หนันฮว๋าเซิ่งตี้ ประทับทิพย์ญาณประทานคำนำ

527 Views

คำนำ

           มองดูกระแสของโลกโลกีย์  ใจคนเสื่อมทรามเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเอง  หลงลืมศีลธรรมจริยธรรม ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ เด็กไม่เป็นเด็ก ลำดับวัยวุฒิของผู้อาวุโสกับผู้น้อยสูญสิ้นไป  แยกไม่ออกว่าใครเป็นพ่อ ใครเป็นลูก  จึงทำให้แต่ละคนต่างทำตามความปรารถนาของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงหลักทำนองคลองธรรม  ทำให้เกิดการต่อสู้เข่นฆ่ากันระหว่างพ่อกับลูกเกิดเป็นโศกนาฏกรรมในสังคมอยู่ไม่ขาด บ้างก็ใส่ร้ายป้ายสีกันต่างๆนานาในบรรดาญาติพี่น้องและมิตรสหาย  ทำลายซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีคุณธรรม เข่นฆ่ากันถึงตาย  ดังนั้นอาณาจักรธรรมนี้จึงได้รับเทวราชโองการให้ประพันธ์หนังสือ“ท่องนรกอเวจีใหม่” เพื่อจะได้แปรเปลี่ยนจิตใจของปวงประชา

  

หนันฮว๋าเซิ่งตี้ ประทานคำนำ ณ สำนักธรรมก่งเหิงถัง เมืองเฟิงเอวี๋ยน เกาะไต้หวัน

ปีอู้อิ๋นเดือน 9 วันที่ 4 ( ค.ศ. 1998 )