การเลื่อนตำแหน่งของมหาราชตงเอวี้ยกับภัยพิบัติของชมพูทวีป

515 Views

        สำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง !  ขึ้นบัวขาวออกเดินทาง !  อาหมีถัวฝอ !  อาอวี้สิบนิ้วประนมคารวะผู้พิพากษา !  “ผู้พิพากษาคะ!  วันนี้อยากขอให้ท่านพาข้าพเจ้าไปกราบคารวะมหาราชตงเอวี้ยตามที่ในตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหน่อยค่ะ”

        ผู้พิพากษาพูดว่า : “ปัจจุบันมหาราชตงเอวี้ยก็คือหนึ่งในพญายมที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจ้าวแห่งยมโลกพญายมราชฟงตู  ก่อนยุคราชวงศ์ซ่ง  มหาราชตงเอวี้ยก็มีอีกชื่อหนึ่งว่ามหาราชฟงตู  เป็นผู้ปกครองสูงสุดของยมโลก  เทียบเท่ากับตำแหน่งจ้าวแห่งยมโลกในปัจจุบัน  แต่ปัจจุบันนี้มหาราชตงเอวี้ยก็คือ 1 ในพญายม 12 ขุมที่อยู่ภายใต้การปกครองของจ้าวแห่งยมโลกพญายมราชฟงตู  ตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนิดหน่อย

        เพราะว่ายมโลกมีการสร้างนรกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หยุด  หลังยุคของราชวงศ์ซ่งการสร้างนรกเพิ่มยิ่งมีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าในยุคก่อน  จนกระทั่งเริ่มต้นปี ค.ศ. 1995 ของโลกมนุษย์  การสร้างนรกเพิ่มยิ่งเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้นอีก  จนกระทั่งตอนนี้นรกหลายส่วนอยู่ในสภาพอิ่มตัว  เพราะว่าบนโลกมนุษย์มีคนที่ทำบาปเยอะมากเหลือเกิน เยอะมากเหลือเกินจริงๆ  เรารู้ว่าผู้ที่มีศรัทธาบางท่านหลังจากที่ได้อ่าน《กฎนรกไร้ความปรานี》แล้ว  อาจจะรู้สึกสงสัยว่าทำไมยมโลกจะต้องสร้างนรกเพิ่มขึ้นและอาจจะรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานในยมโลก   ลองคิดๆดูตำแหน่งข้าราชการในองค์กรหรือสถาบันบนโลกมนุษย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นกัน  อันที่จริงแล้วยมโลกกับโลกมนุษย์ทั้งสองโลกนี้ก็มีกฎเกณฑ์แบบเดียวกัน  แม้แต่บนสวรรค์ก็เหมือนกัน  อาอวี้ท่านตามเรามาเถอะ!”

        ผู้พิพากษาพูดว่า : “ในช่วงปีที่ 350 หลังยุคราชวงศ์ซ่ง  บัญชีที่ยังไม่ได้รับการชำระสะสางบนโลกมนุษย์  คดีต่างๆทั้งคดีเล็กคดีใหญ่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและยังค้างคาไม่มีข้อสรุปเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่หยุด เมื่อวิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหล่านี้มาถึงนรก  พวกเขาต่างก็ไปอุทธรณ์ร้องทุกข์กับมหาราชตงเอวี้ย  ตำหนักพิจารณาและตัดสินคดีของมหาราชตงเอวี้ยกลายเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณแค้นมากมายมาชุมนุมรวมตัวกัน  มหาราชตงเอวี้ยก็ทำงานหนักเป็นอย่างยิ่ง  หลังจากที่นรกสร้างตำหนักจ้าวแห่งยมโลกที่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางแล้ว  จากนั้นมหาราชฟงตูก็เปลี่ยนชื่อจากมหาราชตงเอวี้ยเป็นพญายมจ้าวแห่งยมโลก

        ตำหนักจ้าวแห่งยมโลกที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เป็นทั้งที่พำนักและที่ทำงานของจ้าวแห่งยมโลก 2 อย่างรวมกันในคฤหาสน์หลังเดียว  เช่นนี้ยิ่งทำให้จ้าวแห่งยมโลกควบคุมดูแลยมโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น  อาอวี้ ! ครั้งก่อนท่านก็เคยเข้าชมตำหนักพิจารณาและตัดสินคดีของผู้บัญชาการสูงสุดในยมโลกไปแล้ว  นั่นก็คือตำหนักจ้าวแห่งยมโลกที่สร้างขึ้นมาในตอนนั้น  มหาราชฟงตูก็ย้ายไปพำนักอาศัยและทำงานที่ตำหนักจ้าวแห่งยมโลกนั้นแล้ว

        ส่วนมหาราชตงเอวี้ยในตอนนี้ก็คือพญายมขุมที่ 1 ฉินก่วงหวังที่ยกระดับเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นมหาราชตงเอวี้ยแทนมหาราชฟงตู  พญายมขุมที่ 1 ฉินก่วงหวังตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและความเมตตากรุณา  เมื่อสิ้นอายุขัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพญายมขุมที่ 1   ลักษณะงานของมหาราชตงเอวี้ยค่อนข้างจะคล้ายกับงานของจ้าวแห่งยมโลก  เพียงแต่วิญญาณส่วนหนึ่งหลังจากที่มาถึงนรกแล้ว  แน่นอนว่าพวกเขาต้องการที่จะฟ้องร้องกับจ้าวแห่งยมโลก  ในขั้นพื้นฐานวิญญาณประเภทนี้ทั้งหมดจะถูกจัดให้ไปตำหนักพิจารณาและตัดสินคดีของจ้าวแห่งยมโลก  ให้จ้าวแห่งยมโลกมาพิจารณาตัดสินด้วยตัวเอง

        อันที่จริงนี่คือนิสัยของคนบนโลกมนุษย์  ทุกคนที่มาถึงยมโลก  ไม่ว่าจะเป็นพญายมท่านใดในยมโลกก็ตาม ต่างก็มีความเด็ดขาดและยุติธรรม  พญายมทุกท่านล้วนจัดการคดีความตามกฎนรกและเหตุต้นผลกรรม  จะไม่เอนเอียงข้างใดข้างหนึ่งเลยแม้แต่น้อย  ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่  พญายมทุกท่านต่างดูว่าวิญญาณบาปทำบาปไว้อย่างไรแล้วจะตัดสินเขาเข้านรกขุมไหน  มีเรื่องคับแค้นใจได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างไรแล้วจะมอบป้ายคำสั่งทวงชีวิตประเภทไหนให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎของยมโลก”

        เดินผ่านสะพานโค้งกลมเส้นนี้ ทำเนียบข้าราชการด้านหลังนั้นก็คือตำหนักของมหาราชตงเอวี้ย  ทำเนียบข้าราชการบรรยากาศแออัด  ที่สะพานโค้งมียักษ์เดินลาดตระเวนอยู่ไม่ขาด  เมื่อพวกยักษ์มองเห็นผู้พิพากษาพวกเขาต่างก็แสดงความคารวะ  มีผู้พิพากษานำทางไป  ทั่วทุกสารทิศก็ไม่จำเป็นต้องค้นหาป้ายบอกทางเอง  สะดวกและรวดเร็วมาก  อันที่จริงอยู่ในนรกพวกเราเดินทางกันเร็วมาก  ไม่เหมือนบนโลกมนุษย์ที่ต้องค่อยๆเดินก้าวไปบนพื้นทีละก้าวทีละก้าว

        บางครั้งผู้พิพากษาเดินเร็ว ข้าพเจ้าก็ต้องรีบเดิน  พวกเราเดินโดยใช้อำนาจจิต เท้าเราไม่ได้เดินติดพื้น   นรกกว้างใหญ่จริงๆ  ทางสายนี้ไม่เคยเดินผ่านมาก่อน  แต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยากจดจำเส้นทางในนรกเลย  ขอให้เวไนยในนรกได้สดับฟังพระสัทธรรมและได้บำเพ็ญปฏิบัติในเร็ววัน  ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในนรกได้ไปผุดไปเกิดในเร็ววัน  ตอนนี้มองเห็นตำหนักของมหาราชตงเอวี้ยแล้ว  ที่หน้าประตูทางเข้าบานใหญ่สีแดงทั้ง 2 บานมียักษ์ถืออาวุธมีดเล่มใหญ่ยืนอยู่  หลังจากที่ยักษ์ส่งยิ้มและแสดงความคารวะต่อผู้พิพากษาแล้ว เขาก็ผลักประตูเปิดให้พวกเราเข้าไปข้างใน

        เมื่อเข้ามาข้างใน  มีนายนิรยบาลยิ้มต้อนรับผู้พิพากษาและพาพวกเราเดินผ่านระเบียงสวนดอกไม้ขนาดย่อมๆไปที่ตำหนักพิจารณาและตัดสินคดี  ผู้พิพากษากับพวกยักษ์ทั้งหลายในตำหนักของมหาราชตงเอวี้ยดูท่าทางสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก  ตำหนักพิจารณาและตัดสินคดีหลังนี้เล็กกว่าตำหนักพิจารณาและตัดสินคดีของจ้าวแห่งยมโลกมากๆ  เล็กกว่ามากๆอย่างเห็นได้ชัด  ที่นี่ยิ่งรู้สึกเหมือนยุคโบราณ  ประตูอาคารเป็นประตูเหล็กสีแดงบานใหญ่แบบสมัยโบราณ  เครื่องเรือนรวมทั้งการตกแต่งภายในทั้งหมดเป็นแบบโบราณ  ภาพที่แขวนบนผนังก็เป็นภาพคนแบบคนสมัยโบราณ  ด้านล่างของผนังทั้งสองฝั่งยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์แบบสมัยโบราณวางอยู่  ตรงหน้าประตูทางเข้ามีป้ายแขวนเขียนว่า “มหาราชตงเอวี้ย”  มีพญายมท่านหนึ่งนั่งอยู่ก็คือมหาราชตงเอวี้ย

        มหาราชตงเอวี้ยสวมเครื่องแบบพญายม  หน้าเป็นสีเทา  ศีรษะสวมหมวกขุนนางสมัยโบราณ  ตาส่งประกายแสงสีดำออกมา  มองดูดุร้ายน่ากลัวอยู่บ้าง  เป็นพญายมท่านหนึ่งที่มีลักษณะน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง  บนโต๊ะทำงานของพญายมก็เขียนว่า “มหาราชตงเอวี้ย”

        “ข้าพเจ้าซั่งกวนอวี้ฮว๋า  คารวะมหาราชตงเอวี้ย !”

        มหาราชตงเอวี้ยพูดว่า : “ซั่งกวนอวี้ฮว๋าไม่ต้องมากพิธี  ยินดีต้อนรับ   ท่านมีอะไรจะถามสามารถถามได้  ไม่ต้องเกรงใจ !”

        อาอวี้ : “ค่ะ!  ข้าพเจ้ามีหลายคำถามอยากเรียนถามมหาราช

        ข้อที่ 1  ข้าพเจ้าได้ยินว่านรกถึงจุดอิ่มตัวแล้ว  ถ้าหากชาวโลกประพฤติผิดในกามกันอย่างมากมายล้นหลามต่อไปเรื่อยๆไม่หยุด  นรกเต็มจนเกินพิกัดแล้ว  แล้วก็ไม่มีนรกขุมใหม่มารองรับจัดการผู้ที่ประพฤติผิดในกาม  ถึงแม้ผู้ที่ประพฤติผิดในกามจะสิ้นอายุขัยลงแล้วก็ไม่ต้องรับการลงโทษชั่วคราว  รอจอกระทั่งนรกมีสถานที่สำหรับลงโทษแล้ว  ค่อยมารับการลงโทษใช่หรือไม่ ?  หรือว่าปล่อยตัวเวไนยที่รับโทษอยู่ในนรกขณะนี้ออกไปก่อนกำหนด  ให้นักโทษเก่าออกไป  แล้วให้นักโทษใหม่เข้ามารับการลงโทษ ?

        ข้อที่ 2  คนที่ประพฤติผิดในกามมีมากมาย  ในเมื่อกฎนรกก็ลดบุญวาสนาและอายุขัยลงแล้ว  มีวิธีใดที่จะทำให้เวไนยที่ประพฤติผิดในกามสามารถหลีกเลี่ยงความผิดที่จะต้องตกนรกตอนที่สิ้นอายุขัยได้อย่างถึงที่สุดบ้าง ?

        ข้อที่ 3  มีวิธีการใดที่จะสามารถเลิกประพฤติผิดในกามได้อย่างถึงที่สุดบ้าง ?”

        มหาราชตงเอวี้ยพูดว่า : “เฮ่อ !  บรรยากาศแห่งกามตัณหาราคะที่รุนแรงบนโลกมนุษย์พวยพุ่งขึ้นสู่มหาเทวราชวังขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์  บรรยากาศแห่งกามตัณหาราคะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสมดุลของสัจพลังในธรรมชาติอย่างรุนแรง  หากโลกมนุษย์สูญเสียความสมดุลของสัจพลังในธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติ  เช่น  สภาพอากาศแปรปรวนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ในชั่วพริบตา  ประเดี๋ยวท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแจ่มใส ประเดี๋ยวฝนตก  การขึ้นลงของอุณหภูมิภายในหนึ่งวันมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย  ในหนึ่งวันรู้สึกเหมือนกับมีฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว สี่ฤดู  ภัยพิบัติขนาดใหญ่ต่างๆบนโลกมนุษย์  คลื่นยักษ์  ภัยจากน้ำ  ภัยจากไฟ  แผ่นดินไหว  โรคติดต่อ  ภัยพิบัติเหล่านี้คือการเตือน

        อาอวี้ !  ท่านลองคิดๆดู  เพราะเหตุใดเรื่องเศร้าต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกชมพูทวีป ?  แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากกรรมร่วมที่มนุษย์สร้างขึ้น  ดังนั้นเราหวังว่า《กฎนรกไร้ความปรานี》จะสามารถออกเผยแพร่สู่โลกมนุษย์ ปลุกตื่นจิตใจของผู้คนที่หลงผิดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  กอบกู้จิตใจของผู้คนช่วยให้รอดพ้นจากกระแสนิยมที่ตกต่ำของสังคม ส่งผลทำให้เวไนยจำนวนมากประพฤติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม  ไม่ออกนอกลู่นอกทาง  ปฏิบัติตามคุณสัมพันธ์ห้า  แปรเปลี่ยนบรรยากาศแห่งกามตัณหาราคะให้ภัยพิบัติต่างๆบนโลกมนุษย์ทุเลาลง  ให้นรกที่แออัดยัดเยียดสามารถลดความแออัดลง  โลกมนุษย์ก็จะไม่ต้องเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเนื่องกันในช่วงเวลาอันสั้น

        ถ้าหากตอนนี้คนบนโลกมนุษย์ยังคงประพฤติผิดในกามกันอย่างมากมายล้นหลามต่อไปเรื่อยๆไม่หยุด  ในระยะเวลาอันสั้นโลกมนุษย์จะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่แผ่ปกคลุมไปทั่ว ทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสาย  เวไนยที่ประพฤติผิดในกามรวมทั้งเวไนยที่ก่อกรรมทำชั่วอื่นๆทั้งหมดย่อมหนีไม่พ้นกฎนรกที่ไร้ความปรานีและตาข่ายแห่งฟ้าที่ไม่รั่วนี้ไปได้  ทั้งหมดจะตกอยู่ในภัยพิบัติขนาดใหญ่ ถูกกฎนรกและตาข่ายแห่งฟ้าที่ไม่รั่วและไร้ความปรานีกวาดล้างจนหมด ตกนรกรับการลงโทษอันไร้ขอบเขตประมาณ

        ถึงแม้นรกจะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว  แต่สำนักนรกก็จะจัดหาสถานที่อื่นมาสร้างนรกเพิ่มขึ้นใหม่  ถึงแม้ว่านรกนี้จะพังพินาศย่อยยับ  แต่ถ้าหากเวไนยในนรกนี้บาปกรรมยังไม่หมดสิ้น  พวกเราก็จะนำวิญญาณบาปส่งต่อไปยังนรกอื่นให้รับโทษต่อไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งบาปกรรมทั้งหมดของวิญญาณบาปถูกชำระล้างจนหมดสิ้นจึงจะสามารถออกจากนรกได้  หากเวไนยในนรกต้องการที่จะออกจากนรก  มีมูลเหตุเพียง 2 อย่าง 

อย่างแรก คือ บาปกรรมในนรกของตัวเองสิ้นสุดวาระตามกำหนด   ก็ในเมื่อรับผลกรรมในนรกจนหมดสิ้นแล้ว จึงสามารถไปเกิดใหม่รับเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ตามสถานภาพของพวกเขาเอง

        ในยมโลกมีโรงธรรมสันนิบาตที่พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เมตตาแสดงธรรม  หากในมหานรกมีวิญญาณบาปที่บังเกิดจิตสำนึกขอขมากรรมอย่างจริงใจ  ก็จะถูกยักษ์พาไปสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์  ดังนั้นจึงได้รับพุทธานุภาพปกปักคุ้มครอง  ก่อเกิดกุศลมูลได้ไปเกิดในสุคติภูมิ  แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ เวไนยไม่บังเกิดจิตสำนึกขอขมากรรมต่อความผิดบาปในอดีต  ยังคงยึดติดลุ่มหลงอยู่ตลอดไม่รู้จักตื่น  หลงมัวเมาตกต่ำได้รับความทุกข์ยาก  ยิ่งไปกว่านั้นบาปกรรมต่างๆของตัวเองก็มีแต่จะยิ่งหยั่งลึกลงไปเรื่อยๆ

        หนึ่งความคิดสำนึกขอขมากรรมอย่างจริงใจที่บังเกิดออกมาจากใจจริง  เพียงพอที่จะสามารถสลายบาปกรรมที่ไร้ขอบเขตประมาณได้  แต่ไหนแต่ไรมากฎนรกที่ไร้ความปรานีไม่เคยไร้ความปรานีต่อเวไนยสรรพสัตว์ที่บังเกิดจิตสำนึกผิดอย่างจริงใจ   เวไนยส่วนใหญ่ที่ออกจากนรกจะไปเกิดในระดับที่ต่ำลง  พิจารณาดูง่ายๆ  เช่น  ไปเกิดอยู่ในเดรัจฉานภูมิ  หรือถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มีบุญน้อย เกิดมามีอินทรีย์ไม่ครบถ้วน เป็นคนพิการเป็นต้น

        อย่างที่ 2 คือ โชคดีได้รับการฉุดช่วยดวงวิญญาณจากมหาพลังของญาติพี่น้องบนโลกมนุษย์จึงสามารถพ้นออกไปจากนรกได้  แต่การได้รับการฉุดช่วยดวงวิญญาณจากญาติพี่น้องบนโลกมนุษย์นั้นยากกว่า  เพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยจากพลังของผู้อื่นมาฉุดช่วย

        ในยมโลกมีบันทึกมากมายที่ญาติพี่น้องบนโลกมนุษย์สามารถฉุดช่วยวิญญาณบาปให้ไปเกิดในสุคติภูมิได้สำเร็จ  บางคนถึงขนาดได้ไปเกิดบนสวรรค์  บ้างก็ได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีพุทธเกษตร  แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  ก่อนที่วิญญาณบาปจะไปเกิดในนรกก็เคยสะสมผลบุญไว้บ้าง  ไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ได้รับการโปรดฉุดช่วย  ย่อมต้องมีเหตุปัจจัยที่ดีบันดาลให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

        ดังนั้นเวไนยทั้งหลายควรจะฉวยโอกาสตอนที่ตัวเองยังมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ มีร่างกายแข็งแรง  ทำความดีให้มาก  รักษาศีลวินัย  เคารพกฎหมายบ้านเมือง  สะสมบุญกุศล  หมั่นทำความดีสะสมบุญกุศลด้วยตัวเองให้มากๆ  จงอย่าใช้ร่างกายที่แข็งแรงไปทำเรื่องที่ผิดศีลต่างๆให้ตกนรก  หากวันใดตกนรกจะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างไร้ขอบเขตประมาณ ไม่มีวันได้ออกมา

        เวไนยที่เคยประพฤติผิดในกาม หรือเวไนยที่เคยสร้างบาปกรรมที่จะทำให้ต้องตกนรก  เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล  เมื่อสร้างบาปกรรมที่จะทำให้ตกนรก  ต่อไปภายหน้าก็จะต้องรับผลกรรมในนรก  หากไม่ต้องการรับผลกรรมนี้  ในขณะที่บาปกรรมยังไม่ได้ส่งผล  จะต้องยับยั้งปัจจัยเสริมทั้งหมดของผลกรรมนี้ให้สำเร็จ  ถ้าหากชาตินี้คิดอยากหลีกเลี่ยงผลกรรมในนรกอันเนื่องมาจากความผิดที่ได้ประพฤติผิดในกาม  มีเพียงวิธีเดียวก็คือต้องขจัดพฤติกรรมลามกทั้งหมดออกไปอย่างถึงที่สุด  อันดับแรกจะต้องควบคุมความคิดของตัวเองอย่างเคร่งครัด  จะปล่อยตัวเองตามสบายเกิดความคิดลามกขึ้นในใจไม่ได้แม้แต่น้อย  เกิดความคิดขึ้นแวบเดียวก็ไม่ได้  ถึงแม้จะเกิดความคิดลามกขึ้นเพียงน้อยนิดก็จะต้องรีบสำนึกขอขมากรรมทันที  รีบบังเกิดจิตอย่างถึงที่สุดว่าต่อไปจะไม่เกิดความคิดอันลามกนี้ขึ้นอีก  อีกทั้งเตือนชาวโลกต่อๆกันไปเรื่อยๆว่าอย่าประพฤติผิดในกาม  การบังเกิดจิตนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

        หากเวไนยที่มีบุญสัมพันธ์ได้เห็นบทความนี้แล้ว  บังเกิดจิตต้องการขุดรากถอนโคนขจัดกามตัณหาให้หมดสิ้นไปอย่างถึงที่สุดแต่ก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า  ในวันขึ้น 1 ค่ำและขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือนสามารถกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อฟ้า  จากนี้ไปทุกภพชาติจะไม่ประพฤติผิดในกาม และเอาหนังสือ《กฎนรกไร้ความปรานี》ไปเผยแพร่บอกต่อ  รวมถึงช่วยพิมพ์เผยแพร่  ในยามปกติก็จะต้องระงับคำพูดและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกามตัณหาลามกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง  ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ยึดการกินเจและไม่กินอาหารที่เพิ่มความกำหนัด อย่างเช่น หอม กระเทียม จะเพิ่มความกำหนัด  ยังมียาสมุนไพรที่ทำให้เพิ่มความกำหนัด พยายามกินให้น้อยๆ  อย่างเช่น  ปาจี่ เป็นต้น (ปาจี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า ปาจี่เทียน เป็นพืชสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งจัดอยู่ในพืชสกุลยอ)

        สัตว์มีความกำหนัดสูงกว่าคน  ดังนั้นอย่ากินเนื้อสัตว์รวมถึงอาหารที่ได้มาจากสัตว์  เพราะนอกจากจะทำให้จิตใจว้าวุ่นแล้วยังเป็นหนี้ชีวิตอีกด้วย  อย่าดื่มเหล้าเพราะเหล้าสามารถทำให้ขาดสติ  ตาและหูก็อย่าไปดูอย่าไปฟังสื่อลามกที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ  ยามปกติจะต้องวิริยะพากเพียรในการบำเพ็ญปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมอย่าได้ขาด  อีกทั้งจะต้องบังเกิดจิตเผยแผ่และปกป้องสัมมาธรรม  สำนึกความผิดบาปในอดีตที่เคยประพฤติผิดในกามอย่างจริงใจ  การบังเกิดจิตที่จริงใจต้องการจะขจัดพฤติกรรมในการประพฤติผิดในกามออกไปอย่างถึงที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  หากปฏิบัติได้จริงถึง “ความคิดดับสิ้น ความผิดดับสูญ  ทั้งสองอย่างกลายเป็นความว่าง”  ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องบาปกรรมในนรกแล้ว

        สวดอริยนาม 「南無觀世音菩薩」“นาโม กวนซื่ออินผูซ่า” ก็จะสามารถค่อยๆขจัดพฤติกรรมในการประพฤติผิดในกามได้  ขอเพียงทุกๆวันสวดอริยนามของพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยความเคารพศรัทธา  จะต้องสามารถสัมผัสได้อย่างแน่นอนว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมเมตตาปกปักคุ้มครองอย่างลับๆ  ให้บาปกรรมที่จะต้องตกนรกจากการประพฤติผิดในกามลดลง  หากหลังจากเวไนยตั้งคำสัตย์ปฏิญาณแล้วยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถสลายบาปกรรมที่จะต้องตกนรกตอนสิ้นอายุขัย  และได้ไปเกิดในสุคติภพ

        สำหรับการลดโทษในนรกอย่างเป็นรูปธรรมจะลดโทษได้มากน้อยเท่าไหร่นั้น  ต้องดูพลังแห่งการบังเกิดจิตสำนึกขอขมากรรมของเวไนยมาใช้เป็นข้อสรุปที่แน่นอนในตอนสุดท้าย  

        ซั่งกวนอวี้ฮว๋า !  ท่านยังมีคำถามอื่นอีกไหม ?”

        “ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ!  สำนึกคุณท่านมหาราชเป็นอย่างยิ่งที่อธิบายคำตอบ”

        ข้าพเจ้ากราบลา !  อาอวี้กราบลามหาราชตงเอวี้ย  ผู้พิพากษาและข้าราชการทุกท่าน !  ขึ้นบัวขาวเดินทางกลับ !