กุศลของบรรพบุรุษ

825 Views

             หั่น ซือ เนิ่น  เป็นข้าราชการอยู่ในมณฑล เจียงซู  นับย้อนขึ้นไปตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ละรุ่นลงมาล้วนลำบากยากจนมากบรรพชนหลายชั่วคนของเขาสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ กับป่าช้านอกเมือง

             ครั้นสืบต่อมาถึงรุ่นคุณปู่ของ  หั่นซือเนิ่น  ท่านเป็นคนมีนิสัยชอบปล่อยสัตว์แม้ว่าจะฐานะยากจน  แต่ทุกๆ วันเวลาเช้าตรู่ท่านจะถือไม้กวาดออกไปกวาดหอยโข่ง  ที่คลานอยู่บนทางเดินใกล้ลำธาร ให้มันลงไปอยู่ในน้ำ  เพื่อจะได้รอดพ้นจากการถูกชาวบ้านเก็บไปกิน  บางครั้งคุณปู่ต้องเดินกวาดไปเป็นระยะทางไกลเป็นสิบๆ ลี้ แม้กระนั้นท่านก็ยังคงอดทนต่อความหิวและความเหน็ดเหนื่อย  ท่านผู้เฒ่าพากเพียรปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทุกวันไม่เคยขาดเป็นเวลาถึง 40 ปี จนกระทั่งล่วงลับจากโลกนี้ไป

             กาลเวลาผ่านมาจนถึงรุ่นของ  หั่นซือเนิ่น  ผู้เป็นหลานก่อนที่เขาจะได้รับราชการปีนั้นเขาได้ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งกล่าวกับเขาว่า “ปู่ของเจ้าช่วยเหลือสัตว์เป็นเวลาถึง 40 ปี มีกุศลมากมายมหาศาล  ต่อไปในภายหน้าลูกหลานจะได้เป็นข้าราชการมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  โดยเฉพาะตัวเจ้าจะได้เป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”   ต่อมาความในนั้นก็ปรากฏเป็นจริง  หั่นซือเนิ่น  ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งให้เป็นถึงมหาอุปราชออกไปปกครองเมืองขึ้นหน้าด่าน  ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคุณงามความดีแก่ชาติบ้านเมืองจนได้รับพระราชทานป้ายอาญาสิทธิ์จากองค์จักรพรรดิ  ให้ลูกหลานทุกคนในวงศ์ตระกูลมีสิทธิ์เข้ารับราชการสืบต่อกันไป