ครั้งที่ 16 ขอชีวิตแทนวิญญาณ

1,004 Views

“เซียนซือขอชีวิตฟ้าเหลียวแล
ข่าวดีฟ้าโปรดอภัยโทษให้วิญญาณ”
องค์ชายสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณ เสด็จลงประทับ
ทรงกลอนว่า
ในเมืองผีตายโหงเหล่าวิญญาณ
ล้วนต้องการปลดทุกข์หมดจงได้
รู้สึกนึกยากนักจักอภัย
ตักเตือนไปชาวโลกอย่าหุนหัน

อาจารย์: การสร้างเมืองผีตายโหงก็เพื่อเตือนสติชาว โลกเพราะเขาเหล่านั้นทำเวรกรรมไว้เอง ไม่ว่าจะเป็นเหตุปาง ก่อนหรือผลปางหลังที่ตัดทอนอายุขัย ก็ต้องถูกขังจนกว่าจะ สิ้นอายุขัย ดังนั้นไม่ว่าชีวิตบนโลกจะดีหรือเลว ก็เป็นไปตาม ดวงชะตากำหนด แต่ผู้มีบุญบารมีก็ฝืนดวงชะตาได้ สามารถ จะหมุนเปลี่ยนดวงชะตาได้ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าปางก่อนหรือฟ้า ปางหลัง ขึ้นอยู่ที่ “บุญบารมี” นี้ ขอให้ชาวโลกภายหลังได้ อ่านหนังสือ “เที่ยวเมืองตายโหง” แล้วมีความรู้สึกหวาด กลัวเถิด หยงปี่! คืนนี้ทำไมเบื่อ ๆ หรือ ดูไม่มีชีวิตชีวาเลย

หยงปี่: เพราะกระผมมีกังวล คิดอยากให้อาจารย์ ชี้แนะ ประเภทแรกนับตั้งแต่เริ่มแต่งเที่ยวเมืองตายโหงจนถึง เดี๋ยวนี้มีจดหมายจากผู้อ่านทั่วทิศ ร้องขอให้ช่วยสำรวจ ญาติมิตรที่ตายไปว่าถูกขังอยู่ในเมืองตายโหงหรือเปล่า มี จำนวน 200 กว่าฉบับ ในจำนวนนี้ได้รับการเรียงอันดับจาก เมืองตายโหงให้ไปสอบถามแล้วตอบจดหมาย มีเพียง 50 ฉบับ คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นี้เป็นความลำบากที่จะ ติดต่อกับชาวบ้านเขา นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกมากที่เขียน มาถามว่า จะฉุดช่วยญาติมิตรในเมืองตายโหงได้อย่างไร ตั้งแต่เที่ยวเมืองตายโหงมา ศิษย์ก็ยังไม่เคยได้ยินว่าจะฉุด ช่วยผีตายโหงได้อย่างไร เป็นสิ่งยากลำบากที่จะตอบเขาเป็น ประการที่สอง

อาจารย์: อื้ม! พูดดี ดีนะที่อาจารย์ได้เตรียมเอาไว้ แล้ว มิฉะนั้นคืนนี้ถูกถามคงหน้าแตกเลย ตอนนี้ให้อาจารย์ กราบเรียนเบื้องบนเป็นสารที่ให้สวรรค์ได้ประทานอนุญาต มาให้ จะอ่านให้ฟังดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้านาจาแห่งฟ้าทักษิณ ได้ถวายสารเพื่อ ขอชีวิตวิญญาณผู้วายชนม์ในเมืองตายโหง

เป็นพระคุณที่ฟ้าโปรดกรุณาเหลียวแลห่วงใย ด้วยบุญ บารมียิ่งใหญ่ นาจาได้รับโองการให้แต่งหนังสือเที่ยวเมือง ตายโหง อาศัยศาลเจ้าหมิงเจิ้นถังเมืองไถจงซึ่งขึ้นตรงต่อฟ้า ทักษิณ อาศัยถาดทรายแต่งหนังสือ โดยนำศิษย์หยงปี่แต่ละ ครั้งก้าวลึกลงไปในเมืองตายโหง ตาได้เป็นภาพที่น่าเวทนา หู ได้ยินเสียงโอดครวญ ถึงแม้พวกเขาจะเป็นผู้เลือกเอง แต่ เหล่าเซียนจะไม่มีจิตเมตตาสงสารหรอกหรือ ที่ใจฟ้ามี คุณธรรมให้กำเนิดที่ดี และมีโองการให้แต่งหนังสือก็เพื่อตัก เตือนโลกให้เกรงกลัวบาป ด้วยประการฉะนี้

ข้อความการอภัยโทษ กราบเรียน

พระพักตร์พระเจ้าเปิดกว้าง อนุญาตให้วิญญาณผู้วาย ชนม์ได้เกิดใหม่ เป็นบุญบารมีแก่ยมโลก

จึงเชิญข้อความระเบียบการอภัยโทษดังนี้

(1) พวกวิญญาณตายโหงที่ถูกจองจำในเมืองตายโหง ที่มีโอกาสได้รับการสอบถามหรือบรรจุอยู่ในหนังสือ “เที่ยว เมืองตายโหง” อนุญาตให้ตามความหนักเบา ลดโทษให้มี กำหนด 5 ถึง 10 ปี

(2) ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมือง ตายโหง” เผยแผ่แทนเบื้องบน หากญาติมิตรเขาได้ถูก จองจำในเมืองตายโหง อนุญาตให้อภัยโทษได้

(3) ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมือง ตายโหง” บุญกุศลที่ทำอนุญาตให้ลบล้างเวรกรรมชาติ ก่อนได้ หากได้ลิขิตว่ามีเหตุปัจจัยต้องตายโหงแล้วก็ ให้ดูที่บุญกุศลของเขาว่ามากหรือน้อยก็แก้ความเลวได้

มากหรือน้อยตามบุญกุศล

ทั้งหมดที่ได้ละลาบละล้วงมา

ด้วยเดชานุภาพแห่งสวรรค์

เพื่อความสะดวกในการร้องขอชีวิตของวิญญาณผู้วาย ชนม์ที่ตายโหง กราบขอท่านโปรดประทานอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดขอเดชะ

ชะตาฟ้าปีกะจื้อ นาจาแห่งฟ้าทักษิณผู้ถวายสาร ศิษย์ข้า เจ้าควรจะพอใจแล้ว

หยงปี่: ท่านอาจารย์เป็นเซียนที่ดีจะไม่มีจิตเมตตา หรอกหรือ ยอมละลาบละล้วงเดชานุภาพแห่งสวรรค์แทน เหล่าวิญญาณผู้วายชนม์เพื่อร้องขอชีวิต ศิษย์ขอกราบ เบญจางคประดิษฐ์แทบพื้น แต่ว่า อนุญาตแล้วหรือยังครับ

อาจารย์: ยกประเคนก่อนแล้วขออภัย เจ้านี่ร้าย

นัก แต่ว่าอย่าได้ใจ ได้รับความกรุณาจากสวรรค์ที่ห่วงใย อนุญาตให้ตามสาร

หยงปี่: ก็ว่าแล้ว! ท่านอาจารย์ออกบ้า บ้าถึงก็สำเร็จ

อาจารย์: พูดพล่อยหยุดได้แล้ว คืนนี้ไม่ไปเมือง ตายโหงแล้วหยุดเพียงเท่านี้