บทนิพนธ์สนองราชโองการ

908 Views

บทนิพนธ์สนองราชโองการ
แสงสว่างแห่งพระเจ้าเตา
ณ สำนักเซิ่งเต้อถัง ไถจง

คนทรง พู่กันศักดิ์สิทธิ์ หยางเซิง
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2524
ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา

พระเจ้าเตาเสด็จประทับทรง
กล่าวเป็นกลอนว่า
มนุษย์เราอยู่ในโลกล้วนโศกสุข
ยามมีทุกข์รู้แต่บนเจ้าในบ้าน
หาทราบไม่พระอัคนี นี้บันดาล
ช่วยมนุษย์ทำอาหารทุกบ้านพลัน
หนังสือใหม่รับบัญชาแจ้งเหตุผล
บันดาลชีวิตใหม่ให้สุขสันต์
ในครัวนี้เพศสตรีเธอผูกพัน
เท็จจริงนั้นไม่ประสาน่าเศร้าใจ

ข้าพเจ้าสนองเทวโองการนิพนธ์หนังสือ “แสงสว่างแห่งชีวิต” ได้มายังสำนักเซิ่งเต้อถัง ในคืนนี้ โดยจะกล่าวเหตุผลในการนิพนธ์ก่อน พระเจ้าเตา หรือเรียกกันว่าพระเจ้านวเวหา หรือคนจีนแต้จิ๋วเรียกว่า ซือมิ่งกง แต่ก่อนไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกเล็กเด็กแดงล้วนแต่รู้จักชื่อข้าพเจ้าบูชากราบไหว้กันทุกคน มาถึงสมัยนี้เตาดินที่ใช้ฟืนหมดสมัย ไปใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้ากันแทน ซึ่งมันเป็นโชคดีของมนุษย์โลก

แต่หารู้ไม่ว่า สภาวะอันทันสมัยนี้ใครเป็นผู้กำเนิดก็ข้าพเจ้าอีกนั่นแหละ เมื่อแรกที่มาสู่โลก เห็นมนุษย์อยู่อย่างลำบากยากเข็ญต้องจุดไฟด้วยการเจาะไม้ ตีหิน ภายหลังมีดินปืนแล้ว จึงมีไม้ขีดไฟใช้หุงอาหารสักมื้อ ต้องเสียเวลาติดไฟ ในครัวเต็มไปด้วยควันไฟ จนแม่บ้านน้ำตาไหล เด็กเล็กร้องไห้กระจองอแงในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าเตา ทนเห็นสภาพเช่นนี้ไม่ไหว จึงได้ทูลท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ ให้ทรงประทานผู้มีความชาญฉลาดคิดประดิษฐ์เครื่องครัวใหม่

หลังจากได้ทูลองค์เง็กเซียนฮ่องเต้แล้ว มนุษย์ก็มีสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนสังคมก้าวสู่อารยยุค เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าคุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้น เลิกใช้เตาหุงต้มแบบเก่า ทุกครัวเรือนไปใช้เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าแทน ในบ้านเดิมที่ประดิษฐานบูชาพระเจ้าเตา ก็หมดสมัยไปด้วย หันไปบูชา “เจ้าที่” พ่อค้าวานิชก็ไปกราบไหว้เจ้าที่ด้วย หารู้ไม่ว่า เจ้าที่นั้นดูแลชาวนาชาวไร่ ทำให้เจ้าที่ นอกจากต้องทำไร่ทำนาแล้ว เวลากลางคืน ยังต้องถ่างตาดีดลูกคิดอีกด้วย มนุษย์เห็นเจ้าที่ในมือถือเงินตราก็บูชากราบไหว้ ส่วนคนที่รับประทานอาหารวันละ 3 มื้ออย่างข้าพเจ้า ถูกลืมจนหมดสิ้น

ที่ข้าพเจ้ามาในวันนี้มิใช่ว่า จะมาขอร้องให้มนุษย์กราบไหว้ข้าพเจ้าหรอก เพียงแต่มาแจกแจงเหตุผล จุดประสงค์เพียงต้องการมาจุดไฟแห่งชีวิต เพื่อให้ทุกคนก้าวไปสู่หนทางอันกว้างใหญ่สว่างไสว ข้าพเจ้าพระเจ้าเตาไม่เพียงแต่ชั่วชีวิตที่เป็นเลือดเนื้อของเจ้านั้น บัดนี้ข้าพเจ้าเดินออกจากครัว เสาะหาผู้ที่มีบุญร่วมกัน เพื่อจุดตะเกียงแห่งใจช่วยชีวิตมนุษย์ เช่นนี้แล้ว จึงนับว่าบรรลุภาระหน้าที่ของพระเจ้าเตา ขอให้ทุกคนเข้าใจชีวิต และชีวิตราบรื่น อย่าต้องเสียชีวิต คืนนี้เริ่มจับพู่กันนิพนธ์หนังสือบทแรก