สมความปรารถนาได้ด้วยบุญกุศล

878 Views

                ในอดีตมีเศรษฐีคนหนึ่ง เป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยพรัพย์สมบัติมากมายเหลือคณานับ  แต่ชีวิตของเศรษฐีและภรรยาก็ยังไม่มีความสุข  ทั้งคู่พยายามสวดอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ประทานลูกให้เขาสักคนหนึ่ง  แม้เวลาจะล่วงผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าสองสามีภรรยาคู่นี้จะสมความปรารถนาแต่อย่างใด

                ต่อมาท่านเศรษฐีทราบว่า มีนักปราชญ์ผู้รอบรู้อยู่ทานหนึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยม เขาและภรรยาจึงไปคารวะแล้วขอคำชี้แนะจากท่าน  นักปราชญ์ผู้หยั่งรู้จึงได้อธิบายให้เขาฟังว่า “เมื่อชาติก่อนตัวท่านได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากมายเหลือเกินไม่เคยละเว้น ในชาตินี้จึงยากที่จะได้ลูก หนึ่งชีวิตที่ตายไปต้องใช้คืนร้อยชีวิต หากท่านทั้งสองสำนึกได้ในบาปกรรมที่เคยก่อ แล้วตั้งใจสร้างบุญกุศลปล่อยสัตว์ให้ได้ 8 ล้านชีวิตจึงจะสามารถชดใช้กรรมในอดีต

                 เมื่อนั้นความปรารถนาก็จะสัมฤทธิ์ผล "ทั้งสองสามีภรรยาได้ยินดังนี้แล้วก็เกิดความสว่างขึ้นในใจครั้นกลับถึงบ้าน ท่านเศรษฐีและภรรยาจึงตั้งสัจจะอธิษฐานเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  ทำบุญปล่อยสัตว์ทุกวัน    เขาและภรรยามีจิตใจที่ตั้งมั่นพากเพียรสร้างบุญกุศลคุณความดีอยู่เสมอๆ ไม่นานนักแม้ว่าจะปล่อยสัตว์ยังได้ไม่ครบตามจำนวน  ภรรยาของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดลูกชายสมดังความปรารถนาหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็ยังคงสร้างแต่บุญกุศลอยู่มิได้ขาด  และเมื่อลูกน้อยเติบใหญ่ก็ได้เป็นข้าราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป