ครั้งที่ 18 พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์จัดงานเลี้ยง

1,085 Views

ประทับทรง วันที่ 8 พฤษภาคม 2527

เทพดาวหลิว:
บรรยากาศ มงคล คลุมโรงธรรม
สิ่งเลิศล้ำ หนังสือธรรม ทอดบุตรหลาน
อุตสาหะ ห้าเดือน หาใดปาน
จักเล่าขาน ไปทั่ว ทุกแดนดิน

พระจี้กง:
จุติสู่ เมืองมนุษย์ โปรดผู้หลง
นำศิษย์ลง ท่องนรก ยมสถาน
หนังสือธรรม ศักดิ์สิทธิ์ ใช่นิทาน
สำเร็จงาน เลี้ยงฉลอง ผองเทวา

พระจี้กง: ฮ่าฮ่า อาตมาได้ลงมาเมืองมนุษย์ ลิขิต หนังสือหลายครั้งหลายครา เพื่อช่วยกิจกรรมธรรมะของสำ นักเซิ่งเทียน และ “ท่องอเวจี” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ลิขิต บัดนี้อาตมารู้สึกเบาใจขึ้นอีกโข โดยเฉพาะนาม “จี้กง” ของ อาตมานี้ คงได้ดังอีกครั้งหนึ่ง ชิวเซิง...วันนี้ท่านโพธิสัตว์กษิติ ครรภ์ได้จัดงานเลี้ยงฉลองหนังสือสำเร็จ เรารีบไปร่วมงาน ฉลองกันเถิด

ชิวเซิง: อาจารย์หมายความว่า วันนี้เป็นตอนอวสาน ของเรื่อง “ท่องอเวจี” แล้วซิ ไม่จบเร็วไปหรือครับ?

พระจี้กง: ฮ่าฮ่า ชิวเซิง เธอยังไม่เข้าใจ “อเวจี” คือชื่อ ย่อของนรก 18 ชั้น ดังนั้นคำว่า 18 ก็คือคำแทนของอเวจี เหตุ นี้เบื้องบน จึงให้จบในตอนที่ 18 อาตมาก็รู้สึกว่ามีความหมาย ดีนะ

ชิวเซิง: อ๋อ ...เช่นนี้เอง ทำให้ผมใจหายหมด นึกว่าผม ปฏิบัติงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือว่าสมาชิกสำนักเซิ่งเทียนมี ความศรัทธาน้อยไป

พระจี้กง: ชิวเซิง ไฉนจึงคิดเช่นนั้น?

ชิวเซิง: อาจเป็นเพราะว่าสำนักนี้เพิ่งตั้งได้ไม่นานผมจึง คิดมากไปเอง

พระจี้กง: การถ่อมตนก็เป็นสิ่งดีอยู่ แต่อย่าตื่นเต้นเกิน ไปนัก

ชิวเซิง: ครับ พลังสมาธิของผมคงยังอ่อน จึงได้เป็นเช่น นั้น อาจารย์โปรดอภัยด้วย

พระจี้กง: ก็ไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่อาจารย์อยากให้ เธอหมั่นศึกษาหนังสือธรรมะให้มากสักหน่อย เพื่อจะได้มี ความรอบรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น ถ้าอาศัยแต่โอวาทของอาตมา คงไม่เพียงพอแน่

ชิวเซิง: ครับ ผมจะปฏิบัติตามคำของอาจารย์

พระจี้กง: งั้นก็ดีแล้ว เตรียมตัวเดินทางกันเถิด

ชิวเซิง: ผมนั่งเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ไปได้ครับ

พระจี้กง: ถึงตำหนักพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์แล้ว ลง จากดอกบัว เราใช้เดินกันดีกว่า

ชิวเซิง: ครับ โอ! หน้าประตูตำหนักมีผู้คนคึกคักจัง

พระจี้กง: เนื่องจากท่านพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ได้ เชิญเหล่าเทพพรหมพระอริยเจ้า และยมบาลทั้ง 10 ท่านมา ร่วมในงาน ดังนั้นจึงครึกครื้นเป็นพิเศษ

ชิวเซิง: อ๋อ....อย่างนี้เอง

พระจี้กง: ชิวเซิง..รีบไปคารวะเหล่าพระอริยะเจ้าและ ยมบาลทุกท่าน

ชิวเซิง: กระผมขอคารวะพระอริยเจ้า และยมบาลทุก ท่าน

เหล่าอริยเจ้าและยมบาล: เจริญพร รีบนั่งเถิด

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์: พระคุณเจ้าจี้กง คง เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการลิขิตเรื่อง “ท่องอเวจี” ครั้งนี้ใช้ เวลาถึง 5 เดือน จึงได้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดง ความขอบคุณ จึงได้กำหนดจัดงานราตรีฉลองในวันตรงกับ วันประสูติของพระพุทธองค์

ชิวเซิง: อ้อ ใช่แล้ว พอดีวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของพระพุทธเจ้า ถ้าท่านพระโพธิสัตว์ไม่ได้พูดถึง ผมก็ลืม สนิทเลย

พระจี้กง: ชิวเซิงวันนี้เธอมีลาภปาก ทานให้เต็มที่เลยนะ

ชิวเซิง: ศิษย์ทานไม่จุ คงทานได้เล็กน้อยเท่านั้น (บัดดล เจ้าหน้าที่สวรรค์ได้พูดขึ้นว่า ชาวฟ้าและชาวยมต่างรีบเข้าแถว)

เทพชุนหยาง: จอมเทวราชเง็กเซียนฮองเต้ทรงมีพระบัญชาให้เรานำพระราชโองการมาประกาศ ณ ที่นี้ เทพและมนุษย์จงคุกเข่า