เต็มหรือยัง

3,421 Views

           วันหนึ่ง ศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมมาหลายปีได้เข้าพบอาจารย์ “อาจารย์ครับ ผมร่ำเรียนมากพอแล้ว ลงจากเขาได้หรือยังครับ”

           "อะไรคือมากพอแล้ว" อาจารย์ถาม “ก็คือเต็มแล้ว ใส่ไม่ได้แล้ว” “เจ้าไปเมชามใบใหญ่แล้วใส่ลูกหินมาดู” ครั้นลูกศิษย์ปฏิบัติตาม “เต็มหรือยัง” อาจารย์ถาม “เต็มแล้ว” อาจารย์เอาทรายหนึ่งกำใส่ลงไปในชาม ก็ยังไม่ล้น “เต็มหรือยัง” อาจารย์ถาม “เต็มแล้ว” อาจารย์เอาขี้เถ้าหนึ่งกำใส่ลงไปในชาม ก็ยังไม่ล้น “เต็มหรือยัง” อาจารย์ถาม “เต็มแล้ว” อาจารย์เอาน้ำเทลงไปหนึ่งถ้วยก็ยังไม่ล้น “เต็มหรือยัง”