คำนำของพระโพธิสัตว์กวนอิม

1,129 Views

ประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2527

“มนุษย์หาใช่เทวดา ผู้ใดเล่าไม่เคยทำผิด หากรู้แก้ไข สิ่งผิดนั่นสิคือยอดความดี” นี้คือ วจีอมตะในการส่งเสริมชาว โลกให้มีความกล้าหาญแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่ เพราะโลกแห่ง โลกีย์นี้ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยหลุมดักแห่ง สุรา นารี สมบัติ โมหะ ทำให้ผู้คนหมดหนทางเหนี่ยวรั้งใจตนในการทำความ ชั่ว ชีวิตไร้จุดหมายปลายทางทุกสังคมเต็มไปด้วยบรรยากาศ แห่งความรุนแรง

บัดนี้สำนักเซิ่งเทียน ได้รับพระราชโองการให้ลิขิต หนังสือ โดยพระจี้กงนำคนทรงลงไปถึงนรกอเวจี สัมภาษณ์ผู้ สร้างกรรมหนักบาปมหันต์ ให้พวกเขาเหล่านั้นเผยความรู้สึก แห่งความทุกข์ทรมาน ให้ชาวโลกรู้ซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนรกอเวจี 18 ชั้น ว่าเป็นเรื่องจริง มิใช่เรื่องแต่งสรรค์ขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ กระทำความดีอยู่แล้วมีกำลังใจทำความดีต่อไป ส่วนคนชั่ว ให้รีบกลับตัว เป็นคนดีโดยเร็วอย่าได้หลงผิดอยู่อีก

หวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ พิมพ์ออกสู่สายตาคงสามารถ ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วไป และหวังยิ่งกว่านี้คือสาธุชน ทุกท่านคงจะช่วยกันบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพิมพ์ หนังสือเรื่องนี้ เพื่อเป็นการโปรดผู้หลงผิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับจิตใจผู้คนให้หันกลับสู่ความดีงามต่อไป