พระโพธิสัตว์กวนอิม

1,109 Views

ประทับทรง วันที่ 15 พฤษภาคม 2527

สมัยโบราณยุคแรก จิตใจผู้คนบริสุทธิ์การคบค้าสมาคมระหว่างกัน มีแต่ไมตรีจิตมิตรภาพ ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น สมัยโบราณยุคกลาง จิตใจผู้คนจึงเริ่มแปรเปลี่ยนมีอุบายเล่ห์เหลี่ยมยิ่งขึ้น กระทั่งยุคปัจจุบันจิตใจผู้คนก็ยิ่งชั่วร้ายด้วยเล่ห์กระเท่ห์แพรวพราว ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรุนแรง สวรรค์เบื้องบนแจ้งดังนั้น ในสมัยโบราณยุคกลางจึงได้จัดสร้างนรกขึ้น เพื่อลงโทษคนชั่วและปูนบำเหน็จคนดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สวรรค์เบื้องบนจำต้องดำเนินการอย่างเสียไม่ได้ สำนักเซิ่งเทียนได้รับพระราชโองการให้ลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” เปิดเผยความจริงอันน่าสยดสยองบันทึกลงในหนังสือปรากฏแก่สายตาให้ชาวโลกได้อ่าน อันเป็นการเตือนสติเตือนใจคนชั่ว จะได้รีบกลับตัวเป็นคนดี ก็จะไม่สูญแรงเปล่าที่เทพเทวดาและมนุษย์ อุตส่าห์พากเพียรลิขิตหนังสือเล่มนี้ขึ้น ด้วยความยากลำบาก ผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือนี้ อย่าคิดว่าเป็นเพียงนิทานที่ผูกเรื่องแต่งขึ้นอย่างไร้สาระ เพราะเรื่องที่บันทึกอยู่ในหนังสือมีพยานหลักฐานมากมาย จากอดีตอันชุ่มเลือด ถ้าหากลบหลู่หัวเราะเยาะหรือว่าเจตนาทิ้งขว้าง ย่อมเป็นการแสวงหาหนทางสู่นรกของตนโดยแท้

หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่ายิ่ง ขอให้สาธุชนสัตบุรุษผู้มีเมตตาจิตทั้งหลาย จงได้บริจาคทรัพย์ร่วมสมทบทุนพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายกว้างไกลจักเป็นมหากุศล ตนเองและบุตรหลานจักเจริญรุ่งเรืองสืบไป