ปลาไหลขอชีวิต

884 Views

         ในปีที่  ๙   แห่งรัชสมัยของกษัตริย์   หมิง  เฉิน   จง   ที่เมืองหังโจว   ใกล้ ๆ กับพระราชวังริมทะเลสาปบ้านของครอบครัวสกุล  อี้  ได้ถูกโจรเข้าปล้นครั้นบุตรสาวของสกุล อี้  ทราบข่าว   จึงกลับมาเยี่ยมมารดาพร้อมกับนำเอาปลาไหลมาให้  ๑๐  ตัว   แต่นางอี้ผู้เป็นมารดาไม่ชอบฆ่าสัตว์  จึงพูดบ่ายเบี่ยงให้นำเอาไปเก็บไว้ก่อนบุตรสาวของนางจึงนำปลาไหลไปปล่อยลงในโอ่งน้ำแล้วปิดฝาขังไว้    อีก  ๒  วันต่อมาเมื่อบุตรสาวลากลับไปแล้ว คุณนายอี้  ก็ลืมเรื่องปลาไหลไปเสียสนิท   มีอยู่คืนหนึ่งนางได้ฝันว่ามีคน  ๑๐  คนใส่เสื้อสีเหลืองสวมหมวกยอดแหลม  เดินเข้ามาในห้องแล้วคุกเข่าลงข้างเตียงพร้อมกับวิงวอนขอให้นางช่วยชีวิตพวกเขาด้วย     พอรุ่งเช้าคุณนาย  อี้   ตื่นขึ้นมาด้วยความไม่สบายใจเลยเฝ้าแต่ครุ่นคิดว่าทำไมจึงฝันเช่นนั้น ?   และมีใครกันเล่าที่ต้องการให้นางช่วย ? 

         เมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงไปเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาที่บ้านเพื่อค้นหาคำตอบ   ครั้นอาจารย์หมอดูได้ตรวจสอบแล้วก็กล่าวขึ้นว่า “ความฝันของคุณนายไม่ใช่เรื่องเลวร้าย  คุณนายไม่ต้องหวาดกลัวอะไรเพียงแต่ภายในบ้านมีสัตว์ขอร้องให้ปล่อยพวกเขาไปเถิด”   ทันทีที่หมอดูกลับไปแล้วคุณนายอี้จึงสำรวจดูจนทั่วบ้านถึงได้พบปลาไหลที่ลูกสาวของนางขังไว้ในโอ่งเมื่อคราวที่มาเยี่ยมรวมทั้งหมด  ๑๐  ตัว     นางถึงกับสดุ้งพลางคิดไปว่า   หากไม่ใช่เพราะความฝันและถ้าขืนช้าไปเพียงนิดเดียวชีวิตทั้ง  ๑๐  นี้คงจะต้องตาย   เท่ากับนางได้ก่อกรรมหนักเพราะความประมาทเลินเล่อ   

         เหตุใดปลาไหลถูกขังแต่ในความฝันกลับเป็นคนมาขอร้อง     ผู้มีปัญญาหยั่งรู้ย่อมทราบดีว่า   ปลาไหลเหล่านั้นชาติก่อนต้องเคยเป็นคนชาตินี้แม้ว่าจะต้องรับกรรมเกิดมาเป็นสัตว์แต่จิตวิญญาณภายในก็ยังเป็นคน    หลังจากที่คุณนายเจ้าของบ้าน  ปล่อยปลาไหลทั้ง  ๑๐  ตัวไปแล้ว   บ้านสกุลอี้ก็ประสบแต่ความเจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป