คำนำท่องอเวจี

1,439 Views

หนังสือ “ท่องอเวจี” เล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ ก็ด้วยความ มานะ วิริยะอุตสาหะของเหล่าทวยเทพ พรหม ร่วมกับมนุษย์ เนื้อหาสาระ ล้วนเป็นการเปิดเผยความเร้นลับของขุมนรก อเวจี ถือเสมือนหนึ่งเป็นเสียงระฆังเตือนภัยให้แก่ชาวโลก ขอ ให้ทุกคนจงทะนุถนอมรักษาไว้ให้จงดี

ผู้ใดมุ่งหวังอายุยืนยาว ลาภยศ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ล้างบาป สร้างบุญกุศล ไถ่บาป ให้แก่บรรพบุรุษ ให้พ้นจาก อบายภูมิ สู่สุคติแดนสวรรค์ให้จุดธูปอธิษฐานว่า จะพิมพ์ แจกหนังสือนี้ ต่อหน้าพระพุทธรูป เทวรูปในศาลเจ้า เจ้าเตาไฟ (เตาแก๊ส) หรือที่กลางแจ้ง ย่อมจะได้สมหวังตามปรารถนา

ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยบริจาคสมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ เผยแผ่ เพื่อเตือนใจชาวโลก ให้เลิกกระทำความชั่วทั้งปวง และหันมาทำความดีเพื่อลบล้างความผิดบาปของตน แปลโดย ซำเหมา