47.ขอทานได้เป็นเทวดา

767 Views

         หยางซันเป็นลูกกตัญญู เขากับแม่อาศัย อยู่ในศาลเจ้าร้าง เนื่องจากยากจนจึงต้องยังชีพด้วยการขอทาน ครั้นได้อาหารมาก็จะให้มารดา กินก่อน มารดากินเหลือแล้วตนถึงจะกล้ากิน เมื่อมารดาสิ้นบุญ เศรษฐีซุนได้บริจาคโลงและ ช่วยจัดการงานศพให้ 

         ปีต่อมาหยางซันได้ละสังขารโดยไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด เศรษฐีซุนก็ตายในวันเดียวกัน โดยยมทูตนำจิตวิญญาณไปที่ยมโลก เห็นมีคน หามเกี้ยวและมีผู้คนคอยต้อนรับ คนในเกี้ยว ก็คือหยางซันนั่นเอง    โดยมียมบาลมาต้อนรับ เศรษฐีซุนได้ร้องขอให้ช่วย ลูกกตัญญูทำคารวะ แล้วกล่าวกับยมบาลว่า ท่านซุนผู้นี้เป็นผู้มี พระคุณของข้าพเจ้า เขาได้บริจาคโลงศพและ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ยมบาลกล่าวว่า ความ จริงเขาหมดอายุขัยแล้ว แต่ด้วยกุศลนี้สามารถ ยืดอายุได้อีก 5 ปี ส่วนท่านจะได้เป็นเทวดา ทันใด เศรษฐีซุนก็ฟื้นขึ้นมา จึงได้ทราบว่า ลูกกตัญญู หยางซันตายแล้วได้เป็นเทวดา  ส่วนตนให้ความช่วยเหลือลูกกตัญญูก็ได้เพิ่มอายุขัย