กุมารเทพ เหยียวฉือเซียนกง (ฉิมพลี)

962 Views

คำอนุโมทนาของ
กุมารเทพ เหยียวฉือเซียนกง (ฉิมพลี)
กุมารเทพเหยียวฉือเซียนกงเสด็จประทับทรง
กล่าวเป็นกลอนว่า
หนังสือทิพย์ให้วิชาปัญญาดี
สมองนี้จะหลักแหลมมีเหตุผล
แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างกลางใจคน
ช่วยมวลชนบำเพ็ญธรรมทำกรรมดี

แสงคือเชื้อเพลิงแห่งชีวิต ไม่ว่าสัตว์หรือพืช หากขาดซึ่งแสงอาทิตย์ ก็จะเหี่ยวเฉาร่วงโรย มนุษย์นอกจากต้องการแสงตะวันและดวงจันทร์ชุบเลี้ยงชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญยังจะต้องขับแสงแห่งชีวิตในร่างของตน ไปส่องชดเชยส่วนที่แสงตะวันและดวงจันทร์ส่องไม่ถึง

แสงสีศิวิไลซ์ สุรายาเมา มนุษย์โลกล้วนเคลิบเคลิ้มอยู่ในห้องมืด เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เมถุนหัวหกก้นขวิด เสพสุขกลางความทุกข์ แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม มอมเมาสติสัมปชัญญะทำให้แสงแห่งปัญญาบนศีรษะสลัวอับเฉาลงทุกวัน ทำตัวเองตกนรกอเวจี สิ่งที่พบเห็นทั่วไป เต็มไปด้วยความชั่วช้าสามานย์โดยเจตนาดับแสงธรรมของพระเจ้าเตา นำไปสู่วิกฤตเชื้อเพลิงแห่งชีวิต

พระเจ้าเตากำหนดเรื่องอาหารของมวลมนุษย์ มีความสว่างไสวในวิถีชีวิต มนุษย์ชาติคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเตาที่นิพนธ์ไว้ เมื่อยุคสมัยที่มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายบริสุทธิ์ ณ ปัจจุบันสมัยไม่สามารถอบรมกล่อมเกลาจิตใจอีกแล้ว จึงมีราชโองการให้สำนักธรรมศักดิ์สิทธิ์เซิ่งเต้อถังแห่งไถจง นิพนธ์หนังสือใหม่ บรรยายสัจธรรมชีวิต แจกแจงสิ่งพึงสังวรเกี่ยวกับครอบครัว โภชนาหาร อนามัย และสุขศึกษาอย่างหมดจดครบถ้วน เพื่อให้มนุษย์โลกได้ศึกษาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นหนังสือตำนานครอบครัวประยุกต์ หากครอบครัวใดมีหนังสือนี้ไว้ ครอบครัวนั้นก็จะมีความสวัสดีมีสุข จึงถือโอกาสในวาระจัดพิมพ์ครั้งนี้ กล่าวชมเชยไว้ ณ ที่นี้

กุมารเทพ เหยียวฉือเซียนถง (ฉิมพลี)
ประทับทรง ณ สำนักเซิ่งเต๋อถัง เมืองไถจง ไต้หวัน
ลงวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2524
ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ปีระกา