เทพดาวหลิวแห่งตำหนักใต้

1,069 Views

ประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2527 ประทับทรง เพื่อโปรด มวลมนุษย์
ไร้สิ้นสุด หน้าที่ ถ่ายทอดธรรม
กอบกู้เหล่า หลงผิด กิเลสนำ
เมื่อหมดกรรม นั้นแล ลุนิพพาน

เราได้รับพระราชโองการ ให้ประทับทรงลิขิตหนังสือ “ท่องอเวจี” มีหน้าที่รับผิดชอบการถ่ายทอดสดไกลนับพันลี้ โดยเขียนในสิ่งที่พระจี้กงและนักทรงนายชิวเซิงได้พบได้เห็น ได้ยินบรรยายเป็นสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย แม้จะมีเจือ ทัศนียภาพอันน่าสยดสยองบ้าง ก็จะจดบันทึกลงทั้งหมด ดัง นั้น ช่วงเวลาที่เราประทับทรงลิขิตอยู่ ก็จะอยู่ร่วมกับเหล่า สานุศิษย์เพื่อให้กำลังใจกัน และในช่วงที่เราประทับทรงเขียน หนังสืออยู่ เรายังมีภาระหน้าที่ต้องควบคุมดูแลสำนักอีกด้วย ฉะนั้น ในระหว่างที่กำลังเข้าทรงกันอยู่ภายในสำนัก ห้ามมี การพูดคุยส่งเสียงดังอย่างเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูก ลงโทษสถานหนัก หวังว่าทุกคนคงเข้าใจ ทว่าทำผิดย่อมถูก ลงโทษ เมื่อมีความชอบย่อมมีบำเหน็จ เมื่อหนังสือสำเร็จแล้ว เราจะรายงานสวรรค์เบื้องบน ตามระยะเวลาปฏิบัติกิจของ สานุศิษย์ทุกคน เพื่อบำเหน็จความดีความชอบโดยทั่วหน้ากัน ต่อไป