54.ฟ้าประทานเงินทอง

742 Views

        ครอบครัวนางหลี่ยากจนมาก สามีไปทำงาน ต่างตำบล นางหลี่อยู่บ้านทอผ้าปั่นด้าย นาง ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่สามี ด้วยความกตัญญูยิ่ง วันหนึ่งพ่อแม่สามีเกิดล้มป่วยลง นางไม่มีเงิน หาหมอมารักษา ได้แต่จุดธูปอธิษฐานว่า นาง ยินดีป่วยแทน เมื่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ทราบเข้า ก็ทรงประทานเงินทอง รุ่งเช้ายังไม่ทันเปิดประตู บ้าน พลันก็พบเงินทองเต็มบ้าน นับจำนวนได้สิบ หมื่นพอดี

        นางฉินคนข้างบ้านอายุ 20 ปี เป็นคนปากจัด ชอบด่าว่าพ่อผัวแม่ผัว นางหลี่พยายามตักเตือน ด้วยความหวังดีหลายครั้ง แต่นางฉินหาเชื่อฟังไม่ นางฉินถูกฟ้าผ่าตาย ในวันเดียวกับที่นางหลี่ได้ รับเงินทอง นี้แลผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วทัน ตาเห็น