วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2524

1,929 Views

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2524
ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา
พระเจ้านวเวหา(เตา)
เสด็จประทับทรง กล่าวเป็นกลอนว่า
พระเจ้าเตาซือมิ่งกงทรงการุณย์
ทดแทนคุณยามมีสุขอย่าลืมสิ้น
ท่านคุ้มครองมวลมนุษย์ชั่วชีวิน
ไร้ทรัพย์สินไม่ย่อท้อขอทำบุญ

หยางเซิง: พวกฝรั่งไหว้แต่พระผู้เป็นเจ้าเยซูคริสต์ ไม่ไหว้พระเจ้าเตาแล้วพระเจ้าเตาไปอยู่ที่ไหน?

พระเจ้าเตา: ฝรั่งนับถือพระเยซูคริสต์ ถือว่าอาหารที่กิน เสื้อผ้าที่สวมใส่ พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประทานให้ ก่อนกินอาหารจึงอธิษฐาน และขีดไม้กางเขนที่หน้าอก ขอบพระทัยพระเยซูคริสต์ พวกเขานับถือพระเจ้า มีแต่บนสวรรค์มีพระผู้เป็นเจ้าองค์ใหญ่สถิตอยู่ แต่ไม่รู้ว่ายังมีพระเจ้าองค์เล็กที่ประทานให้เขากิน ให้เขามีเสื้อผ้าสวมใส่ทุกวัน ซึ่งสถิตอยู่ในบ้าน ฉะนั้น พระเจ้าเตาจึงเป็นผู้มีพระคุณของมนุษย์ถึงแม้ฝรั่งไม่รู้จักเขา แต่อธิษฐานที่โต๊ะอาหารเป็น การคารวะต่อข้าฯ มิฉะนั้น พระผู้เป็นเจ้าอยู่บนสวรรค์อันไกลโพ้น พวกเขาทำไมไม่อธิษฐานไปทางฟากฟ้า แต่กลับอธิษฐานกับตัวเอง...พระเจ้าเตาเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้กางเขนก็คือท่อนไม้ ขีดไม้กางเขนก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าเตา เมื่อเข้าใจเหตุผลนี้แล้ว ย่อมเข้าใจได้ ฝรั่งไม่รู้จักข้าฯ แต่ข้าฯ ก็อยู่เคียงข้างพวกเขา ยกตัวอย่าง มีคนที่เจ้าไม่รู้จักอยู่ที่ข้างบ้าน แต่การไม่รู้จักของเจ้า มิได้หมายความว่าเขาไม่มีตัวตน โดยเฉพาะพระเจ้าเตาอย่างข้าฯ เป็นพระเจ้าตรวจการณ์คอยแอบสกดรอยเจ้าอยู่ ปกติจะไม่แสดงตัววิญญาณของคนบงการชีวิตคน แล้วใครบ้างที่ได้รู้จักหน้าตาเล่า ฉะนั้น มนุษย์ไม่ควรเข้าใจว่า แอบทำอะไรไปแล้วพระเจ้าจะไม่รู้ อาชญากรรมมากมายในโลกมนุษย์ มักแอบทำกันอย่างลับๆ แต่หนีไม่พ้นสายตาของพระเจ้า ในที่สุดความลับก็แตก ความจริงปรากฏต่อสายตาชาวโลก

หยางเซิง:ก่อนที่ไฟของชีวิตยังไม่ปรากฏ ไปอยู่ ณ ที่ใดแล้วจะเพาะเลี้ยงไฟนี้ได้อย่างไร?

พระเจ้าเตา: วันเฉลิมฉลองของชาติ จะมีการยิงพลุ ปีใหม่เด็กๆ จะจุดดอกไม้ไฟหรือประทัด พอจุดก็จะมีลูกไฟอันสวยงาม ลูกไฟนี้แหละ คือ “ใบ” ของชีวิต เมื่อกล่าวถึงคนเรา ลูกไฟแห่งชีวิตจะสวยหรือไม่ ย่อมหมายถึงบุคคลนั้น มีไฟแรงหรือไม่ ไฟของชีวิต เป็นทางที่มองไม่เห็น และจะบ่มเพาะไฟชีวิตได้อย่างไร จำเป็นต้องอาศัยความพยายาม คนเรากลัวที่สุดคือทางมืด เพราะทำให้ชีวิตมืด ถ้าเดินในทางที่ถูกที่ชอบ ก็จะพบกับบรรรยากาศแห่งธรรมะ เมื่อคนเราตายจากโลกนี้ไป จะนำอะไรติดตัวไปไม่ได้ นอกจากผลบุญกับผลกรรมเท่านั้น ข้าฯ ... พระเจ้าเตาให้เจ้าได้กินอาหารทำให้ร่างกายได้แคลอรี่ พลังความร้อนนี้แหละคือไฟชีวิตพอมนุษย์ถึงแก่ความตาย ข้าฯ ก็เอาพลังความร้อนนี้กลับคืน ร่างกายก็เย็นลงไม่ไหวติงอีก ถ้าหากพลังความร้อนใช้ในทางดี จะกลายเป็นแสงอันบรรเจิด สว่างไสวไปถึงสวรรค์ คนก็ลอยสู่ฟากฟ้า ถ้าใช้ไปในทางชั่ว พอกระทบกลุ่มเมฆก็จะกลายเป็นฝน ตกสู่นรก ขอให้มนุษย์จงสังวร

หยางเซิง: ได้โปรดแจงความหมายของ “ไม้ขีดไฟ” ด้วย

พระเจ้าเตา: ไม้ขีดไฟมีหัวสีดำ ไม่ผิดกับคน ถ้าบรรจุอยู่ในกล่องก็เหมือนคนที่อยู่กับบ้าน ไม่ออกไปทำงาน ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม้ขีดเมื่อถูกน้ำ ก็จุดไฟไม่ติด เวลาจะจุดไม้ขีดหัวต้องชนกำแพง ไฟถึงจะติด การเผาตัวเองให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ก็คือการเสียสละและให้ถือได้ว่าเป็น “วีรชน” มนุษย์เราน้อยนักจะเหมือนไม้ขีดไฟ เอาหัวชนเพื่อช่วยคนอื่น เพียงประสบอุปสรรคเล็กน้อยก็ท้อเสียแล้ว เทียบกับไม้ขีดไฟยังไม้ได้เลย คนเราไม่ควรท้อถอย ควรเป็นไม้ขีดไฟ ที่ออกจากกลัก พยายามอุทิศตนช่วยเหลือมนุษยโลก เผยแผ่ข่าวสารสวรรค์ ชักชวนมนุษย์ประกอบกรรมดี อย่าคดโกง ตัณหา โลภ ขโมย ถ้าไม่มีความกล้าเช่นนี้ เห็นแก่ตัวก็เหมือนไม้ขีดไฟที่อยู่ในกลัก เป็นของไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิด แต่ไม่ยอมใช้ตนเองให้เป็นประโยชน์บุคคลเช่นนี้ใช้ไม่ได้

หยางเซิง: ครัวของผู้บำเพ็ญธรรม เหตุใดจึงเรียกว่า “ครัวสวรรค์”

พระเจ้าเตา: ครัวสวรรค์เป็นครัวของเทพเจ้า ในนั้นมีแต่ผักและผลไม้ อาหารธรรมชาติ สดและอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเลือดชวนให้น้ำลายหยด ครอบครัวผู้บำเพ็ญธรรมไม่ฆ่าสัตว์ปรุงแต่อาหารมังสวิรัติ เหมือนถ้ำเทวดา ดื่มแต่น้ำอมฤตกินแต่ผลไม้ทิพย์ จึงเรียกว่าครัวสวรรค์ ในครัวของคนธรรมดาจะมีแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเป็นโรงฆ่าสัตว์น้อยๆ จึงเรียกครัวสวรรค์ไม่ได้

หยางเซิง: พระเจ้านวเวหา นวเวหาหมายความว่าอย่างไร?

พระเจ้าเตา: นวเวหาก็คือสวรรค์ เก้าชั้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 เลข 9 เป็นเลขสูงสุด เลข 0 กลับเข้าที่เดิม คนเราดวงแข็งเรียกว่าตาย 90% รอด 10% คนที่รอดตายก็คือ 0 ซึ่งได้บารมีปกป้องจากเบื้องบน เก้าเป็นเลขตัวสุดท้ายเช่นสวรรค์ชั้น 9 หรือ นรกชั้น 9 ข้าคือเจ้าแห่งชีวิตของมนุษย์ สถิตอยู่บนศีรษะของมนุษย์ บ้างก็เรียกเทพเจ้าไตรศพ หรือพระเจ้าแสงสว่างแห่งชีวิต มีหน้าที่ตรวจตราทุกครัวเรือนในโลกมนุษย์ว่า ใครทำดีทำชั่ว ข้ามองเห็นได้โดยตลอดผู้ที่นับถือข้า ย่อมไม่กล้าประกอบกรรมชั่ว แล้วจะไปรายงานว่าเจ้าทำบาปได้อย่างไร ฉะนั้นหวังว่ามนุษย์ทำคะแนนเต็ม 100 ไม่ได้ อย่างน้อยก็ควรได้ 90 คะแนน ทำความดี 10 วันไม่ได้ ก็ควรทำได้ 9 วัน