ตอนที่ 36 ข้อแนะนำสำหรับการใช้หนังสือมาขจัดกรรม

702 Views

พุทธะจี้กง ประทับทิพย์ญาณ

  มหาเมตตา ปรารถนาให้นรก ว่างไร้สิ้น         

  ปกโปรดเวไนย์ทั่วถิ่น สู่โลกแห่ง เอกภาพ

  ศาสดายมโลก ประกาศคำแนะนำ ให้ทราบ   

  จากนี้ไป ความผิดบาป หักล้างบัญชีกัน

        พุทธะจี้กง : การประพันธ์หนังสือ “ท่องนรกอเวจีใหม่” เล่มนี้  ขณะนี้ประพันธ์ได้หลายสิบแผ่นแล้ว เกือบหนึ่งปีที่เมธีทั้งหลายต่างร่วมแรงร่วมใจโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากนานัปการ  ไม่คำนึงถึงระยะทางอันแสนไกล  สามารถมารวมตัวกันภายในตำหนักแห่งนี้ ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงประพันธ์หนังสือ  ร่วมพลังกุศลปณิธาน  ปกป้องพิทักษ์ธรรมช่วยเหลืองานธรรม  ทำให้การประพันธ์หนังสือเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกๆสัปดาห์  การประพันธ์หนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับมหาเมตตาปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ที่ว่า “หากนรกไม่ว่างเว้นจากหมู่สัตว์ที่ทุกข์ทรมาน จะไม่ขอสำเร็จเป็นพุทธะ” และยังสอดคล้องกับมหาปณิธานของเหล่าเซียนพุทธะอริยเจ้าทั้งหลายที่เมตตาสงสารไม่อาจทนเห็นเวไนย์ในยุคสามปลายกัปต้องตกต่ำถลำลึก  อีกทั้งมีพลังกุศลจากเมธีทั้งหลายรวมกันจึงบันดาลให้มีการประพันธ์หนังสือเล่มนี้ตกทอดสู่โลกมนุษย์  ด้วยเหตุนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากกุศลปณิธานของฟ้าและคนร่วมกันอย่างแท้จริง  วันนี้มาถึงตอนจบแล้ว  ดังนั้นคืนนี้จะไปเยี่ยมเยียนศาสดาแห่งยมโลกเพื่อเขียนตอนจบของหนังสือ  เฝ้าหวังว่านับจากนี้เป็นต้นไปเมธีทั้งหลาย  ใจธรรมจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น  งานธรรมยิ่งเจริญก้าวหน้าขึ้น เอาล่ะ!  ประทานยันต์ให้ศิษย์เราเผาดื่ม  วิญญาณศิษย์จงออกจากร่าง

        ชิวเซิง : ศิษย์คารวะพระอาจารย์

        พุทธะจี้กง : ศิษย์เราไม่ต้องมากพิธี  รีบขึ้นบัลลังก์บัวเถอะ

        ชิวเซิง : (นั่งบนบัลลังก์บัว  ระหว่างเดินทางมีลมหนาวพัดมาแต่กลับไม่รู้สึกว่าหนาว  เดินทางผ่านปากทางสามแพร่ง  เห็นห้องพักสองหลัง  หลังหนึ่งใหม่กว่า  ส่วนอีกหลังหนึ่งเก่ากว่า แต่มีคนอยู่ภายในห้องพักเพื่อรอการดำเนินการตรวจสอบว่าจะได้ขึ้นหรือลงเพียงแค่ไม่กี่คน  ห้องพักหลังเก่าชื่อว่า “ห้องพักเทียนเต้า”  ส่วนห้องพักหลังใหม่ชื่อว่า “ห้องพักหลี่เจี้ยวหลวนเหมิน”  มองดูภายในเพิ่งตกแต่งได้ไม่นาน  ด้านนอกมีถนนปิด  ด้านข้างเขียนว่า “ตำหนักจัดตั้งเพื่อกิจของหลวนเหมิน ไม่มีกิจห้ามเข้า”  แค่แป๊บเดียวก็มาถึงตำหนักพระกษิติครรภ์แล้ว)

        พุทธะจี้กง : เซียนน้อยออกมารออยู่ด้านนอกแล้ว  พวกเราเข้าไปเถอะ

        เซียนน้อย : ผู้มาเยือนคือใคร?

        พุทธะจี้กง : สงฆ์เฒ่าจี้เตียน นำพาชิวเซิงเอวี๋ยนจังพู่กันทรงมือเอกจากโลกมนุษย์มาประพันธ์หนังสือ

        เซียนน้อย : ที่แท้คือท่านพุทธะจี้กงและท่านเมธีชิว  เชิญด้านในเถอะ

        ชิวเซิง : ผู้น้อยคารวะศิษย์พี่เซียนน้อย

        เซียนน้อย : ไม่ต้องเกรงใจ  รีบเข้าไปข้างในเถอะ

        ชิวเซิง :  (เดินเข้าไปในห้องรับแขก  ภายในจัดเรียงโต๊ะและเก้าอี้ไว้เต็มห้อง  บนโต๊ะมีอาหารเลิศรสและชาชั้นดี)

        เซียนน้อย : ทุกท่านเชิญนั่ง

        ชิวเซิง : (หลังจากที่ทุกคนนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังเข้ามา  เป็นเสียงที่ก้องกังวานยิ่งนัก  เพียงชั่วพริบตาก็บังเกิดแสงสีทองสว่างไสวไปทั่วทั้งห้อง  ทันใดนั้นก็ปรากฏพุทธกายอันสง่างามของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์)

        พุทธะจี้กง : สงฆ์เฒ่ามาเยี่ยมพบสหายธรรม

        ชิวเซิง : ผู้น้อยคารวะพระโพธิสัตว์

        พระโพธิสัตว์ : สหายธรรมและเมธีชิวไม่ต้องเกรงใจ ทุกท่านเชิญดื่มน้ำชา

        ชิวเซิง : (ชาหอมหวานชุ่มคอเป็นอย่างยิ่ง ดื่มหนึ่งครั้งพลังสมาธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า  เมื่อดื่มอีกครั้งทั้งตัวก็เบาสบาย)  ชาชั้นดี!

        พระโพธิสัตว์ : ชิวเซิง! เธอบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวนรกอเวจี จนถึงตอนนี้  ได้สัมผัสรู้อะไรบ้าง?

        ชิวเซิง : ผู้น้อยโง่เขลา สัมผัสรู้เพียงแค่ว่า คนที่ทำชั่วสุดท้ายก็จะต้องรับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้

       พระโพธิสัตว์ : คำพูดนี้ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง! แต่คนที่ทำความชั่วไม่ใช่ว่านิสัยของเขาจะแปดเปื้อนความชั่วร้ายเพียงแค่ชั่วข้ามคืน  ดังนั้นฟ้าดินจึงประทานโอกาสให้คนได้สำนึกขอขมากรรม  แล้วละบาปบำเพ็ญบุญ  กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมบูรณ์พร้อมอย่างแท้จริง  ตอนนี้เราจะให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

1 ทุกคนที่เคยทำบาปอกุศล ทำเรื่องที่ผิดทำนองคลองธรรมต่างๆ แต่สถานการณ์ไม่ถึงขั้นร้ายแรง หากได้ยินหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้จักสำนึกผิดแก้ไขกลับตัวใหม่ก็ไม่ต้องรับผลกรรมตอบสนอง

2 ทุกคนที่เคยทำอนันตริยกรรม ถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จ หากได้ยินหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้จักสำนึกผิด ขอขมากรรม แก้ไขกลับตัวใหม่ ยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกหนึ่งหมื่นเล่มก็จะขจัดกรรมในอดีตได้

3 ทุกคนที่เป็นราชการหรืออาจจะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งสูงๆ หากเคยรับสินบน  ยักยอกฉ้อโกง  วางแผนใส่ร้ายป้ายสีคนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี  เมื่อได้ยินหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้จักสำนึกผิดแก้ไขกลับตัวใหม่ อีกทั้งสถานการณ์ก็ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกหนึ่งหมื่นเล่มก็จะขจัดกรรมในอดีตได้

4 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ชาวเกษตรกร พ่อค้านักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง รวมทั้งประชาชนทุกคนที่เคยมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อคุณธรรมแปดหรือแม้กระทั่งความคิดที่ละเมิดต่อคุณธรรมแปด แต่สถานการณ์ไม่ถึงขั้นร้ายแรง หากได้ยินหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้จักสำนึกผิดแก้ไขกลับตัวใหม่  ยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าพันเล่มก็จะสลายกรรมในอดีตได้

5 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ชาวเกษตรกร พ่อค้านักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง รวมทั้งประชาชนทุกคนที่เคยประพฤติผิดในกาม  หากได้ยินหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้จักสำนึกผิดแก้ไขกลับตัวใหม่  ยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกหนึ่งพันเล่มก็จะสลายกรรมในอดีตได้

6 นักเรียนนักศึกษาที่ปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียง ยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าร้อยเล่มจะช่วยให้มีเกียรติยศชื่อเสียง

7 ทุกคนที่กิจการไม่ราบรื่น  หากยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าร้อยเล่มก็จะช่วยเสริมโชคลาภ

8 ทุกคนที่ร่างกายเจ็บป่วยทุกข์ทรมานรักษาไม่หาย  หากยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าร้อยเล่ม โรคภัยจะหายได้

9 คนที่มีปัญหาเรื่องบุพเพสันนิวาส  หากยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าร้อยเล่มจะขจัดบาปกรรมแห่งกามช่วยในเรื่องบุพเพสันนิวาส

10 คนที่มีเคราะห์ภัยมาก  หากยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกห้าร้อยเล่มจะช่วยสลายเคราะห์ภัย

11 หากมีเด็กทารกแรกเกิด  พิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกหนึ่งร้อยเล่มขึ้นไป  สามารถช่วยป้องกันปีศาจร้ายได้

12 คนที่วิกลจริต หากยอมพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกหนึ่งพันเล่มสุขภาพจิตจะแข็งแรงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ประกาศข้อแนะนำเฉพาะกาลนี้ ต่อไปในภายหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดคำแนะนำอื่นๆนอกเหนือจากนี้

ชิวเซิง : พระโพธิสัตว์ครับ ในประกาศข้อแรกของท่านไม่ได้บอกให้ทราบว่าจะต้องพิมพ์หนังสือจำนวนกี่เล่ม

พระโพธิสัตว์ : ชิวเซิงฉลาดเฉียบแหลม แสดงให้เห็นว่าเธอมีความตั้งใจในการติดตามพุทธะจี้กงมาประพันธ์หนังสือ ในข้อนี้ควรพิมพ์หนังสือแจกหนึ่งหมื่นเล่ม

ชิวเซิง : นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคำชี้แนะ ทำไมถึงได้มีห้องพักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่ง?

พระโพธิสัตว์ : นั่นก็เพราะตอบสนองตามเหตุปัจจัยของยุคสมัย  ในปัจจุบันอาณาจักรธรรมหลวนเหมินได้แผ่ขยายไปทั่ว เป็นตัวแทนของฟ้าเบื้องบนประกาศธรรมกล่อมเกลาเวไนย์  ดังนั้นผู้บำเพ็ญในหลวนเหมินนับวันก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งคนที่บำเพ็ญอยู่ที่บ้านแล้วปฏิบัติตามคำสอนของหลวนเหมินก็มีไม่น้อย  และด้วยเหตุนี้จึงเปิดห้องพักสำหรับหลวนเหมินขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

ชิวเซิง : ขอบคุณพระโพธิสัตว์เมตตา

พุทธะจี้กง : ดึกมากแล้ว  ชิวเซิงรีบเตรียมตัวกลับ

ชิวเซิง : พระอาจารย์โปรดรอสักครู่  รอศิษย์กินอาหารว่างที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้หมดก่อน จะได้ไม่เป็นการทิ้งบุญวาสนา  ขอบคุณพระโพธิสัตว์อีกครั้งที่ดูแลต้อนรับ

พระโพธิสัตว์ : เมธีอาจารย์-ศิษย์ค่อยๆไป

พุทธะจี้กง : ถึงสำนักก่งเหิงถังแล้ว  วิญญาณศิษย์เราจงกลับเข้าร่าง

ชิวเซิง : ศิษย์น้อมส่งพระอาจารย์

พุทธะจี้กง : หนังสือท่องนรกอเวจีประพันธ์ถึงตรงนี้จบบริบูรณ์  เมธีทุกคนมุมานะเหน็ดเหนื่อยอุทิศตัวปกป้องพิทักษ์ธรรม  เราเป็นกำลังใจให้ มีบุญสัมพันธ์โอกาสหน้าพบกันใหม่