69.สร้างอ่างเก็บน้ำ

694 Views

          พันจิงกำพร้าบิดาแต่เด็ก   เขากตัญญูต่อ มารดายิ่ง นางอู๋ผู้มารดาเป็นคนใจดี ชอบบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม เวลาเกิดภัยแล้งนางจะสั่งให้ บุตรชายนำข้าวสารบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งพันจิงก็ ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างแข็งขัน

          ไร่นาในหมู่บ้าน มักจะประสบความแห้ง แล้งไม่สามารถเก็บเกี่ยว พันจิงเรียกประชุม ชาวบ้านให้ร่วมกันบริจาคที่ดิน ส่วนหนึ่งเพื่อ สร้างอ่างกักเก็บน้ำ โดยมีเขาเป็นแม่งานคอย กำกับดู และตรวจตราความเรียบร้อย โดยไม่ ย่อท้อต่อความยากลำบาก จนสร้างสำเร็จ เรียบร้อยในไม่กี่เดือน ทำให้ไร่นาใกล้ไกลได้รับการชลประทานเป็นที่นาอุดมสมบูรณ์ แม้หน้า แล้งก็ได้เก็บเกี่ยว พันจิงมักกล่าวว่า ทั้งหลายทั้งปวงตนล้วนแต่ทำตามคำสั่งของมารดา