ตะขาบฟังธรรม

955 Views

          ในสมัยราชวงศ์หมิง  ปีที่ 4 มีพระเถระผู้อาวุโสรูปหนึ่งนามว่า “เหลียนฉือ ต้าซือ”  ครั้งหนึ่งท่านเห็นชาวบ้านหิ้วตะขาบหลายสิบตัว  ซึ่งถูกมัดทั้งหัวทั้งหางด้วยเชือกจนแน่นเพื่อนำไปขายที่ตลาด  ท่านมีจิตเมตตาสงสารจึงขอซื้อมาปล่อยตะขาบส่วนใหญ่ใกล้จะตาย  แต่มีอยู่ตัวหนึ่งได้แหลนหน้ามองดูท่านแล้วคลานหนีไป 

          คืนหนึ่งต่อมาขณะที่พระอาจารย์ เหลียนฉือ ต้าซือ กำลังสนทนาธรรมอยู่กับอุบาสกผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งอยู่  ทั้งสองได้เห็นตะขาบไต่ขึ้นมาอยู่ข้างฝาผนัง  อุบาสกผู้นั้นจึงลุกขึ้นไปหยิบไม้มาตีที่ข้างฝาเพื่อขู่ให้มันหนีไป  แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรตะขาบตัวนั้นก็ไม่ยอมไป  พระเถระผู้มีใจโอบอ้อมอารีจึงได้พูดขึ้นว่า “เจ้าตะขาบเอ๋ย...ใช่เจ้าหรือไม่ที่อาตมาปล่อยไปหากเจ้ามาด้วยใจที่สำนึกในบุญคุณแล้วก็จะไม่มีใครขับไล่ฉะนั้นจงตั้งใจฟังคำของอาตมาให้ดี  สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ของที่มีค่าสูงสุดก็คือ  ชีวิต  ไม่ว่าใครต่างก็รักและหวงแหนชีวิตตน   หากผู้ใดปราศจากจิตเมตตาเสียแล้ว  ชาติหน้าก็ต้องเกิดเป็นเสือเป็นหมาป่า  ผู้ใดมีจิตที่คิดแต่จะมุ่งร้ายทำลายผู้อื่นต่อไปก็ต้องเกิดเป็นงูเป็นแมลงป่อง  เวลานี้แม้เจ้าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่หากขจัดเอดจิตใจที่ไม่ดีออกไปได้ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นในภายหน้าเจ้าก็จะสามารถเกิดใหม่ได้ร่างเป็นมนุษย์
ด้วยใจที่สื่อถึงกันอาตมาหวังว่าเจ้าคงเข้าใจ”  

          เมื่อพระอาจารย์ผู้อาวุโสกล่าวอรรถาธรรมจบลง ตะขาบตัวนั้นก็ค่อยๆ คลานจากไป ฝ่ายอุบาสกผู้มาเยือนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกพร้อมกับพูดขึ้นว่า “แปลกประหลาดเหลือเกิน...ทำไมตะขาบจึงสามารถเข้าใจธรรมะได้”