45.ทดแทนพระคุณพ่อแม่

1,082 Views

         หลินเฉิงเม่ยกำพร้าพ่อแม่แต่เด็ก เขาคิดถึง พระคุณอันล้นฟ้าของพ่อแม่ แต่ไม่ทราบจะตอบ แทนอย่างไร ได้แต่ร้องไห้ทุกวัน มีพระกรรม ฐานรูปหนึ่งมาพบเข้าได้กล่าวว่า “ลูกกตัญญู คิดถึงพ่อแม่ ร้องไห้ไปก็ไร้ประโยชน์ ควรหาวิธี ทดแทนพระคุณถึงจะถูก การทำความดีส่งผล ดีต่อพ่อแม่ เจ้าควรปล่อยสัตว์ งดฆ่าสัตว์ หมั่นทำความดีสร้างกุศลอยู่เสมอ พ่อแม่เจ้าจะได้ สู่สุคติภูมิ” 

         เฉิงเม่ยได้ฟังก็เกิดความรู้แจ้ง จึงพยายาม ทำความดีสร้างกุศล เวลาทำบุญก็ใส่ชื่อของ พ่อแม่ทุกครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้อยู่หลายปี พ่อแม่ได้มา เข้าฝันบอกว่า “สวรรค์เบื้องบนชื่นชมในความ กตัญญูของลูก ที่พยายามทำความดี บัดนี้พ่อกับ แม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้ว และลูกก็จะมีอายุยืนด้วย ลูกจงหมั่นทำความดี ต่อไปภายหน้าจะได้พบกันที่แดนสุขาวดี” เฉิงเม่ยสิ้นอายุขัยเมื่ออายุ 96 ปี