ครั้งที่ 6 วิญญาณนักรบ

1,896 Views

“ตายอย่างกล้าหาญคนยกย่อง
ปูนบำเหน็จเป็นเทพเจ้า”
องค์ชายสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณ เสด็จลงประทับ
ทรงกลอนว่า
พลีชีพเพื่อชาติวิญญาณนักรบ
ทุกคนเคารพโลกสดุดี
ปูนบำเหน็จพิเศษในความดี
ให้หน้าที่ฝ่ายธุระปฏิบัติธรรม

อาจารย์: วันนี้จะพาศิษย์ไปเที่ยวเมืองตายโหงเพื่อพบ กับ ผู้พลีชีพเพื่อชาติเป็นพิเศษ การตายของเขาเป็นความ จงรักภักดีต่อประเทศชาติ ได้สร้างบุญคุณไว้อย่างมาก ดัง นั้นเบื้องบนจึงปูนบำเหน็จเป็นพิเศษ หากก่อนเกิดมีบุญกุศล ไม่เพียงพอก็จะให้เข้าอยู่ในเมืองตายโหงชั่วคราว จนกว่าจะ หมดอายุขัยบนโลก แต่เบื้องบนก็ต้องการชมเชยคนที่จงรักภักดีรักชาติ จึงมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่พลีชีพเพื่อชาติเป็น พิเศษ อาทิเช่น เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ หรือรอคอยจนกว่า อายุขัยในโลกจะสิ้นสุดลง ผลงานระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ และการบำเพ็ญตนผู้อำนวยการเมืองตายโหง จะเป็นผู้นำ เสนอต่อเบื้องบนเพื่อรับการปูนบำเหน็จ อาจพูดได้ว่าผู้ที่ จงรักภักดีต่อชาติ แต่ยังไม่ได้บำเพ็ญตน ก็เป็นการใช้เมือง ตายโหง เป็นสถานที่เพิ่มเติมในการปฏิบัติธรรม

หยงปี่: ก็พูดได้ว่า พวกที่จงรักภักดีต่อชาติ พลีชีพเพื่อ ส่วนรวมทั้งหมดจะได้เป็นเทพเจ้าใช่ไหม

อาจารย์: ความจงรักภักดีเป็นธรรมในอันดับแรก ๆ ของคุณธรรมแปด เป็นขวัญแท้จริงที่สำคัญยิ่ง เพื่อความอยู่ รอดของประชาชนและเผ่าพันธุ์ ดังนั้นเมื่อเฝ้ารักษาความ จงรักภักดีนี้จนกระทั่งต้องชดใช้ชีวิต เบื้องบนจะรู้สึกซาบซึ้ง จึงปูนบำเหน็จเป็นพิเศษ โดยเอาช่วงอายุขัยที่เหลืออยู่ในโลก ไปบำเพ็ญธรรมแทนในเมืองตายโหง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเพียบ พร้อมด้วยความงามสองประการคือ ไม่ฝืนต่อกฎสวรรค์ เป็นการชมเชยต่อข้าราชการผู้จงรักภักดี และคุณความดีของ ผู้จงรักภักดีจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ด้วยความ เอิกเกริกเกรียงไกรแพรวพราวเสมอมา ยิ่งเมื่อได้รับการหลุด พ้นจากพันธนาการจากโลกแล้ว ก็จะได้รับการสถาปนาเป็น เทพเจ้าทันที

หยงปี่: การรักษาความจงรักภักดี ก็เป็นการบำเพ็ญ ธรรมจนสำเร็จได้อีกแนวทางหนึ่งใช่ไหม

อาจารย์: พูดเช่นนั้นก็ได้ ดีแล้ว ประทานแพรฟ้า ป้องกันตัวหลับตาลงเราจะเดินทางกัน...ถึงแล้ว ศิษย์ข้า ลืมตาได้แล้ว

หยงปี่: ครับ! พวกเขาทำอะไรกันนะ ฝึกทหารกันอยู่ หรือ (ข้างหน้าเป็นสนามฝึกใหญ่ มีวิญญาณผีจำนวนมาก กำลังได้รับการฝึกฝนเหมือนการฝึกทหารบนโลก บางคนก็มี สติขวัญสมบูรณ์ ความสง่างามของกายที่ฉกรรจ์ของคนวัย หนุ่มกำลังรับฟังการบรรยายหลักธรรมเพื่อการฝึกฝน เห็น พวกเขามีลักษณะองอาจผึ่งผายก็เดาว่า กำลังเล่าเรื่องที่ ซาบซึ้ง)

อาจารย์: เจ้าถาม ๆ คนที่เดินมา เขาเป็นผู้ที่เราจะ ถามหาในคืนนี้ (ขณะที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นั้น ก็มีชายหนุ่ม คนหนึ่งที่ฉกรรจ์แต่งตัวทหาร เดินมาทางอาจารย์และศิษย์ สองคน)

ทหาร: กระผมจางเอ่ยเต๋อ ด้วยบารมีของท่าน รับ หน้าที่เป็นพนักงานฝึกสอนในเมืองตายโหง ได้รับทราบจากผู้ อำนวยการว่าวันนี้ให้มาพบท่านอาจารย์และศิษย์เป็นพิเศษ

อาจารย์: ไม่ต้องรักษามารยาท ศิษย์ข้าเป็นมือทรง เอกอยากจะขอให้ท่านตอบคำถาม

หยงปี่: โปรดชี้แนะ ท่านจาง ท่านเข้ามาเมืองตายโหง อย่างไรมีกำหนดกี่ปี วันนี้มีหน้าที่อะไร

ทหาร: ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ในกองทหารแห่งชาติ มีอยู่ ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังลาดตระเวนอยู่ที่ถนนจงกลั่นเมืองไถจง รถเกิดพลิกควํ่าถึงแก่ความตาย มีอายุเพียง 22 ปี อายุขัยบน โลก 48 ปี ยังมีอายุเหลืออยู่อีก 26 ปี ที่จริงต้องขังในแดนชั้น 3 ด้วยบารมีเบื้องบนที่เห็นว่าพลีชีพเพื่อชาติ ขณะมีชีวิตอยู่ก็ ประกอบความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ถึงกับทำบาป ท่านผู้อำนวย การเมืองตายโหงจึงให้ทำหน้าที่เป็นพนักงานฝึกสอนในแดน ชั้นสาม ด้านหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเรื่องใจจงรักภักดี รักชาติ ให้แก่วิญญาณผีในเมืองตายโหง และก็ช่วยเหลือเจ้า หน้าที่ควบคุมฝึกทหารภาคสนาม

หยงปี่: ทำไมจึงต้องฝึกวิญญาณผีในเมืองตายโหงด้วย

ทหาร: เพราะว่าในเมืองตายโหงมีวิญญาณผี ที่ไม่ จงรักภักดี เช่น หนีทหาร ขายชาติ เป็นต้น พวกเขาขณะมีชีวิต อยู่ไม่จงรักภักดีต่อชาติ เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกอบรม “ความ จงรักภักดี” ให้อยู่ในความคิด โดยฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด ในวินัย เพิ่มความประทับใจให้ลึกซึ้งเป็นการทำโทษ

หยงปี่: ถ้าเช่นนั้นคนหนุ่มเหล่านั้นที่แต่งตัวต่าง ๆ กัน กับตัวท่านก็เป็นพนักงานฝึกสอนซิ

ทหาร: ใช่แล้ว ท่านเห็นพวกเขามีท่าทางกำลังอธิบาย ถึงแนวทางรักชาติแก่วิญญาณผี

หยงปี่: น่าอิจฉาจริง พวกท่านพลีชีพเพื่อชาติ ตายไป แล้วดวงวิญญาณสง่างาม ยังสามารถให้วิทยาทานแก่ วิญญาณผีไม่ละอายที่เป็นวิญญาณนักรบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พวกท่านยังได้โอกาสสร้างบารมีเป็น พิเศษเพื่อสำเร็จเป็นเทพเจ้าในเร็ววันใช่ไหม

ทหาร: มีครับ พวกแนวหน้าก็มีหัวหน้าอยู่คนหนึ่ง เพราะตระเตรียมแผนการสอนแก่วิญญาณผี อริยเจ้าเบื้อง บนได้ตรวจสอบ แล้วรายงานขึ้นสู่เบื้องบนเป็นกรณีพิเศษ เบื้องบนจึงปูนบำเหน็จให้เร็วเป็นพิเศษ รับหน้าที่เป็นเทพเจ้า ยังมียิ่งกว่านั้น ขณะมีชีวิตในโลกก็ได้บำเพ็ญเพียรสร้างกุศล เมื่อมาอยู่ที่นี่ ก็ยังได้รับกุศลที่อุทิศจากญาติมิตรบนโลกอีก แม้จะเป็นผีก็สามารถไปเป็นเทพเจ้าได้อย่างรวดเร็ว

หยงปี่: ขอบคุณในคำชี้แนะอย่างละเอียดของท่าน

อาจารย์: การเยี่ยมเยือนหมดเพียงเท่านี้ หลับตาเสีย อาจารย์จะพากลับสถานธรรม

หนังสือเล่มนี้ ได้รับโอวาทศักด์สิทธิ์ของเซยีนซือ สามารถนำเอาข้อมูลของญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ส่งมายัง สำนักได้แล้วถวายสารสอบถามว่ายังถูกขังอยู่ในเมืองตายโหง หรือ ไม่ทั้ง ยังได้จัดระเบียบเพื่อไปเยี่ยมเยือนพูดคุยด้วย ทำให้ วิญญาณผีได้มีโอกาสได้เขียนลงในหนังสือเป็นการสร้างกุศล เพื่อจะได้พ้นจากนรกโดยเร็ว ทำให้ผู้อ่านได้ส่งจดหมายมามาก ถึง 150 ฉบับ เพื่อวานให้ช่วยสอบถามญาติมิตรที่ล่วงลับไป แล้ว แต่มีจำนวนจำกัดในการแต่งหนังสือ ที่เหลือก็รอผู้อำนวยการ การเมืองตายโหงตอบรับเพื่อทำลงในวารสาร ขอให้ท่านตรวจ อ่านได้