สายฝนแห่งเมตตา

1,007 Views

             ท่าน ซิ่ง ต้าซือ  เป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัด  ท่านเป็นผู้มีเมตตาจิตสูงและคิดถึงแต่ชีวิตผู้อื่นเสมอ    ครั้งหนึ่ง  ท่านพบคนแก่หาบเต่าจำนวนมากผ่านมา  เมื่อเห็นแล้วท่านก็รู้สึกสงสารไม่อยากให้สัตว์ถูกฆ่าจึงเอาเงินบริจาคของสาธุชนมาซื้อไว้ทั้งหมด  แล้วนำไปปล่อยลงในบึงน้ำบนภูเขาหนานผู่โถวซัน  อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง  ซึ่งในอดีตพระโพธิสัตว์กวนอิมได้เคยเสด็จมาบำเพ็ญธรรม ผู้คนมากมายทั้งหญิงชาย ต่างมีความเคารพเลื่อมใสพระภิกษุท่านนี้มาก

             อยู่มาปีหนึ่งเกิดฝนแล้งน้ำขาดแคลนหนัก  ชาวบ้านทั้งหลายพากันหวาดวิตกกังวล  กลัวว่าจะไม่สามารถทำนาปลูกข้าวได้ทุกคนจึงลงความเห็นว่า ต้องฆ่าสัตว์ใหญ่เซ่นไหว้ฟ้าดินเพื่อขอฝน  ข่าวการทำพิธีฆ่าวัวขอฝนแพร่สะพัดออกไปจนกระทั่งทราบถึงท่าน ซิ่ง ต้าซือ  พระภิกษุผู้มีน้ำใจเมตตากรุณา เห็นว่าชาวบ้านญาติโยมยังงมงายกันอยู่ก็รู้สึกสงสาร  ท่านจึงได้ลงจากวัดบนภูเขาเพื่อมายับยั้งการกระทำของพวกเขาทันทีเมื่อ
              มาถึงท่านก็พูดกับชาวบ้านทั้งหมดที่มาร่วมพิธีว่า “การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นเพื่อขอฝนนั้นคือบาปใหญ่มหันต์มันกบับจะนำภัยพิบัติร้ายแรงมาสู่ทุกคน  หากพวกท่านทั้งหลายหยุดการฆ่าแล้วปล่อยวัวตัวนี้ไปเสีย อาตมภาพจะเป็นผู้ขอฝนให้เอง” 

             ชาวบ้านทั้งหลายเมื่อได้ยินคำชี้แจงเช่นนั้นแล้ว  จึงปฏิบัติตามคำขอต้องของพระสงฆ์ผู้ที่ตนเคารพนับถือ และแล้วพระอาจารย์ผู้ทรงศีลและมากด้วยบุญญาบารมีจึงสำรวมจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตา  จุดธูปอธิษฐานขอฝนต่อฟ้าดิน  

             ทันทีที่ท่านปักธูปลงบนโต๊ะพิธี  อากาศเบื้องบนก็เกิดแปรปรวน เมฆฝนมากมายก่อตัวขึ้นปิดบังแสงตะวันจนมืดครึ้มสักครู่ฝนก็เทลงมา  บันดาลให้แผ่นดินชุ่มฉ่ำเย็นสบายไปทั่วอาณาบริเวณอันกว้าง  หลังจากเหตุการณ์อันเป็นปาฏิหาริย์ผ่านไปไม่นาน ผู้คนจำนวนมากมายก็หลั่งไหลมาปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศลด้วยการปล่อยสัตว์ตามอย่างท่าน  เป็นเหตุให้ทุกครัวเรือนประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อกันเรื่อยมา