คำนำของเทพเจ้าฮุนหยวน

1,088 Views

ประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2527

สมัยโบราณยุคแรก เดิมทีจิตใจคนดีงามบริสุทธ์ิ ตราบ กระทั่งสมัยโบราณยุคกลาง จิตใจผู้คนจึงเริ่มค่อย ๆ แปร เปลี่ยนไปทางมุ่งแสวงหาลาภยศสรรเสริญ ดั่งเช่นยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนต่างแสวงหาทุกวิถีทาง เพื่อสนองตัณหาตนเอง เช่น อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทำให้สังคมเกิดบรรยากาศแห่ง ความหวาดระแวง ธุรกิจทุกอย่างล้วนมุ่งหากำไร และผล ประโยชน์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การใช้กลวิธีผิดกฎหมาย ต่าง ๆ ก็ไม่ละเว้น โดยเฉพาะทางกามโลกีย์ถึงกับยอมลงทุน ก้อนใหญ่เพื่อ ประกอบการอันยังผลให้ศีลธรรมจรรยาเสื่อมทรามลง

บัดนี้สำนักเซิ่งเทียน โดยพระจี้กงได้นำนายชิวเซิง ซึ่งได้ รับพระราชโองการให้ลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” ไปถึงชั้น ธรณี เพื่อสัมภาษณ์และชมสภาพของผู้ก่อกรรมชั่วร้ายแรง เพื่อเตือนสติชาวโลกว่า อย่าสร้างกรรมทำชั่วมิเช่นนั้นภาย ภาคหน้าเมื่อต้องตกนรกอเวจีสำนึกได้ก็สายเสียแล้ว

หวังว่าชาวโลกเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คงสามารถ รีบกลับตัวใหม่โดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการตกสู่ห้วงเหวลึก อันไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีก