความดีจะได้จากรึกชื่อ เสียงขจรขจาย

หยางเซิง: คนสมัยนี้อยู่อย่างสมบูรณ์พูลสุข บางทีมีเศษอาหารเหลือในบ้านก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ถ้าเททิ้งเศษอาหารไป จะมีความผิดโทษฐานสิ้นเปลืองหรือไม่?

พระเจ้าเตา: คนสมัยนี้ อยู่ดีกินดี มีอาหารเหลือเฟือ มักมีอาหารกินเหลืออยู่เสมอ ตามกฎแห่งสวรรค์ระบุว่า มีอาหารเหลือ ความรับผิดชอบอยู่ที่แม่บ้าน เพราะมีหน้าที่จัดหาอาหาร 3 มื้อ ย่อมรู้ควรเตรียมอาหารเท่าไหร่ เพราะคำนวณได้ แต่ถ้ามีอาหารเหลือก็ไว้ในตู้เย็นได้ ไว้มื้อหน้าอุ่นกินแต่ถ้าอาหารบูดก็ย่อมกินไม่ได้ ถ้าในบ้านมีสัตว์เลี้ยง ก็ใช้เศษอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือให้ผู้อื่นไปเลี้ยง มิฉะนั้นก็ต้องเททิ้งแต่ไม่ควรมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเสมอ การเตรียมอาหาร แม่บ้านที่ฉลาดควรคำนวณปริมาณมากน้อย มิฉะนั้นจะสิ้นเปลืองขาดคุณสมบัติแม่บ้านที่ดี ชาวนาชาวไร่ ปลูกข้าว ปลูกผักกว่าจะเก็บเกี่ยวได้แสนจะลำบาก ถูกแดดแผดเผาเหงื่อไหลไคลย้อย แต่กลับเอามาเททิ้งให้เสียของ เป็นพฤติการที่ขาดคุณธรรม จึงขอเตือนสตรีควรสนใจการคหกรรม ไม่เพียงทำอาหารให้อร่อยยิ่ง ควรรู้จักประหยัดอย่างพอเหมาะ จึงจะเป็นแม่บ้านที่ดีได้

หยางเซิง: คู่สมรสหนุ่มสาว อยู่กันตามลำพัง 2 คนสามีภรรยา สามีเห็นภรรยาหุงหาอาหารอยู่ในครัว เข้าไปปลอบขวัญจู๋จี๋กันจะเป็นการไม่สมควรต่อพระเจ้าเตาหรือไม่?

พระเจ้าเตา: สมัยนี้ผิดกับสมัยโบราณ สามีภรรยาอยู่กันอย่างอิสรเสรีมากกว่าแต่ก่อน ถ้าพูดคุยจู๋จี๋กันโดยไม่มีพฤติกรรมทางเพศ หรือไม่มีเด็กหรือแขกอยู่ก็ไม่เสียหายอะไร