พระอมิตาภะพุทธเจ้าแห่งแดนสุขาวดีพุทธเกษตร

759 Views

คำนำ

           สาธุ ! พุทธบุตรทั้งหลาย ช่วงนี้สบายดีหรือไม่ ! ทอดถอนใจกับกระแสนิยมของคนในสังคม  ใจคนไม่ดีงามเหมือนเก่า มีบางคนเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทำให้ประชาชนต่างได้รับความลำบากยากแค้น ถึงแม้จะมีปากแต่ก็แก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้  ถึงแม้จะได้รับความอยุติธรรมแต่ก็ยื่นร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้  ดังนั้นเมื่อความอาฆาตแค้นเหล่านี้รวมตัวกันกลายเป็นพลังมาขัดขวาง ถึงตอนนั้นต่อให้เป็น“ต้าหลัวจินเซียน”ก็ยากที่จะหนีพ้นจากความอาฆาตแค้นพัวพันนี้ได้   บัดนี้พุทธะจี้กงรับเทวราชโองการนำพาชิวเซิงแห่งสำนักธรรมก่งเหิงถังไปเที่ยวชมนรกอเวจี หวังว่าจะอาศัยโอกาสในการไปเที่ยวชมนรกอเวจีนี้ เปิดเผยความทุกขเวทนาของแดนทุคติภูมิ และเปิดความสว่างทางปัญญากล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้เป็นคนดี ให้คนเสเพล อกตัญญู สามารถกลับตัวได้

   

พระอมิตาภะพุทธะประทานคำนำ ณ สำนักธรรมก่งเหิงถัง เมืองเฟิงเอวี๋ยน   เกาะไต้หวัน

ปีอู้อิ๋นเดือน 9 วันที่ 4 ( ค.ศ. 1998 )