57.เสือไม่กินลูกกตัญญู

713 Views

           หวงจีอายุ 18 ปี กตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง ยาม พ่อแม่อารมณ์เสีย เขาจะคุกเข่าขอให้ท่านหาย โมโหถึงจะลุกขึ้น เมื่อได้อาหารดี ๆ มาจะต้องให้พ่อแม่กินก่อนตนถึงจะกิน ต่อมาพ่อแม่ได้ถึงแก่ กรรม เมื่อฝังศพพ่อแม่เสร็จแล้ว เขาร้องห่มร้อง ไห้ด้วยความอาลัยจนสลบไป ทันใดก็ปรากฏเสือตัวหนึ่งมาดมที่ร่างกายเขา แล้วก็จากไปโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่อย่างใด ต่อมาหวงจีสอบได้เป็นขุนนางมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง