บทส่งท้ายท่องนรกอเวจีใหม่

642 Views

เฉาเทียนกงเทียนซั่งเซิ่งหมู่  ประทับทิพย์ญาณ

 

                        ความลับอเวจีแดนทุคติแยกให้เห็น   

ทัณฑ์นรกเหี้ยมไม่เว้นแพร่งพรายสู่โลกาแดน

คนประเภทเดียวกันกับ“ท่องอเวจี”มืดมัวแสน

งานเสร็จเป็นมั่นแม่นเขียนบทความชมเชย

 

บทส่งท้าย

        ยินดีด้วย น่ายินดี! อาณาจักรธรรมก่งเหิงถังได้รับเทวราชโองการให้ท่องเที่ยวนรกอเวจี ประพันธ์หนังสือธรรมะเปิดเผยการลงโทษที่โหดเหี้ยมและทรมานต่างๆในนรกอเวจีให้ชาวโลกได้รับรู้อย่างละเอียด เพื่อโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงกระแสสังคม ทำให้ชาวโลกสามารถตื่นตระหนกและเกิดความระมัดระวัง อีกทั้งค้นหาจิตเดิมแท้อันดีงามที่สูญเสียไปกลับคืนมา หวังว่าชาวโลกจะสามารถขจัดความชั่วบำเพ็ญบุญเพื่อเข้าสู่ความเป็นมงคลสมานฉันท์ ถึงแม้ว่าใจคนจะไม่เก่า และสูญสิ้นศีลธรรมจรรยาไปนานแล้วก็ตาม แต่เมื่อหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีแหล่งเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ของฟ้าดินที่ใช้ตักเตือนชาวโลกให้เป็นคนใหม่เพิ่มมากขึ้น  สามารถกล่อมเกลาสั่งสอนคนให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมปัญญาสูงส่ง ในระดับกว้างก็สามารถทำให้เวไนย์ทั้งที่มีบุญสัมพันธ์และเวไนย์ที่ไร้ซึ่งบุญสัมพันธ์ที่กำลังหลงทางอยู่สามารถสำนึกรู้ตัวตื่นจากบาปกรรมในห้วงเหวลึก   รู้ตื่นปฏิบัติตามความดีทั้งปวง เข้าสู่การบำเพ็ญธรรม สามารถประจักษ์มรรคผลในวันข้างหน้า  นี่ก็คือความหวังเมื่อการประพันธ์หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

 

 เฉาเทียนกงเทียนซั่งเซิ่งหมู่  ประทานบทส่งท้ายไว้ ณ สำนักธรรมก่งเหิงถัง

   ปีจี๋เหม่า เดือน 6 วันที่ 11 (ค.ศ.1999)

 

เป่ยเทียนอวี้หมอต้าซื่อเจี่ยง  ประทับทิพย์ญาณ

 

                   หนังสือเสร็จ พลังกล่อมเกลา แผ่ขยาย   

   ยินดีด้วย ได้หนังสือสอนความดี เพิ่มขึ้นใหม่

                   เวลานี้ เสร็จสมบูรณ์ แสนสบายใจ         

   ภายหน้าไซร้ ได้ต้อนรับ คนละชั่วใฝ่ความดี

 

บทส่งท้าย 

        ขอแสดงความยินดีด้วย  อาณาจักรธรรมก่งเหิงถังประพันธ์หนังสือ “ท่องนรกอเวจีใหม่” สำเร็จแล้ว หนังสือเล่มนี้แพร่งพรายความลับสภาพเหตุการณ์ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากไฟชำระในนรกอเวจีจนหมดสิ้น  หวังเพียงว่าชาวโลกจะนำมาเป็นศีล  เกิดความระมัดระวัง  เพราะความไม่รู้จึงทำผิด  ทำให้ตัวเองต้องตกอับนานนับหมื่นกัปไม่ได้ออกมา

        ความทุกข์ทรมานในนรกนั้นทุกข์ทรมานจนยากที่จะสามารถใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้  แล้วนับประสาอะไรกับความทุกข์ทรมานในนรกอเวจีที่ขึ้นชื่อว่า “ปราศจากคลื่น” การลงโทษทุกอย่างไม่มีช่วงเวลาที่จะหยุดพัก ไม่มีช่องว่างของเวลาที่ขาดช่วง  ปรารถนาอยากจะได้หยุดพักแม้เพียงแค่ครึ่งเสี้ยววินาทีก็ยังเป็นไปไม่ได้เลย  ไฟลุกโหมไหม้ตลอดเวลา ไฟจากด้านบนลงมาถึงด้านล่าง  ไฟจากด้านล่างขึ้นไปถึงด้านบน ดังนั้นจึงเรียกว่า “ปราศจากคลื่น” หวังว่าชาวโลกจะคิดดีทำดีตลอดทุกเวลาทุกนาที  ความคิดอกุศลและการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งปวงจะต้องปฏิเสธต่อต้านและขุดรากถอนโคนทำลายให้สิ้น

        คนที่ทำชั่วอย่าได้คิดว่าตัวเองไม่ได้รับผลกรรมตอบสนองแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข  อย่าได้คิดว่าชั่วมากชั่วน้อยก็คือความชั่วเหมือนกัน  ทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่า  ฝ่าฝืนครั้งแล้วครั้งเล่า  ส่วนคนที่ทำความดีก็อย่าได้คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี และอย่าได้คิดว่ากรรมดีตอบสนองเพียงน้อยนิดแล้วจะไม่ทำความดี  จะต้องรู้ว่าที่ทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลกรรมตอบสนอง นั่นเป็นเพราะในอดีตชาติอีกทั้งบรรพชนในชาตินี้มีบุญกุศลหลงเหลือเอาไว้ให้  ส่วนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี นั่นก็เพราะว่าในอดีตชาติรวมทั้งบรรพชนในชาตินี้ได้หลงเหลือบาปกรรมทิ้งเอาไว้  บุญบาปทั้งหมดถึงที่สุดแล้วก็จะต้องรับผลตอบสนอง ดังนั้นคนที่ทำความดี ถึงที่สุดแล้วจะต้องเจริญรุ่งเรือง  คนที่ทำชั่ว สุดท้ายก็จะต้องพบกับหายนะ

        “ท่องนรกอเวจีใหม่” ได้นำสภาพที่น่าเวทนาของคนบาปหนักที่ถูกคุมขังอยู่ในนรกอเวจีบรรยายออกมา ไม่เพียงบอกอย่างชัดเจนว่าคนที่ทำความชั่วตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎของยมโลก ยากที่จะหลบหนี แต่ยังบอกอย่างชัดเจนด้วยว่า บาปน้อยผลกรรมตอบสนองก็น้อย  บาปหนักผลกรรมตอบสนองก็หนัก  บาปหนักมากผลกรรมตอบสนองก็ยิ่งรุนแรงมาก  สุดท้ายก็ไม่มีวันได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก  ทุกข์ทรมานหมื่นกัปไม่ได้ออกมา  ที่นี่เต็มไปด้วยเครื่องมือทรมานนักโทษ  และไม่มีการกล่อมเกลาสั่งสอนอีกต่อไปแล้ว  มีเพียงแค่การชำระล้าง  แล้วจะชำระล้างอย่างไร?  ก็คือชำระล้างด้วยการลงโทษ และเป็นการลงโทษขั้นรุนแรงสูงสุด  ดังนั้นหลังจากที่ชาวโลกได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะต้องตั้งความมุ่งมั่นที่จะละบาป  มีความกระตือรือร้นที่จะบำเพ็ญบุญ  ขจัดความผิดบาปในครั้งอดีต

        ในระหว่างที่หนังสือกำลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์  เราเห็นความปรารถนาของคนบนโลกนี้ช่างเอ่อล้น  ทำชั่วกันไม่หยุดหย่อน  ความจงเกลียดจงชังมากมายท่วมท้นจนไม่อาจที่จะกล่าวสรรเสริญชื่นชมต่อไปได้ มีเพียงคำว่า “ละบาป” สองพยางค์นี้  จะต้องมีความระมัดระวัง นี่คือบทส่งท้าย!

 

เป่ยเทียนอวี้หมอต้าซื่อเจี่ยง  ประทานบทส่งท้าย ณ อาณาจักรธรรมก่งเหิง

    ปีจี๋เหมา เดือน 6  วันที่ 18  ยามไห่ (ค.ศ.1999)