ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ

1,435 Views

      มีดที่จะคมต้องผ่านการลับ ลับมีด ต้องรวดเร็ว ต้องขูดกับหินขูดอย่างรวดเร็ว สมมติมีดคือตัวเรา จะให้คมก็ต้องโดนขูดโดนลับ ขูดไปหนึ่งเจ็บหรือเปล่า อาจารย์อยากให้ศิษย์เป็นคนคมด้วยปัญญาฉะนั้นต้องถูกลับ มีดคมจึงใช้งานได้ คนที่มีปัญญาจึงสู้เคราะห์กรรมได้ชีวิตนี้จึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้


พระอาจารย์จี้กง
พุทธสถานฉือเหยริน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9 พฤษภาคม 2542