ช่วยเต่าได้เป็นมหาอุปราช

970 Views

           ครั้งหนึ่ง  ข้าราชการชั้นผู้น้อยนามว่า ข้ง อี้  ได้เห็นชาวประมงนำเต่ามาขาย  เขาบังเดิดจิตเมตตาสงสารจึงซื้อเต่าตัวนั้นแล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่  เต่าตัวนั้นพอถูกปล่อยลงน้ำก็ยังเหลียวหลังกลับมามองดูหน้าของ ข้ง อี้ ราวกับรู้สึกสำนึกในพะคุณที่เขาได้ช่วยชีวิต    ต่อมาอีกไม่นานข้าราชการผู้น้อย ข้ง อี้ ประสบโอกาสได้สร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน จึงได้รับพระราชทานตำแหน่งสถาปนาขึ้นเป็น “มหาอุปราช”  ขณะที่ได้เข้ารับพระราชทานตราประทับประจำตำแหน่งจากองค์จักรพรรดิ์ท่านก็ได้พบว่าบนหลังตราประทับตำแหน่งของท่านนั้น  ได้รับการแกะสลักเป็นรูปเต่าที่กำลังเหลียวหลังกลับมามองดู 

           หลังจากที่ได้คิดพิจารณาดูด้วยความแปลกใจท่านมหาอุปราชก็หวลระลึกได้ถึงครั้งที่ท่านได้เคยปล่อยเต่าตัวหนึ่งไปมาบัดนี้ท่านจึงเชื่อมั่นว่าเป็นด้วยบุญกุศลที่ได้ช่วยชีวิตเต่าตัวนี้ในอดีต จึงส่งผลเกื้อหนุนให้ท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่ข้าราชการ จนกระทั่งได้เป็นถึงมหาอุปราชในที่สุด  ท่านมหาอุปราชนำตราประทับนี้พกติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ