กินเจลดกรรม

537 Views

            กู่ ซุ่น จือ  เป็นคนที่กินเจมาตั้งแต่เกิดเขาอาศัยอยู่ที่มณฑลเจียงซู  ในรัชสมัยกษัตริย์คังเจ้า  มีอยู่วันหนึ่งราวเดือนสองวันที่หนึ่ง เขาได้นอนหลับไปพอตื่นขึ้นมา กู่ ซุ่นจือ ก็เล่าให้คนในบ้านฟังว่า “ข้าพเจ้าฝันว่า  ได้ไปถึงสถานที่บำเพ็ญธรรมแห่งหนึ่ง  ที่นั้นพระสงฆ์กำลังสาธยายพระสูตรว่าด้วยบุญกุศล  โดยมีชายคนหนึ่งยืนฟังอยู่อย่างสำรวมเมื่อพระองค์นั้นสาธยายพระสูตรจบลง  ชายผู้นั้นได้นมัสการถามท่านว่าทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่   พระภิกษุสงฆ์ได้ตอบอธิบายว่า

            “คนที่ตั้งใจถือศีลกินเจ  สวดมนต์ภาวนาเป็นนิจเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  จะสามารถฉุดช่วยดวงวิญญาณของพ่อแม่บุพการีและหยุดสร้างกรรมให้กับตัวเอง  ทำเช่นนี้แล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่” ต่อจากนั้นท่านได้พาข้าพเจ้าลงไปดูบ่อเลือดแห่งหนึ่งในนรก ณ  ที่นั้นข้าพเจ้ามองเห็นหญิงชราคนหนึ่งจมอยู่ในน้ำเลือดและกำลังถูกหนอนตัวยาวจำนวนมากกัดจนทั่วทั้งตัว  บนศีรษะและใบหน้าของนางมีแมลงตัวเล็ก ๆ บินมาตอมอยู่ตลอดเวลา  พระสงฆ์องค์นั้นจึงพูดกับข้าพเจ้าว่า

            “แม่บังเกิดเกล้าของเธอในชาตินี้ เธอก็ได้ช่วยให้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะ  แต่หญิงชราคนนั้นก็คือแม่ในอดีตชาติของเธอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพอชอบฆ่าเป็ดกิน  เมื่อตายแล้วดวงวิญญาณต้องมารับผลกรรมนั้นในนรก  หากเธอมีจิตเวทนาสงสารอยากช่วยให้นางพ้นโทษโดยเร็วก็จงตั้งใจสร้างบุญกุศลให้มากและหมั่นสวดภาวนารำลึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่เสมอ ๆ” 

            ตอนที่ กู่ซุ่น จือ  ตื่นขึ้นมานั้นเวลาได้ผ่านไปถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้ว  นับตั้งแต่นั้นเขาจึงตั้งใจถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลปลอดปล่อยชีวิตสัตว์  และสวดมนต์ภาวนาขอความเมตตาจากพระโพธิสัตว์กวนอิมทุกค่ำเช้ามิได้ขาด  ต่อมาอีกไม่นานกู่ ซุ่น จือ  ผู้มีความกตัญญูก็ได้ฝันว่าแม่ในอดีตชาติของเขาพ้นจากบึงเลือดในนรกแล้ว