Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
46.กระดูกบิดาเต้น | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

46.กระดูกบิดาเต้น

439 Views

         เต้าพีออกบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เมื่ออายุ 19 ได้กลับบ้านเยี่ยมมารดา มารดากล่าวว่า “พ่อของลูกพลีชีพเพื่อชาติ ได้ตายในสมรภูมิ หัวซัน กระดูกตากแดดตากฝน ลูกไปนำกลับ มาฝังได้ไหม?” เต้าพีไปที่หัวซัน พบโครงกระดูก จำนวนมาก จึงจัดเรียงเป็นกอง ๆ แล้วสวดมนต์ ทั้งวัน ทั้งคืน เพื่ออุทิศกุศลให้บิดา และอธิษฐานว่า หากในกองกระดูกมีของบิดารวมอยู่ด้วย ก็ขอให้ กระดูกของพ่อเคลื่อนไหวให้เห็น สวดมนต์อยู่ สองวัน ทันใดก็เห็นโครงกระดูกกองหนึ่งเคลื่อน ไหว 2-3 ครั้ง เต้าพีกราบแล้วนำกระดูกบิดากลับ บ้านไปฝังตามประเพณี

         ทุกวันพระเต้าพีจะออกบิณฑบาตมาเลี้ยงดูมารดาจนท่านสิ้นอายุขัย จึงขึ้นเขาบำเพ็ญเพียร กระทั่งบรรลุมรรคผล