ครั้งที่ 17 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

973 Views

“ฝ่ายธุรการอบรมสั่งสอน
ฝ่ายพลาธิการฝึกฝนทดสอบ”
องค์ชายสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณ เสด็จลงประทับ
ทรงกลอนว่า
บุ๋นบู๊สองฝ่ายต่างควบคุม
ต่างกุมหน้าที่กันเด่นชัด
อบรมวิญญาณกุศลนับ
แผนการกุมรัดอีกขยัน

อาจารย์: ผู้อำนวยการเป็นผู้ปกครองสูงสุดในเมืองผี ตายโหงแบ่งเป็นฝ่ายธุรการและฝ่ายพลาธิการ ซึ่งอุทิศให้กับ งานของเมืองผีตายโหงมาก หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยสภาพ เมืองตายโหง จึงจำเป็นต้องเข้าพบผู้อำนวยการทั้งสองฝ่าย คืนนี้ข้าจะพาเข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายธุรการก่อน ประทาน แพรฟ้าป้องกันตัว หลับตาเสีย ออกเดินทาง

หยงปี่: เรียนถามอาจารย์ ทำไมเมืองตายโหงจึงต้อง แบ่งเป็นผู้อำนวยการสองฝ่าย

อาจารย์: ก็เหมือนในเมืองนรกที่แบ่งออกเป็นสิบขุม ใหญ่ แต่ละขุมก็มียมบาลเป็นผู้อำนวยการ เมืองตายโหงเล็ก กว่าเมืองนรกจึงแบ่งเพียงสองตำแหน่ง มีหน้าที่เพียงบริหาร งานส่วนใหญ่ความสำคัญอยู่ที่ศาลสอบสวน หมายความว่า ศาลสอบสวนก็มีหน้าที่ตัดสิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการก็ มีหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร ส่วนผู้อำนวยการฝ่ายพลาธิการก็ ลงมือกระทำตามเอกสาร

หยงปี่: นรกสิบขุมแบ่งอำนาจตามระดับชั้น ไม่มี ลำเอียงหรือรั่วไหล หากแต่ศาลสอบสวนอาจกล่าวได้ว่ามี อำนาจให้เป็นหรือตายได้ เช่นนี้แล้วจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสม หรือไม่

อาจารย์: ไม่หรอก ผู้อำนวยการศาลสอบสวนเป็น เพียงเจ้าหน้าที่ ถ้าเทียบกับชาวโลกก็คือหัวหน้าหน่วยงาน การสอบสวนก็อาศัยข้อมูลจากม่านถ่ายทอดจริง ก็เหมือน กระจกส่องกรรมในเมืองนรก ไม่มีการลำเอียงหรือเล่ห์เหลี่ยม โดยเฉพาะเม่อื มีการสอบสวน วิสุทธิเทพเบื้องบนจะมาดูการ สอบสวน จึงไม่มีการลำเอียง รั่วไหล

หยงปี่: อย่างนี้ก็แน่นอน ศิษย์ได้เห็นคดีในโลกซึ่ง สามารถที่จะลำเอียงหรือรั่วไหล

อาจารย์: เอาละ ท่านผู้อำนวยการฝ่ายธุรการมา ต้อนรับแล้ว เราเข้าไปคารวะเถอะ

หยงปี่: ขอรับ ขอคารวะท่านผู้อำนวยการ (ขณะที่ ทำความเคารพ หยงปี่ได้ดูอย่างละเอียด เห็นหน้าผู้อำนวย การหน้าอ่อนวัยดุจหน้าหยก นัยน์ตาทั้งสองข้างแวววาวมี พลัง ไม่มีแววแห่งความโกรธแต่มีอำนาจ)

ผู้อำนวยการ: มิต้อง ท่านอาจารย์และศิษย์มาแต่ง คัมภีร์ลํ้าค่าไม่ย่อท้อลงสู่ยมโลก ข้าพเจ้านี้นับถือจะรับการ คำนับจากท่านได้หรือ ให้ข้าพเจ้านำทางท่านทั้งสองดีกว่า เชิญที่ห้องรับรองนํ้าชา (ทั้งสามเดินเข้าไปยังห้องที่กว้างขวาง ภายในเห็นพนักงานธุรการก้มหน้าก้มตาคัดลอกคดีความอยู่ บ้างก็เกาะกลุ่มกันปรึกษาหารือด้วยเสียงค่อย ๆ สองสามคน บ้างก็กำลังเดินไปที่โรงสอบสวน)

หยงปี่: โอ้โฮ! ในนี้ยังกับกองบัญชาการรบ แต่ละคน ขะมักเขม้นไม่มีแม้แต่เสียง

อาจารย์: อย่าทำหน้าทะเล้น คนอื่นเขาทำงานด้วย ความลำบากเพื่อส่วนรวม นี่เป็นงานที่มีคุณค่า สมควร ยกย่อง เจ้าพูดเล่นเช่นนี้จะเป็นการดูแคลน

หยงปี่: ครับ....ศิษย์ยอมรับผิด

ผู้อำนวยการ: ไม่เป็นไร ท่านเซียนซือก็ไม่ต้องว่ากล่าว ศิษย์ท่าน คนในใต้บังคับของข้าพเจ้า โดยปกติก็ปล่อยตาม สบายจนเคย พอได้ยินท่านอาจารย์กับศิษย์ได้รับโองการแต่ง หนังสือมายังเมืองนี้ กลัวว่าจะถูกว่าทำงานกันเกียจคร้านก็ จะเสียหายกันไม่รู้จบ ก็เลยขยันขันแข็งแบบนี้ เป็นการข่มขู่ ศิษย์ท่าน

อาจารย์: ท่านผู้อำนวยการเกรงใจไปแล้ว การกล่าว เช่นนี้จะเป็นการเสียหายต่อความยากลำบากในการทำงาน ของเหล่าพนักงาน ใครไม่รู้ว่าพนักงานฝ่ายธุรการจะต้อง ทำงานทั้งหนักและสับสนยุ่งยาก วันนี้พอได้เห็นก็ดูเหนื่อย ยาก เมื่อข้าพเจ้ากลับไปบนสวรรค์ ต้องรายงานให้ปูน บำเหน็จ

ผู้อำนวยการ: ขออาศัยบารมีในการชมของท่านเซียน ซือ ขอเชิญท่านอาจารย์และศิษย์นั่ง พนักงานเสิร์ฟชา

หยงปี่: ศิษย์รู้สึกแปลกใจ ขอเรียนถามท่านผู้อำนวย การว่าทำไมยังอ่อนวัยแต่สามารถรับภาระของเมืองทั้งเมือง ตำแหน่งบารมีคงไม่น้อย ท่านจะเล่าความเป็นมาของท่านได้ หรือไม่

ผู้อำนวยการ: ฮาฮ้า! หยงปี่ เจ้ายกยอแล้ว ข้าพเจ้า ไม่ใช่วัยหนุ่มแล้ว รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรการมานาน 1,008 ปีมาแล้ว ขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์ เดิมทีไม่ยืนยาว อาศัยดวงญาณที่สว่างในสมอง กำหนดแผนการเริ่มต้นอัน หนึ่งเท่านั้น โชคดีที่ทำให้หมู่บ้านที่เร้นลับหมู่บ้านหนึ่งเจริญ รุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองธุรกิจอันสำคัญไป ด้วยเหตุนี้เบื้อง บนจึงประทานตำแหน่งนี้มาให้

หยงปี่: ถ้าเช่นนั้น ท่านต้องเป็นบุคคลสำคัญใน ประวัติศาสตร์ซิ

ผู้อำนวยการ: มิกล้า! ก็มีพูดถึงในหนังสือพอสังเขป บ้างเท่านั้น

หยงปี่: ขอเรียนถาม งานธุรการของเมืองตายโหงคือ อะไร

ผู้อำนวยการ: กำหนดแผนการอบรมสั่งสอนในเมือง ทั้งหมดมุ่งเป้าในแต่ละคดี ให้การอบรมสั่งสอนตรงต่อคดี จุด นี้สำคัญจัดทำเอกสาร และทำเอกสารรับสั่งแต่ละคน เหล่านี้ ล้วนเป็นงานของที่นี่

หยงปี่: หมายความว่า จัดแต่งตารางการเรียนการ สอน สรุปเอกสารคดีความ แล้วสุดท้ายก็ให้ผู้อำนวยการสรุป แล้วส่งต่อไปอีกที ถ้าเช่นนั้น เอกสารคดีความของศาล สอบสวนก็ขึ้นตรง ต่อท่าน

ผู้อำนวยการ: แน่นอน โรงสอบสวนจะสรุปชั้นแดน และห้องแล้วส่งตรงมาที่ข้าพเจ้าเพื่อกำหนดคำสั่งแล้วจึงส่ง ให้ผู้คุมดำเนินการ

หยงปี่: ถ้าเช่นนั้นกำหนดเวลาควบคุมวิญญาณผีและ การฝึกฝนทดสอบ อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการใช่ไหม

ผู้อำนวยการ: ระยะเวลาถูกกำหนดแน่นอนแล้ว จะ เพิ่มหรือลดไม่ได้ การฝึกฝนทดสอบขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ ฝ่ายพลาธิการ แต่ต้องรู้ว่าถูกต้องกับเอกสารหรือไม่ หยงปี่: แล้วส่งให้ใครอีก เมื่อไม่สามารถลดหรือเพิ่ม ขังได้แล้วทำไมต้องทดสอบ

ผู้อำนวยการ: ถวายต่อไปยังฟ้าทักษิณ เมืองนี้ขึ้นตรง ต่อเมืองตายโหงแห่งฟ้าทักษิณ เมื่อพ้นกำหนดแล้วก็ย้ายไป เมืองนรก เว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งของพนักงานอบรมสั่งสอนว่า ต้องส่งต่อให้ตรวจสอบใหม่ นอกจากนี้ การเพิ่มลดการจองจำ มิใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่อำนาจอยู่ที่ฟ้าเบื้องบน มิใช่อำนาจของตนที่จะจัดการได้ ที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการทดสอบและ การประเมินผลกับการได้รับการคุ้มครอง (ทางโลกทำบุญไป ให้) เมื่อทางนี้ได้รับหลักฐานจากโลกแล้ว ก็จะส่งคดีขึ้นไป อาจเพิ่มการตรวจสอบหลักฐานใหม่เท่านั้น การอนุญาตลด การจองจำนั้นขึ้นอยู่กับฟ้าทักษิณ โดยตรวจสอบเหมือนกัน แต่จะตัดสินแน่นอน อำนาจของที่นี่ก็แค่เพียงออกเอกสาร การตรวจสอบเท่านั้น

หยงปี่: หมายความว่า ฝ่ายธุรการมีหน้าที่รับส่ง เอกสาร กับส่งเอกสารให้กับผู้ดำเนินการแต่ละคน มีอำนาจก็ ทำได้แต่แสดงความเห็นกำกับไว้ แล้วส่งให้เบื้องบนตรวจ สอบอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ผู้อำนวยการ: ใช่แล้ว

หยงปี่: ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ไม่สงวนคำชี้แนะ ตอนนี้ศิษย์ก็คิดไม่ออกว่าจะขอคำชี้แนะอะไรอีกดี ไม่ทราบ ว่าท่านผู้อำนวยการมีอะไรจะชี้แนะอีกไหมครับ

ผู้อำนวยการ: ไม่มีแล้วละ

อาจารย์: ถ้าเช่นนั้นคืนนี้ก็จบเพียงแค่นี้ เราศิษย์ อาจารย์ขออำลาก่อน

หยงปี่: ศิษย์ขอกราบลา

ผู้อำนวยการ: มิต้อง ข้าพเจ้าขอส่งท่านอาจารย์และ ศิษย์ท่าน

อาจารย์: เจ้าหลับตา อาจารย์จะส่งเจ้ากลับสถาน ธรรม....ถึงแล้ว ข้ากลับละ