63.เผาใบกู้ยืมทิ้ง

651 Views

         ซิงมู่เสีย ครอบครัวมีฐานะปานกลาง เป็น คนใจกว้างและกตัญญู มารดาถึงแก่กรรม เขา เศร้าโศกเสียใจมาก ครั้นบิดามีภรรยาใหม่ เขา ก็ปรนนิบัติมารดาเลี้ยงเสมือนมารดาตน ถ้าพบ ว่าญาติมิตรคนใดมีค้างหนี้ หากเป็นคนยากจน ไม่สามารถชำระ เขาก็จะเผาใบสัญญากู้ยืมทิ้ง หากพ่อแม่ค้างหนี้ใคร เขาก็จะจ่ายแทนทุกราย เพื่อให้ท่านหายกังวล ครั้งหนึ่งได้เกิดภัยแล้ง การ เก็บเกี่ยวไม่ได้ผล เขาก็เอาข้าวสารในยุ้งฉางออกมาแจกจ่ายแก่ผู้อดอยากหิวโหย เขามีบุตรห้าคน ซึ่งล้วนแต่เป็นคนดี