Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
บทสรุป | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

บทสรุป

750 Views

               ตั้งแต่โบราณกาลมา  ตราบจนวินาทีนี้ “กฎแห่งกรรม” ยังคงปรากฎให้เห็นกระจ่างชัด ไม่เคยปิดบังอำพราง  ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผล  ประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันมีให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคน  แล้วยังจะมีอะไรที่ต้องลังเลสงสัยอีกหรือ? 

               ทุกวันนี้ทั่วทั้งโลกต่างรบราฆ่าฟันกัน  จนแม้แต่อาหารก็ไม่มีจะกิน  ภัยพิบัติมากมายก็กระหน่ำซ้ำเติมไม่หยุด  ผู้มีญาณปัญญาทั้งหลายล้วนกล่าวเสียงเดียวกันว่า  “เพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นั้นแหละ” หาใช่ ผีสาง  เทวดา  เจ้าป่า เจ้าเขา  ลงโทษไม่แท้จริงภัยพิบัติทั้งหลายเป็นผลจากความชั่วที่มนุษย์เป็นผู้ก่อเอาไว้เองทั้งสิ้น

               พระอริยะเจ้าทุกพระองค์ เมื่อบรรลุสัจจธรรมยิ่งใหญ่แล้วมีพระองค์ใดบ้างที่ไม่สอนให้มนุษย์เว้นจากการ “ฆ่า” 
               อาศัยเมตตาธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถค้ำจุนโลกนี้ให้สงบลงได้
               หากมีหนึ่งคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็จะต้องมีหนึ่งคนที่รอดพ้นภัยพิบัติไปได้
               หากมีหนึ่งครอบครัวที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องมีหนึ่งครอบครัวที่รอดตาย
               หากมมีหนึ่งตำบล..หนึ่งอำเภอ....หนึ่งประเทศ ที่ไม่คิดฆ่าผลก็เป็นเช่นเดียวกันคือ   “ไม่ตายเพราะบาปกรรม” 
               คนที่ไม่เชื่อไม่เข้าใจใน  “กฎแห่งกรรม”  รู้ว่าการเข่นฆ่านั้นมันไม่ดี  แต่ก็ยังทำ
               หารู้ไม่ว่า ตัวเองกำลังสร้างภัยพิบัติให้มาทำลายล้างผลาญตัวเอง
               สารธุชนผู้ตั้งมั่นอยู่ในความดี จงรู้ไว้เถิดว่า
               แม้จะต้องประสบกับความลำบากยากแค้น
               ไม่มีแม้ข้าวจะกินน้ำจะดื่ม
               ต้องตกอยู่ในท่ามกลางการเข่นฆ่าประหัตประหาร
               ต้องเผชิญหน้าภัยพิบัติใหญ่หลวงสักเท่าใด
               ผลานุภาพแห่งความดีงามที่สร้างสมไว้
               จะปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลาย
               ให้สามารถผ่านพ้นมหันตภัยไปได้
               แม้ปลายผมสักเส้นหนึ่งก็จะไม่ขาดหาย

               ขอให้ผู้มุ่งบำเพ็ญธรรมทั้งหลาย  จงบรรลุเป้าหมายสูงสุดเข้าสู่ “แดนนิพพาน”  ได้โดยถ้วนทั่วพร้อมเพรียงกันทุกรูปทุกนามเทอญ