พระภูมิเจ้าที่เทพบุญวาสนา

686 Views

           สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง !  ขึ้นบัวขาวออกเดินทาง !  อาหมีถัวฝอ !  อาอวี้คารวะผู้พิพากษา !  

           วันนี้อยากถามผู้พิพากษาเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิเจ้าที่ว่า พระภูมิเจ้าที่ที่ผู้คนกราบไหว้กันนั้น พวกเขาเป็นเทพสวรรค์หรือเทพพื้นพิภพ ?  เป็นเทพที่สวรรค์ส่งมาหรือว่าเป็นพวกวิญญาณที่เข้ามาสิงอาศัยอยู่ในศาลเจ้าที่ ?  หน้าที่การทำงานและขอบเขตในการควบคุมดูแลของพวกเขาคืออะไร ?  พระภูมิเจ้าที่ในบ้านของแต่ละบ้านกับพระภูมิเจ้าที่หน้าประตูแบ่งประเภทกันอย่างไร ?

           ผู้พิพากษาพูดว่า : “พระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ตามศาลเจ้าที่  เป็นเทพที่มีบุญวาสนา  จัดอยู่ในประเภทเทพแห่งบุญวาสนา  พวกเขาสามารถได้รับการจุดธูปจุดตะเกียงเซ่นไหว้บูชาจากผู้คนบนโลก  เป็นเทพที่สวรรค์แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง  เทพประเภทนี้แบ่งเป็นเทพที่มีบุญวาสนามากกับเทพที่มีบุญวาสนาน้อย  พระภูมิเจ้าที่ที่มีบุญวาสนามาก เขตพื้นที่ที่ควบคุมดูแลก็จะกว้างมากหน่อย  อย่างเช่นพระภูมิเจ้าที่ของเขตหมู่บ้านก็มีพระภูมิเจ้าที่บางส่วนที่รับผิดชอบดูแลเขตพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด  ถ้าหากว่าเป็นในเขตตัวเมืองก็แบ่งให้พระภูมิเจ้าที่หลายท่านมาดูแลรับผิดชอบ

           พระภูมิเจ้าที่ระดับเขตภูมิภาคเหล่านี้  คนบนโลกจะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ขนาดเล็กให้พวกเขาหลังหนึ่ง  หน้าที่ของพระภูมิเจ้าที่ประจำเขต  คือรับผิดชอบดูแลบุญวาสนาและการเดินทางเข้าออกอย่างปลอดภัยของเวไนยในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่  ขอเพียงมีการเกิดหรือตายในเขตพื้นที่  ทางสำนักนรกจะแจ้งให้พระภูมิเจ้าที่ทราบ  หรือเวลาที่มีคนย้ายออกจากเขตพื้นที่ปกครองที่พระภูมิเจ้าที่ปกครองอยู่  พระภูมิเจ้าที่ก็จะได้รับระเบียนข้อมูลทั้งหมด

           หน้าที่ของพระภูมิเจ้าที่ คือ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมที่เวไนยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่  หากมีพวกวิญญาณร้าย  เทพ  ผี  ต้องการเข้าไปในเขตพื้นที่ปกครองที่พระภูมิเจ้าที่ดูแลปกครองอยู่  พระภูมิเจ้าที่จะจัดการให้เหมาะสมเรียบร้อย  ทำหน้าที่คุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยไม่ถูกคุกคาม   พระภูมิเจ้าที่ทุกๆท่านตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ต่างก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  เป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม  หลังจากที่สิ้นอายุขัยก็ถูกส่งมาเป็นพระภูมิเจ้าที่รับการจุดธูปจุดตะเกียงบูชาจากมนุษย์  พระภูมิเจ้าที่ที่มีบุญวาสนามากกว่าก็สามารถได้รับพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้จากประชาชน

           พระภูมิเจ้าที่ในบ้านแต่ละบ้านรวมถึงพระภูมิเจ้าที่หน้าประตูจัดเป็นผีดีที่มีบุญวาสนาน้อยกว่าหน่อย  พระภูมิเจ้าที่ในบ้านรวมถึงพระภูมิเจ้าที่หน้าประตูเหล่านี้  ความจริงแล้วก็คือมนุษย์ตั้งป้ายพระภูมิเจ้าที่ขึ้นบูชาเอง  แล้วเรียกเป็นพระภูมิเจ้าที่กับพระภูมิเจ้าที่หน้าประตู  ที่จริงแล้วพวกเขาคือผี  ตัวเขาเองก็อยู่ในบ้านมาโดยตลอด  อายุของพวกเขายาวนานกว่ามนุษย์  หากมนุษย์ไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครเซ่นไหว้พวกเขา  เมื่อมนุษย์เซ่นไหว้  ผีก็จะตอบแทนบุญคุณคุ้มครองสวัสดิภาพให้เอง

           ปัจจุบันนี้มนุษย์มักจะซื้อขายบ้านมือสอง  ผีที่อาศัยอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ย้ายตามคนออกไปด้วย  เปลี่ยนก็แต่เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของบ้าน  พวกเขาไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่ที่สวรรค์ส่งมา  ที่สวรรค์ส่งมาคือพระภูมิเจ้าที่ที่ประจำเขตพื้นที่ต่างๆ  พระภูมิเจ้าที่ของห้างสรรพสินค้ารวมถึงพระภูมิเจ้าที่ของตึกอาคารขนาดใหญ่  ปัจจุบันมนุษย์อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม  ทางเข้าของตึกอาคารขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีพระภูมิเจ้าที่ที่ทางสำนักนรกส่งไป  พระภูมิเจ้าที่ของตึกอาคารขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพระภูมิเจ้าที่ประจำเขต   พระภูมิเจ้าที่ตามห้างสรรพสินค้ารวมถึงพระภูมิเจ้าที่หน้าประตูร้านค้าก็คือพระภูมิเจ้าที่ที่ทางสำนักนรกส่งไปอีกเช่นกัน  เป็นเพราะว่าห้างสรรพสินค้านั้นคนจะเยอะกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านค้าจะต้องให้พระภูมิเจ้าที่ที่มีบุญวาสนามากหน่อยไปรับการเซ่นไหว้  เอาล่ะ อาอวี้  วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อน  กลับไปก่อนเถอะ”

           อาหมีถัวฝอ !  อาอวี้คารวะผู้พิพากษา !  ขึ้นบัวขาวกลับ ! 

           ก่อนกลับบ้านแวะไปทักทายพระภูมิเจ้าที่ประจำเขตแถวนี้หน่อย 

           ข้าพเจ้าพูดว่า : “อาหมีถัวฝอ !  สวัสดีค่ะปู่เจ้าที่ !”

           ปู่เจ้าที่พูดว่า : “อาอวี้  ดึกขนาดนี้แล้วรีบกลับบ้านไปเถอะ ระวังความปลอดภัยด้วย !”

           ข้าพเจ้าพูดว่า : “ขอบคุณค่ะปู่เจ้าที่  ท่านนั่งอยู่ที่นี่ทุกวันไม่รู้สึกอุดอู้บ้างรึ ?”

           ปู่เจ้าที่พูดว่า : “เดี๋ยวนี้เราทำงานยุ่งกว่าเมื่อก่อนมาก”

           ข้าพเจ้าพูดว่า : “???  ช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เห็นท่านนั่งอยู่ตรงนี้เลย”

           ปู่เจ้าที่พูดว่า : “เมื่อก่อนที่เราพูดถึงคือเมื่อสมัยก่อนตอนที่อาอวี้ยังไม่เกิด  เมื่อ 150 ปีก่อน  ตอนนั้นไม่ยุ่งเหมือนตอนนี้  คนสมัยนี้ชีวิตรักพัวพันซับซ้อนปัญหามากมาย  เจ็บป่วย  ตาย  เกิด  ปัญหาต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อสมัยก่อน”

           ข้าพเจ้าพูดว่า : “ปู่เจ้าที่คะ!  คนป่วยก็ไปหาหมอ  คนตายก็เอาไปฌาปนกิจ  คนเกิดก็ไปโรงพยาบาล  ไม่จำเป็นต้องลำบากถึงท่านผู้เฒ่าเลย  แล้วจะทำให้ท่านยุ่งได้อย่างไรกันล่ะ ?”

           ปู่เจ้าที่พูดว่า : “อาอวี้ ท่านไม่รู้หรอก  เรารับผิดชอบดูแลสวัสดิภาพของเวไนยชาวโลกที่เข้าออกในเขตพื้นที่  หากมีเวไนยเกิดเรื่อง  ก่อนที่เรื่องจะเกิด  เราจะรู้ก่อนล่วงหน้า  บางเรื่องเกี่ยวพันถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของบุญวาสนา  เราจะต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้น  การจัดการเรื่องปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเวลาและอาศัยคนมาจัดการ  ทุกคนต่างก็มีรัศมีที่แผ่ออกมารอบกายของตัวเอง  แต่ละคนต่างมีเจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง  ท่านลองดูเวไนยบนถนน  ลองสังเกตดูซิว่าแต่ละคนต่างกันใช่หรือไม่ ?

           “ค่ะ!”  ข้าพเจ้าเห็นข้างกายของเวไนยแต่ละคนต่างมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายตามประกบติดเป็นแถวๆ  ยังมีเจ้ากรรมนายเวรส่วนหนึ่งที่โกรธแค้นเป็นอย่างมาก  บ้างก็ตีหัวคนอยู่ตลอดเวลา  คนที่ถูกตีนั้นจะรู้สึกปวดหัวอยู่ตลอด  เจ้ากรรมนายเวรมากมายเกาะติดอยู่บนร่าง  บ้างก็กำลังฮึกเหิมคันไม้คันมืออยากจะต่อยตีกำลังเตรียมพร้อมอยากจะตีคนหยิกคน  ตอนนี้ข้าพเจ้ามองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีรัศมีสีขาวอยู่บ้างนิดหน่อย  เขาค่อนข้างจะมีพลังธรรมมากกว่าคนอื่นอยู่บ้างเล็กน้อย  เมื่อเขาเดินมาถึงตรอกซอยเล็กๆที่มืดไม่มีไฟส่องสว่าง  พวกผีต่างยอมหลีกทางให้เขาเดินผ่าน  รอจนกระทั่งหลังจากเขาเดินผ่านไปแล้ว  พวกผีก็กลับเข้าไปในซอยเล็กๆนั่นใหม่  เห็นเช่นนี้แล้ว  ค่อนข้างแตกต่างกันจริงๆ

           ปู่เจ้าที่บอกว่า : “ใกล้ๆกับที่นี่มีผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานคนหนึ่ง  เขาประพฤติผิดในกามและโกหกหลอกลวง  เขาหลอกลวงความรักและเงินทองของผู้หญิงคนหนึ่ง  ทั้งยังยุยงให้ผู้หญิงคนนั้นทำแท้งหลายครั้ง  ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ศาสนิกชนผู้ประพฤติในธรรม  นางคิดฆ่าผู้ชายคนนี้ให้ตายไปพร้อมกัน  แต่ผู้ชายคนนี้ยังไม่หมดบุญ ยังไม่สมควรตาย  ชาติก่อนผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้บำเพ็ญแต่ไม่รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์  ประพฤติผิดในกาม  มาชาตินี้ก็ยังประพฤติผิดในกามอีก  ตอนนี้เรากำลังใช้วิธีการบางอย่างช่วยเหลือเขา  เตือนสติเขา  หลายวันมานี้ตัวเขาเองก็รู้สึกแล้วว่าเวลาที่จะทำเรื่องอะไรก็จะติดขัดไม่ค่อยราบรื่น  อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขากดเงินที่ตู้ ATM แต่กดเงินไม่ออก  ต่อมาถึงแม้จะสามารถกดเงินได้สำเร็จแต่ก็ไม่ราบรื่น  ถึงแม้จะทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแต่ก็เกิดปัญหาบางอย่างที่คนไม่สามารถอธิบายได้  ครั้งนี้เราช่วยเขา สามารถทำให้เขาค่อยๆย้อนมองสำรวจตน

           นี่แค่ตัวอย่างเวไนยเพียงรายเดียวเท่านั้น  แต่ละวันมีเวไนยมากมายหลายแบบหลายประเภท  เรื่องมันเยอะงานก็ยุ่งมากเป็นธรรมดา  เมื่อครู่ท่านมองเห็นเวไนยบางคนที่ผียอมหลีกทางให้  แท้ที่จริงเราก็จะช่วยเวไนยประเภทนี้แหละ  ถ้าหากเขาต้องล้มลงจริงๆ  เราก็จะช่วยประคอง ช่วยฉุด หรืออาจจะช่วยให้เขาล้มลงเบาหน่อย  แต่มนุษย์จะไม่รู้สึกว่ามีเราคอยช่วยอยู่  พวกเขาจะรู้สึกเพียงแค่ว่า “ดีนะที่ตัวเองไม่ล้ม  ถ้าพลาดไปนิดเดียวก็ล้มแน่ๆ โชคดีจริงๆ !  ที่แท้ “ถ้าพลาดไปนิดเดียว” คำนี้  ก็คือผลบุญของพวกเขาเองที่มาช่วยประคับประคองพวกเขาไว้”

           ข้าพเจ้าพูดว่า : “ต้องลำบากท่านปู่เจ้าที่แล้ว !  ที่แท้ท่านคอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆตลอดเวลา  วันนี้อาอวี้จึงได้รู้  สำนึกคุณเหลือเกิน !  แล้วพบกันใหม่ค่ะปู่เจ้าที่ ! อาอวี้สิบนิ้วประนม !”