67.จากยากจนกลายเป็นร่ำรวย

713 Views

           หวังเฉิงเสี้ยวมีฐานะยากจน ภรรยาให้ กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เขารักลูกมาก เฝ้าถนอม กล่อมเลี้ยงอย่างดี ยามหิวคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ยามหนาวหาเสื้อผ้ามาใส่ให้อบอุ่น  ยามป่วยไข้ ไม่สบายหาหมอ  หาเจ้ารักษา  อย่างไม่กลัว สิ้นเปลือง ต้องอดหลับอดนอนคอยเฝ้าดูแล จนตนเองลืมกินข้าวก็มี แม้แสนลำบากเหนื่อยล้า เพียงใด ก็ไม่เคยบ่น พลันคิดในใจว่า วันนี้เรา ปฏิบัติต่อบุตรเช่นนี้ หวนคิดถึงแต่ก่อนพ่อแม่ ก็คงต้องปฏิบัติต่อเราแบบนี้เช่นกัน พระคุณ อันนี้จะตอบแทนได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นมาจึง กตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่งขึ้น ไม่กล้าเกียจคร้าน แม้ แต่น้อย ครั้งหนึ่งเกิดภัยแล้งข้าวยากหมากแพง ตัวเองกินแต่รำข้าว แต่ให้พ่อแม่กินข้าวต้มหรือ ข้าวสวย เวลาพ่อแม่ป่วยไข้ก็คอยดูแลป้อนยา ป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ห่างกาย

           คืนวันหนึ่ง มีเทพยดามาเข้าฝันกล่าวว่า “เดิมอายุขัยของเจ้าไม่ยืนยาว และชะตาชีวิตของ เจ้าก็ยากจน บัดนี้สวรรค์เบื้องบนชื่นชมในความ กตัญญูของเจ้า จึงเพิ่มอายุขัย และประทานเงิน แก่เจ้า” ตั้งแต่นั้นมาการค้าก็ราบรื่นจนกลายเป็นเศรษฐี และมีอายุยืนยาว