พุทธะเดินดินจี้กง ประทับทิพย์ญาณ

690 Views

คำนำ

          หลังจากนี้ทุกๆสัปดาห์ เราจะนำพาชิวเซิงไปท่องเที่ยวนรกอเวจี  นรกขุมนี้ช่างน่าสังเวช  การทรมานนักโทษในนรกขุมต่างๆยังห่างไกลนักไม่อาจเทียบชั้นกับนรกอเวจีได้  เราจะพาไปเยี่ยมชมยังสถานที่จริง บรรยายสภาพเหตุการณ์จริงตามความเป็นจริง  ไม่มีเนื้อหาที่ไร้สาระ เป็นสำเนาที่ถอดแบบออกมาเหมือนกับต้นฉบับถ่ายทอดสู่โลกมนุษย์อย่างไม่มีข้อบกพร่อง เพื่อปลุกคนหลงให้รู้ตื่น  ระวังบาป  บำเพ็ญบุญ  จึงไม่ผิดต่อพระโองการฟ้าที่ประทานความเมตตา

 

พุทธะจี้กง ประทานคำนำ  ณ สำนักก่งเหิงถัง เมืองเฟิงเอวี๋ยน เกาะไต้หวัน

  ปีอู้อิ๋นเดือน 9 วันที่ 4 ( ค.ศ. 1998 )