ครั้งที่ 10 วิญญาณผีป่วยตาย

1,750 Views

“เจ็บป่วยนานวันใจเบ่อื หน่าย
โกรธแค้นเหตุไม่กระจ่าง”
องค์ชายสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณ เสด็จลงประทับ
ทรงกลอนว่า
เจ็บป่วยนานชํ้าระบมระทมทุกข์
โทษมหันต์ดูถูกคุณผู้ให้เกิด
อกตัญญูกรรมหนักมิอาจละเมิด
จงรับเถิดในคืนนี้ชั่วประจักษ์

อาจารย์: คนที่ฆ่าตัวตายเป็นการดูแคลนการเกิด ไม่ ว่าเพราะเหตุผลอันใด อันแรกก็ผิดมีบาปเพราะอกตัญญู เพราะฉะนั้นพวกที่ฆ่าตัวตาย นอกจากจะเพิ่มการอบรมสั่ง สอนแล้ว เมื่อส่งต่อไปยังยมโลก บนเอกสารก็จะเซ็นต์กำกับ ไว้เป็นพิเศษเมื่อทางยมโลกพิจารณาสอบสวนแล้ว ต้องได้รับ โทษหนักเพิ่มขึ้น 1 ถึง 3 เท่า ภายหลังชั่งนํ้าหนักระหว่างบาป และบุญก็ให้ยมบาลกำหนดแน่นอนลงไปอีกที ประทานแพร ฟ้าป้องกันตัว หลับตาเสียเตรียมออกเดินทาง....ถึงแล้ว ลืมตาเถอะ

หยงปี่: ครับ....ที่นี่เหมือนโรงพยาบาล เป็นที่ไหนกัน

อาจารย์: เมืองผีตายโหง ชั้น 4 แดนขัง 2 ห้อง 3 รับ พวกฆ่าตัวตายโดยเฉพาะ มีกำหนดอายุขัยภายใน 20 ปี

หยงปี่: (ค่อยพิจารณาดูถี่ถ้วน) อาจารย์ครับ! ทำไม วิญญาณผีที่นี่ล้วนมีภาพที่น่ากลัว มีเลือดไหลออกตาม ทวารทั้งเจ็ด มีหน้าตาบวมเขียว ดำคลํ้า นัยน์ตาถลน แต่ มองดูอายุก็ไม่น้อยแล้ว

อาจารย์: พวกินยาฆ่าตัวตาย ย่อมไม่มีใบหน้าที่ดูดี หรอก ในห้องนี้ล้วนแล้วแต่พวกที่เจ็บป่วยนานวันจนเบื่อโลก แล้วฆ่าตัวตาย ตอนนี้มีวิญญาณผีเจ้าพนักงานคุมวิญญาณผี มาตนหนึ่ง เจ้าสอบถามเองได้

หยงปี่: ครับกระผม (ขอบคุณผีเจ้าหน้าที่) ขอถาม วิญญาณผีผู้หญิงเป็นเพราะอะไรจึงถูกคุมขังที่เมืองตายโหง วิญญาณหญิง: ฉันเจ็บป่วยมานานไม่รู้จักหาย ใจเกิด เบื่อหน่ายโลกขึ้น จึงฆ่าตัวตาย ตายแล้ววิญญาณจึงถูกคุมขัง ที่นี่

หยงปี่: น่าสงสารมาก ตอนเธอเจ็บป่วยคงไม่มีญาติ มาดูแลกระมัง รักษาตัวมานานใช่ไหม มิฉะนั้นเธอคงไม่ฆ่าตัว ตายใช่ไหม

วิญญาณหญิง: อันนี้ไม่ใช่จะไม่มีญาติดูแลรักษา แต่ เพราะโรครุมเร้า จิตใจนับวันมีแต่ทุกข์ ก็เลยมึน ๆ งงๆ ฆ่าตัว ตายพอถึงศาลสอบสวนเห็นม่านฉายภาพจริง จึงรู้ว่าดาว เคราะห์กำลังแรงและขาดโชคช่วย จึงทำให้ไม่พ้นเคราะห์ กรรมนี้

หยงปี่: ดูเธออายุอานามก็ไม่น้อยแล้ว ถ้างั้นอายุขัย บนโลกเหลืออีกกี่ปี

วิญญาณหญิง: ฉันต้องถูกขังในเมืองตายโหง 15 ปี

อาจารย์: อายุขัยบนโลกเหลือ 15 ปี ก็ขังในเมืองผี ตายโหง 15 ปี แต่ว่าเจ้าฆ่าตัวตายมีโทษฐานอกตัญญู เมือง ตายโหงไม่มีสิทธิ์สอบสวน แต่ก็เซ็นต์กำกับไปให้ยมโลก ถึง ตอนนั้นเจ้ายังมีโทษทัณฑ์ในยมโลกอีกนานเท่าใดก็ยังไม่รู้ ข้าก็จะเอาจุดนี้พูดโดยตรงกับชาวโลก เพื่อตักเตือนชาวโลก การฆ่าตัวตายมีคดีเกี่ยวโยงมาก มีความสับสนเมื่อเทียบคดี อื่น อย่างเช่นว่าคดีอุบัติเหตุ นอกจากคนที่ประสบเพราะเหตุ ปางก่อน กับปรากฏผลในภายหลังแล้วไม่เกี่ยวโยงกับอะไร แต่การฆ่าตัวตายนอกจากตนเองจะมีโทษฐานอกตัญญูแล้ว ยังต้องให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมในการฆ่าตัวตาย กับการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น จึงต้องเซ็นต์กำกับไว้ในคดี ยก ตัวอย่างว่า เจ็บป่วยมานานแล้วไม่มีบุตรกตัญญู หมายความ ว่า เมื่อเจ็บป่วยนานวันเข้าลูกตัวเองแท้ ๆ ยังขี้เกียจที่จะป้อน หยูกยาให้ ถึงแม้จะพูดให้เหมือนกันไม่ได้ แต่ก็เป็นส่วนใหญ่ ถ้าผู้ป่วยคนนี้ตนเองทนรับการเจ็บป่วยไม่ได้ เลยฆ่าตัวตาย ตัวเขาเองก็ต้องรับโทษทัณฑ์ทั้งหมดด้วยตนเอง ถ้าหากผู้ ป่วยคนนี้เจ็บป่วยแล้วไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว ใจ เบื่อหน่ายโลกแล้วฆ่าตัวตาย ถ้างั้นตัวเขาเองต้องรับหนี้การ จองจำในเมืองตายโหง แล้วยังต้องรับโทษทัณฑ์ที่อกตัญญู อีกด้วย คนในครอบครัวเขาก็ต้องถูกลงบันทึกในสมุดการ เกิดการตายของยมโลก ถึงสาเหตุอันเลวร้ายจนทำให้ถึงแก่ ความตาย แล้วดูว่าพฤติกรรมนั้นหนักเบาแค่ไหน ก็จะได้รับ โทษหนักเบาตามนั้นเป็นการตอบสนอง ที่อธิบายมาแล้ว ข้า จะสรุปให้ชาวโลกฟังว่า ตายดีสู้มีชีวิตอย่างเลว ๆ ไม่ได้ มด มันยังอยากมีชีวิต แล้วมนุษย์ล่ะ ชาวโลกควรเข้าใจถึงชีวิตมี คุณค่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนหรือสภาพอย่างไร ชีวิตที่ปรากฏอยู่นอกจากมีคุณค่าแล้ว ตัวเองก็สามารถที่จะพิจารณาได้ไหม ว่าอยู่ในสภาพลำบากแค่ไหน เพื่อให้แต่ละชีวิตยืนยาว สุดท้ายข้าขอให้ชาวโลกจงคิดสักสามครา คดีฆ่าตัวตายคน หนึ่งก็สามารถที่จะฉุดครอบครัวให้เฮงหรือซวยได้ ยิ่ง สามารถที่จะฉุดบุญและลาภของลูกหลานได้ เพราะฉะนั้น ชาวโลกอย่าได้ดูแคลนจนเกิดเรื่องขึ้น แต่เมื่อพูดกลับมาอีกที เพื่อขจัดไม่ให้ละครเศร้าเกิดขึ้นอีก ก็ต้องเผยแผ่ความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ผลักดันให้ปฏิบัติจริง ๆ เป็นหน้าที่ที่รีบด่วน เป็นอันดับแรก เอาละ....คืนนี้เที่ยวถึงที่นี่ อาจารย์จะส่งเจ้า กลับสถานธรรม