หนันไห่กวนซื่ออินผูซ่า เสด็จประทับทิพย์ญาณ

705 Views

คำนำ

          ในช่วงยุคท้ายปลายธรรมเป็นช่วงที่ศีลธรรมจรรยาตกต่ำเสื่อมทราม คุณสมบัติของความเป็นคนตกต่ำลง ความจริงแล้วไม่มีค่าควรแก่การเกิดเป็นคนบนโลกด้วยซ้ำ ขณะนี้กระแสนิยมของคนในสังคมทุกๆที่ล้วนเต็มไปด้วยการใช้กำลัง  อำนาจป่าเถื่อน  กับดักหลุมพราง  ข่มขืนกระทำชำเรา  เข่นฆ่าชีวิต  เรื่องต่างๆเหล่านี้  ทำให้จิตใจคนเกิดความประหวั่นพรั่นพรึง กลางวันยากที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้อย่างปกติสุข  กลางคืนก็ยากที่จะหลับตานอน  กลัวแต่ว่าเมื่อเภทภัยหายนะมาถึงตัว  ถึงเวลานั้นจะป้องกันก็ไม่สามารถป้องกันได้  ฟ้าเบื้องบนคำนึงถึงปัญหานี้ จึงมีเทวราชโองการให้สำนักธรรมก่งเหิงถังประพันธ์หนังสือ“ท่องนรกอเวจีใหม่”ทุกสัปดาห์เพื่อเตือนชาวโลก หวังว่าการประพันธ์หนังสือเล่มนี้ เทพและคนจะปฏิบัติตามคำสั่ง ใช้หนังสือนี้โน้มนำจิตใจของคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก  ค้ำจุนโลกไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเสื่อมทราม

 

หนันไห่กวนซื่ออินผูซ่า ประทานคำนำ ณ สำนักก่งเหิงถัง เมืองเฟิงเอวี๋ยน เกาะไต้หวัน

ปีอู้อิ๋นเดือน 9 วันที่ 4 ( ค.ศ. 1998 )