48.ลูกกตัญญูได้ทอง

674 Views

          หยางอี่เป็นขอทาน ที่ปรนนิบัติดูแลมารดา ด้วยความกตัญญูยิ่ง ทุกครั้งที่ได้อาหารมา แม้ จะหิวปานใด ก็จะต้องให้มารดากินก่อนแล้วตน เองถึงจะกิน ยามมารดามีทุกข์เขาก็จะร้องรำ ทำเพลง เพื่อให้มารดาเกิดความสำราญบันเทิง ใจ ชาวบ้านร้านถิ่นชื่นชมในความกตัญญูของเขา ยินดีที่จะรับเขาทำงานด้วยเงินเดือนแพง แต่เขา ปฏิเสธโดยกล่าวว่า “แม่ผมยังอยู่ จะห่างไกลแม้ สักวันได้อย่างไร”  เมื่อมารดาถึงแก่กรรม ชาว บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยค่าโลงศพ โดย ฝังไว้ที่ป่าช้า หยางอี่ได้ปลูกกระท่อมอยู่ข้าง ๆ เพื่อเป็นเพื่อนแม่ และหมั่นเซ่นไหว้ทุกวัน เขาได้ พบทองคำหนึ่งไห ซึ่งฝังอยู่ข้างหลังหลุมฝังศพ มีอักขระจารึกไว้ว่า “ฟ้าประทานแก่ลูกกตัญญู” นี่คือผลลัพธ์แห่งความกตัญญู