64.นักเขียนแห่งยุค

953 Views

       เจ้าหยวนอิง มักจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ คุณธรรมความซื่อสัตย์กตัญญู แล้วพิมพ์ออก เผยแพร่ไปทั่ว   ซึ่งเป็นเรื่องราวความซื่อสัตย์ และกตัญญูของบุคคลในสมัยโบราณ โดยทุก เรื่องจะเขียนเป็นบทสั้น ๆ และมีคำอธิบายด้วย คนทั่วไปถือเป็นหนังสือพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ที่ดี ต่อมาภรรยาเขาให้กำเนิดบุตรชาย 3 คน ทุกคนล้วนแต่เจริญรุ่งเรือง