อานิสงส์พิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี”

1,133 Views

1. ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี” ตนเองและบุตรหลานถ้ามีบาปกรรมไม่มากนัก อนุญาตให้ อุทิศบุญกุศลนี้แก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วไม่ต้องตกนรก รับโทษทัณฑ์

2. ถ้าบรรพบุรุษ ตอนมีชีวิตเคยสร้างบาปกรรมไว้ หาก บุตรหลานได้พิมพ์แจกเป็นจำนวนมาก และอุทิศส่วนกุศลนี้ แก่บรรพบุรุษ ๆ ก็จะพ้นจากอบายภูมิสู่สุคติภูมิ

3. ถ้าตนเองเคยสร้างบาปกรรมไว้ หากรู้สำนึกผิดแล้ว บริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร บุคคลนั้นเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้เสวย สุคติภูมิตามพลังกุศลมากน้อยแห่งตน

4. ถ้าครอบครัวตนถูกวิญญาณร้ายรังควานอยู่เสมอ เมื่อบริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ แล้วอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ด้วยอานุภาพแห่งกุศลนี้ จักขับ วิญญาณร้ายไป ทำให้ครอบครัวผู้นั้นได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข