พระราชโองการเง็กเซียนฮ่องเต้

1,218 Views

ประธานสำนักประทับทรง วันที่ 7 มกราคม 2537

บัดนี้พระราชโองการ จากพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้จวน จะถึงแล้ว ให้เจ้าพระภูมิท้องที่ไปคอยต้อนรับเหนือเมืองสิบลี้ เจ้าพระภูมิเขตไปคอยต้อนรับเหนือเมืองห้าลี้ ส่วนเทพที่เหลือ และสานุศิษย์ทุกคนให้ตั้งแถวคอยรับเสด็จ ด้วยความสงบ เทพมหาอำมาตย์สีประทับทรง

อัญเชิญราช โองการ ประกาศทั่ว
มนุษย์ชั่ว มีแฝง ทุกแห่งหน
ตีแผ่ขุม อเวจี ที่มืดมน
เทพแลคน น้อมรับ พระบัญชา

บัดนี้ เราได้อัญเชิญพระราชโองการจากพระเจ้าเง็ก เซียนฮ่องเต้มาถึงแล้ว ให้ทุกคนและเทพพรหมทุกองค์จง คุกเข่ารับพระราชโองการ