องค์ประธานสำนักธรรมก่งเหิงถัง

700 Views

วันที่ 4 เดือน 9 ปีอู้อิ๋น ค.ศ.1998 

( ตรงกับปีจงฮว๋าหมินกั๋วที่ 87 เดือนตุลาคม วันที่ 23 )

 

องค์ประธานสำนักธรรมก่งเหิงถัง  ประทับทิพย์ญาณ 

       คืนนี้น้อมรับเทวราชโองการเง็กเซียนฮ่องเต้ประพันธ์หนังสือ ให้เทพประจำสำนักธรรมออกไปรับเทวราชโองการ 10 ลี้เบื้องหน้า ให้เทพหลักเมืองออกไปรับเทวราชโองการ 5 ลี้เบื้องหน้า เทพและคนที่เหลือเรียงตามลำดับขั้น รอรับพระบาท

 

ไท่ไป๋เซียนเวิงเป็นตัวแทนพระองค์ ลงประทับทิพย์ญาณ

อันนรกปราศจากคลื่น เรียกว่า อเวจี  

วิญญาณบาปผีมี ก่อกรรมไว้ ถอนใจ ให้โศกศัลย์

เดี๋ยวก็ร้อน เดี๋ยวก็หนาว เขาน้ำแข็ง ไฟโลกันตร์  

ไม่มีหวัง ไม่มีวัน ยากฝัน จะออกมา

        วันนี้เราได้อัญเชิญเทวราชโองการของเง็กเซียนฮ่องเต้มาประกาศ เทพ-คนหมอบกราบ รับเทวราชโองการ

        เง็กเซียนฮ่องเต้มีรับสั่งว่า  “เราอยู่บนสวรรค์ ตลอดเวลาเราคิดถึงแต่อาณาประชาราษฎร์ เมื่อตรวจสอบดูพบว่าสำนักก่งเหิง เมืองเฟิงเอวี๋ยน เกาะไต้หวัน แดนชมพูทวีป ได้จัดตั้งอาณาจักรธรรมประทับทรงสอนสั่ง ประพันธ์หนังสือโน้มนำใจคนปลุกเตือนชาวโลกอย่างแพร่หลาย สร้างความดีความชอบไว้มากมาย พู่กันทรงมือเอกในสำนักก็มีปณิธานยอมถวายตัวประกาศธรรมแทนฟ้า เทพและคนมีปณิธานเดียวกัน เราดีใจยิ่งนัก  จึงประกาศเทวราชโองการให้ปีอู้อิ๋นตั้งแต่เดือน 9 เป็นต้นไป เชิญพุทธะจี้กงเป็นผู้นำพาชิวเซิงไปท่องเที่ยวนรกอเวจี  นำความทุกข์ยากของเหล่าวิญญาณบาปในนรกอเวจีที่ต้องรับโทษตลอดเวลาอย่างไม่มีหยุดพักประพันธ์ออกมาเป็นหนังสือธรรมมะ ใช้หนังสือนี้เตือนเวไนย์ให้เกิดความระมัดระวัง แต่ทว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการประพันธ์หนังสือ“ท่องนรกอเวจี”ออกมาเผยแพร่แล้ว เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของหนังสือใหม่จึงประกาศให้ใช้ชื่อหนังสือว่า“ท่องนรกอเวจีใหม่” ทุกวันศุกร์ให้มีการประทับทรงประพันธ์หนังสือเพื่อให้หนังสือเสร็จภายในหนึ่งปี หวังว่าเทพและคนจะปฏิบัติตามคำสั่ง วันที่หนังสือเสร็จเป็นเล่มจะประทานบุญกุศลตามคุณงามความชอบ”

      

ทั้งนี้ขอให้เป็นตามบัญชาอย่าได้ผิดพลาด  เทพ-คน หมอบกราบสำนึกคุณ

       ปีอู้อิ๋นเดือน 9 วันที่ 4 ( ค.ศ. 1998 )