ช่วยปลาต่ออายุ

849 Views

               ซี  ซือ  เป็นอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาแก่บุตรหลานของคนทั่วไป   วันหนึ่งมีคนตกปลาเดินผ่านมากำลังจะนำปลาไปขายที่ตลาด  ท่านมองเห็นปลาตัวใหญ่ที่เขาจับได้  ดิ้นรนไปมาอยู่ตลอดเวลา  ท่านจึงขอซื้อปลานั้นแล้วนำไปปล่อย    ในคืนวันนั้นเองท่านอาจารย์ก็ได้ฝันเห็น  จ้าวสมุทรมาเชื้อเชิญท่านลงไปเที่ยวใต้บาดาล แล้วพูดกับท่านว่า  “แท้ที่จริงอายุขัยของท่านหมดสิ้นแล้ว  และจะต้องตายในวันนี้ แต่เพราะท่านได้ช่วยเหลือลูกของเราไว้เราจึงต่ออายุให้ท่านอยู่ต่อไปอีก 12 ปี”  ตอนที่ท่านอาจารย์นี้ปล่อยปลาสีทองท่านอายุได้ 48 ปีหลังจากนั้นท่านมีชีวิตอยู่ต่อมามีบุตรหลานมากมายจนกระทั่งอายุครบ 60 ปี  ท่านก็ได้สิ้นใจไปอย่างสงบโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ประการใด