ครั้งที่ 1 พระจี้กงนำชิวเซิงไปทัศนาเมืองนรก

1,459 Views

พระจี้กงประทับทรง วันที่ 17 มกราคม 2527

เส้นหนทางสู่ แดนสวรรค์ ใช่เหลือเข็ญ
ชายบำเพ็ญ คุณธรรมสิบ ประเสริฐลํ้า
หญิงบำเพ็ญ แม่บ้านสี่ คุณธรรม
แลทั้งสาม เชื่อฟัง อย่าละเลย

พระจี้กง: วันนี้อาตมา จะบรรยายถึงมูลเหตุความ ผูกพันของคนทรง คือ นายชิวเซิง ที่มีต่อการเข้าทรงลิขิต แต่ ไหนแต่ไรมาแล้วนายชิวเซิงเป็นคนใจบุญสุนทาน มักจะ เมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ที่มีความเป็นอยู่ยากแค้น เมื่อ บริจาคทานก็ไม่เคยหวังผลตอบแทน ยิ่งกว่านั้นตำราคัมภีร์ ทั้งสามศาสนา (พุทธ เต๋า ขงจื้อ) ยังได้ศึกษามาอย่างลึกซึ้ง บัดนี้ได้รับเทวโองการให้ลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” ด้วยนาย ชิวเซิงชาติก่อนได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะโปรดสัตว์ผู้หลงเดินทาง ผิดให้หันสู่ทางธรรม ดังนั้นในวันนี้จึงได้มีความผูกพันเกี่ยว กับการทรงลิขิตหนังสือครั้งนี้

เอาละ... คืนนี้อาตมาจะนำเธอออกท่องเที่ยว ชิวเซิงรีบ ทำจิตให้สงบ (พระจี้กงเอาพัดโบก 1 ที ปากก็ท่องคาถาพึมพำ แล้วจิตวิญญาณของชิวเซิงก็ตามพระจี้กงไป)

ชิวเซิง: เมื่อครู่นี้กระผมถูกอาจารย์เอาพัดโบก 1 ที รู้สึกว่าร่างกายเบาหวิวดุจสำลี อาจารย์ครับวันนี้เป็นวันออก ท่องเที่ยวครั้งแรกของผม ผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี อย่างบอกไม่ถูก แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าจะมาเปิดเผยสภาพการณ์ อันแท้จริงของนรกอเวจีจึงไม่กล้าทำให้จิตฟุ้งซ่าน ขอให้ อาจารย์โปรดชี้แนะส่งเสริมผมด้วย

พระจี้กง: ชิวเซิง....เธอไม่ต้องตื่นเต้น อาจารย์จะให้ยา เม็ด “จิตสงบ” แก่เธอเม็ดหนึ่ง

ชิวเซิง: หลังจากกินยาแล้วรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งเย็น สบายขึ้นทันที ขอบพระคุณมากครับ

พระจี้กง: ชิวเซิง รีบหลับตา

ชิวเซิง: ขณะที่เดินทางอยู่นี้ รู้สึกคล้ายกับว่าลมอัน หดหู่วังเวงมากระทบที่ขั้วหัวใจจนขนลุก

พระจี้กง: เอาละ.....ลืมตาได้แล้ว

ชิวเซิง: อาจารย์ครับ...ที่นี่เป็นที่ไหนครับ

พระจี้กง: นี่คือทางที่จะไปยังตำหนักพระโพธิสัตว์กษิติ ครรภ์

ชิวเซิง: เล่าขานกันว่าในเมืองนรกนี่ล้วนแต่เป็นผู้ที่ตอน มีชีวิตอยู่ทำแต่กรรมชั่ว จึงต้องตกนรก ไฉนคนที่นี่หน้าตาจึง ดูมีสง่าราศี ไม่มีแววของคนชั่วร้ายเลยแม้แต่น้อย

พระจี้กง: นั่นเป็นการเล่าขานที่คลาดเคลื่อนต่อความ เป็นจริง คนเหล่านี้กำลังจะไปที่พระโพธิสัตว์แสดงธรรม เพื่อ ฟังพระธรรม จึงไม่มีลักษณะของคนทุกข์ร้อนแม้แต่น้อย เอาละ.....อาจารย์จะเรียกวิญญาณนักบุญมาสักคนหนึ่ง เธอ สัมภาษณ์เขาดูได้

ชิวเซิง: ท่านลุงครับ ทำไมท่านจึงได้มาอยู่ที่นี้ แล้ว กำลังจะไปที่ใดครับ

วิญญาณนักบุญ: ผมเป็นคนเมืองไถจุง ตอนเป็นมนุษย์ ได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มี ความโลภ และทุกเดือนมักจะบริจาคเงิน และข้าวสารให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า พร้อมกับนำของเล่นที่เด็ก ๆ ชอบเป็นจำนวนมากไปบริจาคด้วย อยู่มาคืนวันหนึ่ง ได้เป็น ไข้ไม่สบายขึ้นมาอย่างฉับพลัน และได้ตายด้วยความสงบ หลังจากนั้นเจ้าพระภูมิได้กรุณานำทางไปยังเมืองยมโลก ซึ่ง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านยมบาล โดยชมเชยว่า ตอนผมเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบริจาค ทานดว้ ยความรักและเมตตา ซึ่งเป็นเรื่องหายากยิ่ง และจัด เจ้าหน้าที่ให้นำผมท่องเที่ยวเมืองนรกจนทั่ว ต่อมาได้จัดให้ ผมเข้าอยู่ในกลุ่มวิญญาณกุศล ได้ฟังเหล่าเทพ พรหม พระโพธิสัตว์แสดงธรรมอยู่เสมอ ตอนนี้กำลังจะไปโรงธรรมเพื่อ ฟังธรรม

ชิวเซิง: อ๋อ....ที่แท้เช่นนี้เอง มิน่าจึงไม่มีลักษณะของ ความทุกข์ร้อนแม้แต่น้อย

พระจี้กง: เอาละ....เรารีบไปพบพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ กันเถอะ

ชิวเซิง: อาจารย์ครับ....ถ้าผมจะขอให้ท่านพระโพธิสัตว์ แสดงธรรมเก่ยี วกับเร่อื งราวของสถานธรรมจะได้ไหมครับ?

พระจี้กง:ย่อมได้เธอรีบไปคารวะท่านพระโพธิสัตว์ก่อน

ชิวเซิง: สวัสดีครับ....กระผมชิวเซิงขอคารวะท่านพระ โพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์: เจริญพร....ขอต้อนรับท่านจี้กงและชิว เซิงแห่งสำนักเซิ่งเทียน ที่ให้เกียรติมาเยือนถึงเมืองยมโลก

พระจี้กง: ท่านพระโพธิสัตว์เกรงใจไปแล้ว อาตมา ภาพได้รับพระราชโองการ ให้นำนายชิวเซิงมาเปิดเผยสภาพ การณ์อันแท้จริงของนรกอเวจี หวังว่าท่านพระโพธิสัตว์คงจะ เอื้ออำนวยความสะดวก

พระโพธิสัตว์: แน่นอน

ชิวเซิง: ขอกราบเรียนถามท่านพระโพธิสัตว์ ท่านมีพระ มหาปณิธานว่า “หากขุมนรกยังไม่ว่างเปล่าจักไม่บรรลุพุทธะ” กระผมอยากขอความกรุณาจากท่านพระโพธิสัตว์ได้โปรด เมตตาชี้ทางสว่างให้แก่สัตว์โลก เพื่อให้มวลมนุษย์รู้แจ้ง สัจธรรม สามารถนำไปปฏิบัติ ทุกคนจะได้หลีกเลี่ยงการตก นรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

พระโพธิสัตว์: จิตใจงามอย่างเธอนี้ หาได้ยากยิ่งนัก เอาละ....เราจะอธิบายอย่างง่าย ๆ ถ้าหากมนุษย์ชาวโลก อยากจะหนีพ้นวังวนแห่งนรก ก่อนอื่นผู้ชายจะต้องปฏิบัติ ตามสายสัมพันธ์หลัก สายสัมพันธ์หลัก 3 คือ 1.นายเที่ยงธรรม บ่าวซื่อสัตย์ 2.บิดามารดา บุตรกตัญญู 3.สามีเอาใจใส่ ภรรยาคล้อยตาม รักใคร่ปรองดองกัน และคุณธรรม (คุณธรรม(บุรุษ) 10 คือ 1.กตัญญูรู้คุณ 2.พี่รักน้อง น้องเคารพพี่ 3.ซื่อสัตย์จงรักภักดี 4.มีสัจจะ 5.จริยามีมารยาท 6.เที่ยงธรรม มีมโนธรรม 7.สุจริต ใจซื่อมือสะอาด 8.มีความ ละอาย เกรงกลัวต่อบาป 9.มีเมตตา 10.มีปัญญา หมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักแยกแยะชั่วดี) ส่วนหญิงก็ปฏิบัติ ตามเชื่อฟัง (เชื่อฟัง 3 คือ 1.ตอนยังไม่ออกเรือน เชื่อฟังบิดามารดา 2.ออกเรือนแล้ว เชื่อฟังสามี 3.สิ้นสามีแล้ว ฟังบุตร (เลี้ยงดูพ่อแม่สามี หากไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรแต่งงานใหม่ เมื่อ บุตรโตแล้วเป็นคนดีมีความสามารถก็มอบกิจการงานให้บุตรจัดการดูแลแทน ส่วนตน คอยให้คำแนะนำ)) และคุณธรรมแม่บ้าน (คุณธรรมแม่บ้าน 4 คือ 1.ความประพฤติงาม คือประพฤติอยู่ในกรอบประเพณีอันดี 2.วาจางาม คือพูดจาไพเราะ ไม่พูดคำเท็จ คำหยาบนินทา 3.งานงาม คือมีฝีมือรู้หน้าที่ การเรือนการครัว เย็บปักถักร้อย ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 4.หน้าตางาม คือ หน้าตาสะอาด ผม เผ้าเรียบร้อย ไม่บึ้งตึง ไม่ตบแต่งด้วยเครื่องสำอาง สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย) หมั่นสร้างบุญกุศล ละเว้นความชั่วต่าง ๆ เช่นนี้ ก็จะหนีพ้นวิถีแห่งนรกก้าวสู่ หนทางแห่งสวรรค์

พระจี้กง: “ภัยพิบัติหรือโชคลาภนั้นไร้ประตูล้วนแต่ตน เรียกหาเอง” เนื่องจากชาวโลกปลงไม่ตก วางไม่ลงเรื่อง ความรัก ความชัง และทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้นจึงได้สร้าง บาปมหันต์เมื่อตายแล้วจึงต้องตกนรก

พระโพธิสัตว์: เราจะนำท่านจี้กง และชิวเซิงไปทัศนา สถานธรรม (ขณะนี้พระจี้กง พระโพธิสัตว์ และชิวเซิงได้ไปถึง ธรรมสถาน)

ชิวเซิง: อ้อโฮ...เป็นโรงบรรยายธรรมที่ใหญ่โตรโหฐาน ทีเดียว หนึ่งแถว...สองแถว...สามแถว...สี่แถว....ดูคล้ายกับ ห้องเรียนที่จุคนได้ 2-3 ร้อยคน บนเวทีมีพระอาจารย์ทาง ศาสนาพุทธรูปหนึ่ง กำลังแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่า วิญญาณ พระอาจารย์บนเวทีได้กล่าวอย่างจริงจังว่า “วันนี้ อาตมาภาพรู้สึกยินดีมาก ที่มีโอกาสมาแสดงธรรมต่อท่านทั้ง หลาย พวกท่านตอนเป็นมนุษย์ล้วนแต่เป็นคนดีมีศีลธรรม แต่น่าเสียดายที่ไม่รู้จักฝึกปฏิบัติทางพุทธธรรม อันเป็นการ ยกระดับจิตวิญญาณ ดังนั้นจึงยังต้องอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อเริ่มต้น ฝึกฝนกันใหม่” (ชิวเซิงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่ถูกพระจี้กง เรียก “เราสมควรกลับได้แล้ว”)

ชิวเซิง: กราบเรียนถามท่านพระโพธิสัตว์ ทำไมที่เมือง ยมนี้ ยังต้องจัดตั้งสถานที่บรรยายธรรมเช่นนี้ขึ้น

พระโพธิสัตว์:สวรรค์เบื้องบนนั้นทรงเมตตาการุณย์ดัง นั้นเพื่อเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของบรรดาวิญญาณ กุศลให้สูงขึ้น จึงจัดให้พวกเขาได้รับฟังพระธรรมด้วยตนเอง อันเป็นการขัดเกลาจิตเดิมแท้ให้รู้แจ้ง ฉะนั้นจึงได้จัดสร้าง สถานที่แห่งนี้ขึ้นมา

ชิวเซิง: ขอบพระคุณท่านพระโพธิสัตว์ ที่กรุณาให้ ความสว่างแก่กระผม

พระจี้กง: เอาละ....ชิวเซิงรีบกราบลาท่านพระโพธิสัตว์

ชิวเซิง: กระผมขอกราบลาท่านพระโพธิสัตว์ครับ

พระจี้กง: ชิวเซิง รีบขึ้นยานดอกบัวแล้วหลับตา....ถึง สำนักเซิ่งเทียนแล้ว วิญญาณกลับเข้าร่าง การเข้าทรงลิขิตใน วันนี้เสร็จแล้ว เรากลับละ

เทพดาวหลิว: ภารกิจในวันนี้ สำเร็จเรียบร้อย เราก็ กลับด้วย