วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2524

1,069 Views

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2524
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา
พระเจ้านวเวหา(เตา)
เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
อาหารดีพลานามัยย่อมแข็งแรง
ต้องรู้แจ้งกินพืชผักพักการฆ่า
ยามเจ็บป่วยขอพรเทพเสกสรรยา
ผลตามมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนรมิตพร

พระดำรัส:ได้เห็นความกระตือรือร้นของคติธรรมทุกคนแห่งสำนักธรรมเซิ่นเต๋อเป่ากง ให้รู้สึกปลื้มใจ ตกยามดึกบ้างเสพสุราเมามาย บ้างก็มั่วกามเกมกัน บรรยากาศขมุกขมัวมีแต่สำนักธรรมแห่งนี้ที่สว่างไสว ต่างสมัครสมานเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ทำบุญกุศลร่วมกัน

หยางเซิง: คัมภีร์พระเจ้าเตาระบุไว้ว่า “ในเวลากลางคืนห้ามวางสิ่งของต่างๆ ไว้บนเตา” อันเป็นการไม่นับถือพระเจ้าเตามีเหตุผลประการใด?

พระเจ้าเตา: เพราะพวกแมลงสาบ จิ้งจก หนูจะออกหากินในเวลากลางคืน เพราะฉะนั้นหลังอาหารเย็นพวกแม่บ้านจะต้องเก็บอาหารที่กินเหลือเก็บไว้ในตู้กับข้าว ล้างถ้วยโถโอชามแล้วเก็บวางไว้ให้ดี ถูกสุขลักษณะ ถ้าอาหารกินเหลือวางไว้บนเตาพวกแมลงเหล่านั้นจะมาตอมกินทำให้สกปรกมีเชื้อโรค ถ้าวันรุ่งขึ้นนำมากิน ก็อาจจะติดเชื้อถึงล้มป่วยได้ คนโบราณสอนว่ากลางคืนต้องรักษาความสะอาดเตา เพื่อให้พระเจ้าเตาได้หลับนอน แท้ที่จริงแล้ว พระเจ้าเตาต้องการให้มนุษย์ได้กินอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะต่างหากจึงขอให้มนุษย์ได้รับทราบไว้ด้วย

หยางเซิง: ผงชูรส เป็นผงที่ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยหรือครับ

พระเจ้าเตา: ปรุงอาหารต้องให้อาหารมีรสชาติอร่อย พ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือย่อมปรุงอาหารได้รสชาติ แต่ก็มีผงสีขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าผงชูรส เวลาปรุงอาหารขาดมันไม่ได้เพราะเจ้าสิ่งนี้นี่เอง ที่ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อย ผงชูรสนี้บางท่านเรียกว่า “รสตัน”

เสมือนหนึ่งคนเราเสพกามคุณแต่น้อย ร่างกายอบอุ่นพลังสมบูรณ์ แล้วตกผลึกเป็น “ตันทอง” ถ้าคนไม่มีตันทองก็เช่นคนธรรมดา ถ้ามี “ตันทอง” ก็เป็นผู้วิเศษ แล้วจะตกผลึกเป็น “ตันทอง” ได้อย่างไร ต้องปฏิบัติดังนี้:-

1.สร้างเขื่อนกักน้ำทะเลไว้ อย่าให้ไหลกลับ น้ำทะเลก็คือเชื้อของคน (มีกลิ่นคาว)เวลาหุงต้มอาหาร จะต้องตักน้ำคลองใส่ในกระทะไม่ให้ไหลออก

2.คนจะตกผลึก “ตันทอง” จะต้องกักเก็บน้ำเชื้อเช่นกันไม่ให้ไหลออก น้ำเชื้อบวกไฟก็แปรเปลี่ยนเป็นไอเช่นเดียวกับน้ำทะเลถูกแสงอาทิตย์เผา ก็จะระเหยเป็นไอน้ำ เมื่อไอน้ำระเหยหมด ก็ตกผลึกเป็นเกลือ ซึ่งขณะนี้เองก็ตกผลึกเป็น “ตันทอง” เก็บเกี่ยว “มรรคผล”

หยางเซิง: ที่พระองค์กล่าวว่า พอจะเข้าใจ แต่จะตกผลึกเป็น “ตันทอง” อย่างไร

พระเจ้าเตา: การตกผลึกตันทองเป็นเรื่องง่าย อย่าเห็นเป็นเรื่องยาก จิตใจต้องมีพลังธรรมยิ่งใหญ่ ก่อเกิดรังสีดวงอาทิตย์ลดกิเลสตัณหา น้ำเชื้อจะสมบูรณ์ดุจน้ำทะเล ความร้อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อไอน้ำระเหย ก็จะตกผลึกเป็นตันทองผงชูรสหรือเกลือ ล้วนแต่ร่างกายต้องการเป็นของชูรสอาหาร 3 มื้อ นั่นเป็นวิธีปฏิบัติมรรคผลแบบธรรรมชาติ ขอให้ชาวโลกศึกษาดู

หยางเซิง: กล่าวกันว่า ตกผลึก “ตัน” นั้นง่าย แต่จิตฝึกยากแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะดี

พระเจ้าเตา: ต้องใช้ฟืน 3 ชนิด ใส่เข้าไปในเตา แล้วก่อไฟให้โชติช่วง ก่อพลังลมปราณแล้วจึงใช้ไฟแท้นี้สกัดเบญจกมล คือ 1.กมลมาศไม่เปลี่ยน 2.กมลไม้เมตตา 3.กมลชลละเมียดละไม 4.กมลอัคคีเถรตรง 5.กมลดินแน่นิ่ง โดยมีเบญจกมลนี้ นั่งใส่ฟืนหน้าเตาหุงหาอาหาร เมื่ออาหารสุก ก็ตกผลึกเป็นตันทองส่งกลิ่นหอมดั่งข้าว ใช้กินแก้หิวได้ อายุยืนยาว ใจมีธรรมะสกัดเป็นยาวิเศษได้ สามารถรักษาคนเจ็บป่วย สามารถขจัดเภทภัย มีจิตใจสัตย์ซื่อ ย่อมอยู่ยงคงกระพัน